+

WikampFb

 
 

Dr inż. Maria Woźniak-Malczewska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Zarządzanie sieciowe w biotechnologii, zarządzanie innowacjami,  prawo UE, prawo własności intelektualnej

Obrazek użytkownika Maria Woźniak-Malczewska
Dr inż.
Maria
Woźniak-Malczewska

Stanowisko

adiunkt

E-mail

maria.wozniak@p.lodz.pl

Konsultacje dla studentów

Środa 15:45-16:54 pokój nauczycielski, IFE (do 23.11.2016)
Środa 9:15-10:00 pokój nauczycielski, IFE (od 30.11.2016)

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

-  „Economic and Labour Law” (wykłady i ćwiczenia) w języku angielskim dla studentów specjalizacji „Business and Technology” (IFE) Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (od 2003 r.)

-  „Innovation and Technological Change” (wykłady i ćwiczenia) w języku angielskim dla studentów specjalizacji „Business and Technology” (IFE) Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (2004 –2009 r.)

-  „Zarządzanie firmą innowacyjną” (ćwiczenia) dla studentów specjalizacji „Marketing i Innowacje” Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (2004 – 2006 r.)

- „Innowacje i przedsiębiorczość” (ćwiczenia) dla studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (2004 – 2006 r.)

- „Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw” (wykłady) dla słuchaczy studiów podyplomowych (2006 r.) w ramach Edukacja dla Przedsiębiorców z  programu EFS

- „Innovations in Biotechnology” (projekt) dla studentów z różnych uczelni europejskich  w ramach programu European Project Semester, Politechnika Łódzka  (2006 r.)

-„Introduction to Polish Law” (wykłady i ćwiczenia) w języku angielskim dla studentów specjalizacji „Business and Technology” (IFE) Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (2006 – 2008 r.)

- „Przedsiębiorczość organizacji” (ćwiczenia) dla studentów studiów uzupełniających Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (2007 – 2008 r.)

- „International Business” (wykłady i ćwiczenia) w języku angielskim dla studentów przyjeżdżających w ramach programu SOCRATES/ERASMUS oraz European Project Semester (IFE) Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (od 2007 r.)

- „Public relations in non-consumer oriented industries” (projekt) dla studentów z różnych uczelni europejskich w ramach programu European Project Semester, Politechnika Łódzka  (2007 r.)

-  „Economic Law” (wykłady i ćwiczenia) w języku angielskim dla studentów specjalizacji „Business and Technology” (IFE) Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (od 2008 r.)

-  „Droit des Affaires” (wykłady i ćwiczenia) w języku francuskim dla studentów specjalizacji „Gestion et Technologie” (IFE) Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (od 2008 r.)

- „Wstęp do prawa europejskiego” (ćwiczenia) dla studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki (2008 – 2011 r.)

- „Marketing in non-consumer oriented industries” (projekt) dla studentów z różnych uczelni europejskich w ramach programu European Project Semester, Politechnika Łódzka  (2009 r.)

- „Podstawy prawa UE” (ćwiczenia) dla studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki (2009 - 2011 r.)

- „System ochrony prawnej w UE” (ćwiczenia) dla studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki (2009 - 2011 r.)

- „Relations extérieures de l'Union Européenne” dla studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki oraz Prawa Wydziału Prawa i Ekonomii, Université de Tours (2010 - 2012 r.)

- „Droit du marché unique européen” dla studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki oraz Prawa Wydziału Prawa i Ekonomii, Université de Tours (2010 - 2012 r.)

- „Droit de l'Union Européenne approfondi” dla studentów Prawa Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki oraz Prawa Wydziału Prawa i Ekonomii, Université de Tours (2010 - 2012 r.)

-  „Innovation” (wykłady i ćwiczenia) w języku angielskim dla studentów specjalizacji „Business and Technology” (IFE) Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (od 2009 r.)

-  „Protection de la propriete intellectuelle” (wykłady i ćwiczenia) w języku francuskim dla studentów specjalizacji „Gestion et Technologie” (IFE) Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka (od 2009 r.)

-  „Intellectual Property Protection” (wykłady i ćwiczenia) w języku angielskim dla studentów różnych specjalizacji, Politechnika Łódzka (od 2010 r.)

- „Managing Innovations in Biotechnology” (wykład i ćwiczenia) w języku angielskim dla studentów Wydziału Biotechnologii, Politechnika Łódzka (od 2010 r.)

- „Aspekty społeczno-prawne w ochronie środowiska” (wykład) dla studentów Wydziału Biotechnologii, Politechnika Łódzka (od 2014 r.)

- „Aspekty społeczno-prawne w biotechnologii” (wykład) dla studentów Wydziału Biotechnologii, Politechnika Łódzka (od 2014 r.)

- „Social and Legal Aspects of Biotechnology” (wykład) dla studentów Wydziału Biotechnologii, Politechnika Łódzka (od 2014 r.)

- „Ochrona własności intelektualnej” (ćwiczenia) dla studentów Wydziału Biotechnologii, Politechnika Łódzka (od 2016 r.)

Publikacje po 2000 roku
 • Czajkowski T., Woźniak-Malczewska M., Innovativeness of chosen Polish textile-clothing companies, „Autex Research Journal”, Vol. 15, Issue 4, December 2015

 • Woźniak-Malczewska M.,Finansowanie innowacji w polskim przemyśle biotechnologicznym, “Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1 (203), 2015, s. 45-57

 • Pabjańczyk-Wlazło E., Woźniak-Malczewska M: A case study of the technology transfer process in the biotech industry in Poland -  BTL Sp. z o.o., „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 15/2014, s. 163-172

 • Woźniak-Malczewska, The Niger Republic as an Investment Direction for Polish Enterprises, [w:] Anna Stankiewicz-Mróz (red. naukowe), Current Problems of the Management of Modern Organizations in Poland and in Ukraine, Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 224 – 251

 • Woźniak-Malczewska, Innovation and Entrepreneurship Centres for the Development of Biotechnology in the Region of Lodz, “Acta Innovations” 2014, nr 10, s. 6-13

 • Tłumaczenie rozdziału: Rushton J.,Evans C.,Przedsiębiorczość biotechnologii, [w:]: Kononowicz K. A. (red. naukowe tłumaczenia), Bielecki S.. (red. naukowe tłumaczenia), Chmiel A.. (red. naukowe tłumaczenia), Podstawy biotechnologii, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011

 • Tłumaczenie rozdziału: Kristiansen B., Ekonomika Procesu, [w:]: Kononowicz K. A. (red. naukowe tłumaczenia), Bielecki S.. (red. naukowe tłumaczenia), Chmiel A.. (red. naukowe tłumaczenia), Podstawy biotechnologii, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2011

 • Woźniak-Malczewska M., Sieci innowacji w polskim sektorze biotechnologii przemysłowej, [w:] Bieniok H.(red.), Kraśnicka T.(red), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 269 –275

 • Woźniak M., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw sektora biotechnologii przemysłowej, [w:] Juchniewicz M.(red.), Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 123 –128

 • Woźniak M., Pomykalski A., Managing Innovation in Industrial Clusters, [w:] Pomykalski A., Managing Innovations, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2008, s. 92 – 99

 • Woźniak M., The Role of Industrial Property Protection, [w:] Pomykalski A. (ed.), Innovative Organizations, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2008, s. 125 – 147

 • Woźniak M., Economic and Labour Law, w: Pomykalski A. (ed.), Business Management, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 148 – 200

 • Woźniak M., Rola ochrony własności przemysłowej w procesie innowacyjnym, [w:] Bakalarczyk S., Pomykalski P. (red.), Innowacyjność organizacji, Difin, Warszawa 2008, s. 149 –172

 • Woźniak M., Rola ochrony własności przemysłowej w zarządzaniu wiedzą, [w:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy – Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, TNOiK, Toruń 2008, s. 311 – 320

 • Woźniak M., Rola sieci w poprawianiu innowacyjności przedsiębiorstw sektora biotechnologii przemysłowej, [w:] Birski A. (red.), Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość – szansa konkurencyjności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008, s. 101 – 106

 • Woźniak M., Pomykalski A., Industrial Clusters and Innovation, [w:] Lewandowski J., Kopera S., Królikowski J. (ed.), Information and Knowledge in Innovative Enterprise, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2007, s. 147 – 157

 • Woźniak M., Proces innowacyjny w MŚP działających w sektorze biotechnologii przemysłowej w województwie łódzkim, [w:] Sobolak L., Wachowiak P., Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, s. 355 – 359

 • Woźniak M., Perspektywy tworzenia klastra w regionie łódzkim, [w:] Bojar E. (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006, s. 460 – 468

 • Bielecki S., Gromek E., Woźniak M., Kapela T., Gorlach S., Kierunki rozwoju biotechnologii przemysłowej, [w:] Bielecki S. (kierownictwo naukowe), Raport „Perspektywy i kierunki rozwoju biotechnologii w Polsce do 2013 r.”, Biotechnologia Monografie nr 3 (2006), PAN, Warszawa 2006, s. 90 – 140

 • Woźniak M., Stymulacja procesów innowacyjnych przez Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed,[w:] Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 467 – 475

 • Woźniak M., Stymulowanie procesów innowacyjnych przez centra zaawansowanych technologii, [w:] Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi – koncepcje i metody, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2005, s. 319 – 330

 • Woźniak M., Rola klastrów przemysłowych w rozwoju innowacyjności MSP, [w:] Sobolak L. (red.), Zintegrowane zarządzanie marketingowe i logistyczne w zjednoczonej Europie, t. I, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania PCZ, Częstochowa 2005, s. 153 -159

 • Woźniak M., Klastry przemysłowe – narzędziem podnoszenia innowacyjności gospodarki, [w:] Bilski J., Kłysik-Uryszek A. (red.), Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej – Gospodarka Światowa na progu XXI wieku, t. II, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2005, s. 401 – 419

 • Woźniak M., Innowacyjność regionu a gospodarka oparta na wiedzy, [w:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M. J. (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora, Toruń, 2005, s. 93 – 101

 • Woźniak M., Technology Parks as a Means of Boosting Regional Innovativeness, [w:] Lewandowski J. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2004, s. 132 – 140

 • Woźniak M., Investing In Biotechnology, [w:] Nowicka-Skowron M., Lescroart R., Pachura P., Technology & Economy In Industrial Reconversion, Virton, 2004, s. 442 – 454

 • Pomykalski A., Owczarek K., Pomykalski P., Michalak J., Blażlak R., Dzikowska M., Józwiak P., Woźniak M., Dawydzik A., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego. Analiza potencjału naukowo-badawczego w regionie łódzkim, RSI Loris, Łódź 2004

Staże naukowe

Rok akademicki 2002 / 2003 - Program wymiany SOCRATES/ERASMUS, Université de Fribourg, Szwajcaria - Prawo europejskie (język wykładowy: francuski) 

Rok akademicki 2000 / 2001 - Program wymiany MIBP PECO w E.M.LYON, Francja - Zarządzanie (język wykładowy: francuski); Udział w programie „Jeune Ambassadeur de Lyon” 

Przebieg kariery naukowej

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania: 2009 - Politechnika Łódzka - Wydział Organizacji i Zarządzania

M2 (magister): 2007 -  Université de Tours (Francja) - Wydział Prawa i Ekonomii - Prawo

Magister: 2004 - Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji - Prawo

Magister inżynier (dyplom z wyróżnieniem): 2003 - Politechnika Łódzka - Wydział Organizacji i Zarządzania (Centrum Kształcenia Międzynarodowego - IFE) - Zarządzanie i Marketing (Business and Technology)

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki