+

Wikamp







Fb

 
 

Dr inż. Monika Kosmala

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Obszarem moich dotychczasowych zainteresowań naukowych było zrównoważone wykorzystanie ubocznych produktów przetwórstwa owoców na soki, zwłaszcza owoców jagodowych, bogatych w błonnik i polifenole. Zgłębiam znaczenie składu błonnika pokarmowego w diecie i jego wpływ na fermentacyjne funkcje przewodu pokarmowego, który poprzez tworzenie kompleksów błonnikowo-polifenolowych jest nośnikiem naturalnych antyoksydantów, będących prekursorami metabolitów o korzystnym oddziaływaniu na organizm. Biorę udział w opracowaniu optymalnych asortymentów produktów, które wynikają z aktualnych badań biomedycznych i są zgodne z oczekiwaniami konsumentów, o dużej wiedzy na temat prozdrowotnej roli nisko przetworzonych produktów.

Projekty badawcze

 

 1. Projekt badawczy promotorski Nr N N321 251234 „Skład i właściwości preparatów błonnikowych otrzymanych z wybranych wytłoków owocowych”.
  Źródło finansowania: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Okres realizacji: 20.05.2008 - 28.08.2009. Funkcja: Wykonawca.
 2. 6 Projekt Ramowy UE - ISAFRUIT ’Increasing fruit consumption through
  a transdisciplinary approach leading to high quality produce from environmentally safe, sustainable methods’ (Contract no. FP6-FOOD–CT-2006-016279).
  Okres realizacji styczeń 2006 - czerwiec 2010. Funkcja: Wykonawca.
 3. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w związku z realizacją Projektu p.n. „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów” Z/2.10/II/2.6/1/09
  Okres realizacji: 1.01.2008 -1.06.2009. Beneficjent.
 4. Projekt badawczy własny 3602/B/P01/2010/39 ”Odzyskiwanie elagotanin z wybranych ubocznych produktów przetwórstwa owoców z rodziny różowatych (Rosaceae) wraz z oceną ich właściwości i bezpieczeństwa zdrowotnego” Źródło finansowania: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Okres realizacji: 30.09.2010-29.09.2013. Funkcja: Wykonawca.
 5. Projektu nt. „Charakterystyka składu i właściwości preparatów błonnikowych o zmiennym udziale i składzie sacharydów ścian komórkowych i polifenoli” w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Iuventus Plus’ (okres realizacji 5 czerwca 2011- 5 czerwca 2012). Funkcja: Kierownik
 6. Projekt ‘Badania biologicznych właściwości wybranych frakcji polifenoli truskawki i możliwości wykorzystania tych związków w profilaktyce zaburzeń metabolicznych początkujących choroby chroniczne’ Źródło finansowania: NCN, Okres realizacji: 07.03.2013-2016. Funkcja: Wykonawca.
 7. Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej, nr POIG.02.01.00-10-171/09: 2013-2015. Wykonawca

Stypendia naukowe:

 1. Stypendium „Charakterystyka składu, właściwości fizykochemicznych i biologicznych preparatów błonnikowych i preparatów polifenolowych uzyskanych z wybranych wytłoków owocowych” Źródło finansowania: Fundusz Młodych Liderów Nauki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej z okresem realizacji czerwiec- grudzień 2013. Kierownik
 2. Stypendium „Charakterystyka składu i właściwości nasion truskawek i malin wraz z doborem warunków sekwencyjnej, jednoczesnej ekstrakcji elagotanin i polisacharydów” Źródło finansowania: Fundusz Młodych Liderów Nauki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej z okresem realizacji czerwiec- grudzień 2014. Kierownik
 3. Stypendium „Charakterystyka składu polisacharydów ścian komórkowych wybranych owoców jagodowych” Źródło finansowania: Fundusz Młodych Liderów Nauki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej z okresem realizacji czerwiec- grudzień 2015. Kierownik
 4.  Stypendium "Charakterystyka składu polisacharydów otrzymanych w wyniku sekwencyjnej ekstrakcji owoców truskawki, maliny i jeżyny oraz ich wytłoków" jw czerwiec-grudzień 2016

Obrazek użytkownika Monika Kosmala
Dr inż.
Monika
Kosmala

Stanowisko

Adiunkt

Adres

Instytut Technologii i Analizy Żywności

Politechnika Łódzka

Ul. Stefanowskiego 4/10 90-924 Łódź

Zespoły

User is not a member of any group.



Publikacje po 2000 roku
 1. Kosmala M., Kołodziejczyk, K. (2006). Procyjanidyny najpopularniejszych w Polsce deserowych odmian jabłek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (47) Suplement, 124-134.
 2. Kołodziejczyk K., Markowski J., Kosmala M., Król B., Płocharski W. (2007). Apple pomace as a potential source of nutraceutical products. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 57, 291-295.
 3. Kosmala M., Milala, J., Kołodziejczyk, K., Markowski, J., Mieszczakowska, M., Christian Ginies, C.,  Renard C. M.G.C. (2009). Characterization of cell wall polysaccharides of cherry (Prunus cerasus var. Schattenmorelle) fruit and pomace. Plant Foods for Human Nutrition, 64, 279–285. doi: 10.1007/s11130-009-0134-z.
 4. Kołodziejczyk, K., Kosmala, M., Milala, J., Sójka, M., Uczciwek, M., Król, B., Markowski, J., Renard, C.M.G.C. (2009). Characterisation of composition of scab-resistant apple pomaces. Journal of Horticultural Science & Biotechnology ISAFRUIT Special Issue, 89-95.
 5. Kosmala, M., Kołodziejczyk, K., Markowski, J., Mieszczakowska, M., Ginies, C., Renard C.M.G.C. (2010). Co-products of black-currant and apple juice production: hydration properties and polysaccharide composition. LWT- Food Science and Technology, 43, 173-180. doi:10.1016/j.lwt.2009.06.016.
 6. Kołodziejczyk, K., Milala, J., Sójka, M., Kosmala, M., Markowski, J. (2010). Polyphenol oxidase activity in selected apple cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 18 (2), 1-11.
 7. Kosmala, M., Kołodziejczyk, K., Zduńczyk, Z., Juśkiewicz, J., Boros, D. (2011). Chemical composition of natural and polyphenol-free apple pomace and the effect of this dietary ingredient on intestinal fermentation and serum lipid parameters in rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59 (17), 9177-9185. Liczba punktów za czasopismo:45
 8. Milala, J., Kosmala, M., Sójka, M., Kołodziejczyk, K., Zbrzeźniak, M., Markowski, J. Plum pomaces as a potential source of dietary fibre: composition and antioxidant properties. Journal of Food Science and Technology, 2013, 50(5):1012–1017 DOI 10.1007/s13197-011-0601-z. Liczba punktów za czasopismo:15, IF 2,203
 9. Kosmala M., Zduńczyk Z., Kołodziejczyk K., Klimczak E., Juśkiewicz J., Zduńczyk P. Chemical composition of polyphenols extracted from strawberry pomace and their effect on physiological properties of diets supplemented with different types of dietary fiber in rats" European Journal of Nutrition (2014) 53:521–532 Liczba punktów za czasopismo:35, IF 3,467
 10. Kosmala M., Milala J., Kołodziejczyk K., Markowski J., Zbrzeźniak M., Renard C. M.G.C. Dietary fiber and cell wall polysaccharides from plum (Prunus domestica L.) fruit, juice and pomace: comparison of composition and functional properties for three plum varieties. Food Research International 54 (2013) 1787–1794.
  Liczba punktów za czasopismo: 40, IF 2,818
 11. Juśkiewicz J., Król B., Kosmala M., Milala J., Zduńczyk Z. Physiological properties of ellagitannin-rich preparations obtained from strawberry pomace using different extraction methods. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2014, 64 (4), DOI number: 10.2478/pjfns-2013-0004.  . Liczba punktów za czasopismo: 10 punktów.
 12. Kosmala M., Zduńczyk Z., Karlińska E., Juśkiewicz J. The effects of strawberry, black currant, and chokeberry extracts in a grain dietary fiber matrix on intestinal fermentation in rats. Food Research International 64 (2014) 752–761, Liczba punktów za czasopismo: 40, IF 2,818
 13. Miszczak A., Sikorski P., Zagibajło K., Klimczak E., Kosmala M., Król B.. Poziom pozostałości pestycydów w owocach oraz wytłokach powstałych jako produkt uboczny przetwórstwa truskawek na soki. Przemysł Fermentacyjny I Owocowo-Warzywny 2013/ 10, 17-19. Liczba punktów za czasopismo 5.
 14. Kosmala M., Sójka M., Miszczak A., Sikorski P., Zagibajło K., Włodarek A., Czajka A., Robak J., Król B. Ocena potencjału aplikacyjnego wytłoków, pochodzących z przetwórstwa truskawek i malin na soki. Przemysł Fermentacyjny I Owocowo-Warzywny 5 (2015). DOI:10.15199/64.2015.5.3 Liczba punktów za czasopismo 5.
 15. Kosmala M., Zduńczyk Z., Juśkiewicz J., Jurgoński A., Karlińska E.,Macierzyński J., Jańczak R., Rój E. Chemical composition of defatted strawberry and raspberry seeds and the effect of these dietary ingredients on polyphenol metabolites, intestinal function, and selected serum parameters in rats. J. Agric. Food Chem. 2015, 63, 2989−2996. Liczba punktów za czasopismo 45, IF 2,912.
 16. Sójka M., Miszczak A., Sikorski P., Zagibajło K., Karlińska E., Kosmala M. Pesticide residue levels in strawberry processing by-products that are rich in ellagitannins and an assessment of their dietary risk to consumers. NFS Journal 1 (2015) 31–37, http://dx.doi.org/10.1016/j.nfs.2015.09.001
 17. Juskiewicz J, Jankowski J., Kosmala M., Zduńczyk Z., Słomiński B. A. , Zduńczyk P. (2015). The effects of dietary dried fruit pomaces on growth performance and gastrointestinal biochemistry of turkey poults. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition DOI: 10.1111/jpn.12415 1.406.
 18. Jurgoński A., Juśkiewicz J., Fotschki B., Kołodziejczyk K., Milala J., Kosmala M., Grzelak-Błaszczyk K., Markiewicz L. Metabolism of strawberry mono- and dimeric ellagitannins in rats fed a diet containing fructo-oligosaccharides. Eur J Nutr DOI 10.1007/s00394-015-1133-5
 19. Fotschki B, Juśkiewicz J, Jurgoński A, Kołodziejczyk K, Milala J, Kosmala M, et al. (2016) Anthocyanins in Strawberry Polyphenolic Extract Enhance the Beneficial Effects of Diets with Fructooligosaccharides in the Rat Cecal Environment. PLoS ONE 11(2): e0149081.doi:10.1371/journal.pone.0149081
 20. Juśkiewicz J, Jurgoński A, Kołodziejczyk K, Kosmala M, Milala J, Zduńczyk Z, Fotschki B, Żary-Sikorska E. Blood Glucose Lowering Efficacy of Strawberry Extracts Rich in Ellagitannins with Different Degree of Polymerization in Rats. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2016, Vol. 66, No. 2, pp. 0–0 DOI: 10.1515/pjfns-2016-0001
 21. Jankowski J., Juśkiewicz J.,. Zduńczyk P., Kosmala M., Zieliński H., Antoszkiewicz Z., Zduńczyk Z.Antioxidant status of blood and liver of turkeys fed diets enriched with polyunsaturated fatty acids and fruit pomaces as a source of polyphenols. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 19, No. 1 (2016), 89–98.
Staże naukowe
 1. instytucja: Institut National de la Recherche Agronomique, Avignon, Francja
  rodzaj pobytu: staż naukowy, pt. ”Polysaccharides of coproducts of red fruits juice production”
  okres pobytu: 29.01.2007 - 30.03.2007. Jednostka delegująca: Instytut Chemicznej Technologii Żywności
 2. instytucja: Institut National de la Recherche Agronomique, Avignon, Francja
  rodzaj pobytu: staż naukowy, pt. ”Polysaccharides of coproducts of red fruits juice production”. Okres pobytu: 1.02.2008 - 28.03.2008. Jednostka delegująca: Instytut Chemicznej Technologii Żywności
 3. instytucja: Institut National de la Recherche Agronomique, Avignon, Francja
  rodzaj pobytu: staż naukowy, pt. ”Polysaccharides of coproducts of red fruits juice production” okres pobytu: 2.03.2009-10.04.2009. Jednostka delegująca: Instytut Chemicznej Technologii Żywności
Przebieg kariery naukowej

magister inżynier

Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności       

Instytut Chemicznej Technologii Żywności, 29.06.2005

Specjalność : Analiza i ocena żywności

Temat pracy magisterskiej: Polifenole w preparatach błonnika pokarmowego różnego pochodzenia.

 

Doktor inżynier

Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności       

Instytut Chemicznej Technologii Żywności, 27.10.2009

Rozprawa doktorska nt. ”Skład i właściwości preparatów błonnikowych otrzymanych z wybranych wytłoków owocowych”.

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki