+

Wikamp







Fb

 
 

mgr inż. Michał Benedykt Kaczmarek

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Chityna i jej pochodne - właściwości fizyko-chemiczne, zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu
 • Metody enzymatycznej modyfikacji chityny i jej pochodnych - enzymy chito- oraz chitozanolityczne
 • Biologia molekularna i inżynieria genetyczna
 • Ligninoleluloza - metody degradacji oraz możliwości zastosowania jej produktów
 • Enzymatyczna degradacja ligninocelulozy - Lakazy 
 • Kataliza enzymatyczna w środowiskach mikrowodnych - zastosowanie lipaz w środowisku mikrowodnym 

 

 

Obrazek użytkownika Michal Kaczmarek
mgr inż.
Michał Benedykt
Kaczmarek

Stanowisko

Doktorant/PhD Student

E-mail

michal.kaczmarek@dokt.p.lodz.pl

Konsultacje dla studentów

Instytut Biochemii Technicznej, piętro IV, pok. 432



Publikacje po 2000 roku
 • Kaczmarek M.B., Struszczyk-Swita K., Florczak T., Szczesna-Antczak M., Antczak T., (2016; IN PRESS), Isolation, molecular cloning and characterisation of two genes coding chitin deacetylase from Mucor circinelloides IBT-83, 
 • Noens E. E. E.,. Kaczmarek M. B., Żygo M., Lolkema J. S., (2015), The ArcD1 and ArcD2 arginine/ornithine exchangers encoded in the arginine deiminase (ADI) pathway gene cluster of Lactococcus lactis, Accepted manuscript posted online 31 August 2015, doi: 10.1128/JB.00526-15, JB.00526-15
 • KR056084.1 –  Kaczmarek M.B., Florczak T., Jedrzejczak-Krzepkowska M., Struszczyk-Swita K., Stanczyk L., Szczesna-Antczak M., Antczak T. (2015), Mucor circinelloides strain IBT-83 large subunit ribosomal RNA gene, partial sequence.
 • KR056083.1 – Jedrzejczak-Krzepkowska M., Kaczmarek M.B., Florczak T., Struszczyk-Swita K., Stanczyk L., Szczesna-Antczak M., Antczak T. (2015),  Mucor circinelloides strain IBT-83 18S ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence

 

Otrzymane nagrody
 • Nagroda w konkursie na najlepszy plakat V konferencji Biologii Molekularnej; Lodz, Poland, 7-9.04.2016 
 • III Nagroda w konkursie na najlepszy plakat XX konferencji „Nowe Aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”; 24-26 września 2014; Łódź
  Prezentacja posterowa pt „Otrzymywanie oraz charakterystyka chitozanu z grzybów strzępkowych Mucor
 • II Nagroda za najlepsze wystąpienie ustne podczas XXI konferencji „Nowe Aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych”; 16-18 września 2015; Szczecin 
  Kaczmarek M.B., Florczak T., Struszczyk-Swita K., Szczesna-Antczak M., Antczak T., Two genes encoding potential chitin deacetylase from Mucor circinelloides IBT-83

 

Staże naukowe
 • 01.06.2014 – 31.08.2014 - Letnie praktyki na University of Groningen 
  Udział w projekcie „Characterisation of ArcD1 and ArcD2 transporters involved in argininę deiminase pathway in Lactococcus lactis” 
 • 08.07.2013 – 31.08.2013 - Letnie praktyki zagraniczne na University of Houston-Downtown,
  Udział w projekcie „Screening Novel Synthetic Compounds for their Cytotoxicity and Inhibition of Tubulin Polymerization”  
 

 

Przebieg kariery naukowej

Wykształcenie

 • 2014 - obecnie  - studia III stopnia, Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka 
 • 2013 - 2014      - studia II stopnia ukończone z wynikiem celującym na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej; kierunek Biotechnologia; specjalność Biotechnologia Molekularna i Biochemia Techniczna.
  Wróżnienie za pracę dyplomową „Lakaza z Mucor hiemalis
 • 2011 - obecnie  - studia I stopnia na wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej; kierunek Technologia chemiczna; specjalność Technologia Polimerów
 • 2009 - 2013      - studia I stopnia ukończone z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Biotechnologii i Nauk     o Żywności Politechniki Łódzkiej; kierunek Biotechnologia; specjalność Biotechnologia Molekularna i Biochemia Techniczna. Ocena bardzo dobra uzyskana za pracę dyplomową pt.: „Enzymatyczne biotransformacje surowców lipidowych w układach ciągłych”

Projekty badawcze:

 • 2013 - 2014      - Politechnika Łódzka, Instytut Biochemii Technicznej 
  Udział w projekcie „ Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” POIG.01.01.02-158/09
 • 2013 - 2014      - Politechnika Łódzka, Instytut Biochemii Technicznej,
  Udział w projekcie. „Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerów przyjaznych środowisku” POIG.01.01.02-123/09

 

 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

 

Hobby
 • motoryzacja
 • muzyka
 • sport
 • dietetyka 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki