+

WikampFb

 
 

dr inż. Marzena Jędrzejczak-Krzepkowska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Obrazek użytkownika Marzena Jedrzejczak-Krzepkowska
dr inż.
Marzena
Jędrzejczak-Krzepkowska

Stanowisko

adiunkt

E-mail

marzena.jedrzejczak-krzepkowska@p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Politechnika Łódzka

Konsultacje dla studentów

wtorek, godz. 11:15-12:00

środa, godz. 12:15-13:00Działalność dydaktyczna
  • wykłady z enzymologii dla studentów II stopnia, kierunek: biotechnologia środowiska
  • laboratorium z inżynieria genetycznej dla studentów I stopnia, kierunek: biotechnologia
  • laboratorium z biochemia dla studentów I stopnia, kierunek: towaroznawstwo
  • laboratorium z biochemia dla studentów II stopnia, kierunek: technologia żywności
  • laboratorium z technologii enzymów dla studentów II stopnia: kierunek biotechnologia
  • ćwiczenia audytoryjne z biochemii dla studentów I stopnia, kierunek biotechnologia
  • opieka nad pracami inżynierskimi i magisterskimi, kierunek biotechnologia
Patenty i zgłoszenia patentowe

Białkowska A., Gromek E., Kalinowska H., Kubik C., Sikora B., Szczęsna-Antczak M., Turkiewicz M., Jędrzejczak-Krzepkowska M. (2015) Sposób wytwarzania 2,3 butanodiolu.

Publikacje po 2000 roku

Białkowska A., Jędrzejczak-Krzepkowska M., Gromek E., Kalinowska H., Krysiak J., Turkiewicz M. (2015) Effects of genetic modifications and fermentation conditions on 2,3-butanediol production by alkaliphilic Bacillus subtilis. Applied Microbiology and Biotechnology. doi:10.1007/s00253-015-7164-2

 Sikora B., Kubik C., Kalinowska H., Gromek E., Białkowska A., Jędrzejczak-Krzepkowska M., Schutt F., Turkiewicz M., (2015) Application of byproducts from food processing for production of 2,3-butanediol using Bacillus amyloliquefaciens TUL 308. Preparative Biochemistry and Biotechnology. doi:10.1080/10826068.2015.1085401

Białkowska A., Gromek E., Krysiak J., Sikora B., Kalinowska H., Jędrzejczak-Krzepkowska M.; Kubik C., Lang S., Schütt F., Turkiewicz M., (2015) Application of enzymatic apple pomace hydrolysate to production of 2,3-butanediol by alkaliphilic Bacillus licheniformis NCIMB 8059. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, Vol. 42(12), 1609-21. doi:10.1007/s10295-015-1697-3.

Kubiak K., Kurzawa M., Jędrzejczak-Krzepkowska M., Ludwicka K., Krawczyk M, Migdalski A., Kacprzak M. M., Loska D., Krystynowicz A., Bielecki S., (2014). Complete genome sequence of Gluconacetobacter xylinus E25 strain-valuable and effective producer of bacterial nanocellulose. Journal of Biotechnology, Vol. 176, 18-19

Bujacz A., Jędrzejczak-Krzepkowska M., Bielecki S., Redzynia I., Bujacz G., (2011). Crystal structures of the apo form of β-fructofuranosidase from Bifidobacteium longum and its complex with fructose. FEBS Journal, Vol. 278, 1728–1744

Jędrzejczak-Krzepkowska M., Tkaczuk K. L., Bielecki S., (2011). Biosynthesis, purification and characterization of β-fructofuranosidase from Bifidobacterium longum KN29.1. Process Biochemistry, Vol. 46, 1963–1972

Jędrzejczak-Krzepkowska M., Bielecki S., (2011). Bifidobakterie i stymulujące ich wzrost fruktany typu inuliny. Postępy Biochemii, Tom 57, Nr 4

Jędrzejczak-Krzepkowska M., Kalinowska H., Bielecki S., (2011). β-fruktofuranozydaza – właściwości, struktura i zastosowanie. Postępy Biochemii, Tom 57, Nr 4

 

 

 

 

 

Staże naukowe
1÷28. 04. 2012 Biochemical Engineering Laborator, Department of Chemical and Materials Engineering, Chinese Culture University, Tajwan, Tajpej
20.08 ÷30. 09. 2012 TWINCORE - Centre for Experimental and Clinical Infection Researcha joint venture of the Helmholtz Center of Infection Research and the Hannover Medical School, Institute for Molecular Bacteriology , Niemcy, Hanower

 

Przebieg kariery naukowej
1997-2002 Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii
Studia dzienne; kierunek: biotechnologia
Specjalność: biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
2003-2004 Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego
Kurs organizowany przez: Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
2002-2010 Studium Doktoranckie przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
Temat rozprawy doktorskiej: „Biosynteza i molekularna charakterystyka β-fruktofuranozydazy z Bifidobacterium longum KN29.1”
2012-2013 Studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”
Kurs organizowany przez: Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

 

Kariera zawodowa

2010-2011 Zatrudnienie na stanowisku biochemik w Instytucie Biochemii Technicznej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechniki Łódzkiej
2012 - Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Biochemii Technicznej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechniki Łódzkie

 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki