+

WikampFb

 
 

dr inż. Olga Marchut-Mikołajczyk

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Technologie bioremediacji środowisk zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi; Opracowanie biopreparatów (mikrobiologicznych i enzymatycznych) przeznaczonych do procesów bioremediacji; Wykorzystanie metod enzymatycznych w procesach monitorowania bioremediacji gruntów zanieczyszczonych węglowodorami; Wspomaganie procesów bioremediacji środowiska grzybowymi preparatami enzymatycznymi; Fitoremediacja, testy fitotoksyczności, Wykorzystanie metod biologicznych do modyfikacji właściwości oraz degradacji materiałów przemysłu włókienniczego; Aspekty prawne ochrony środowiska, gospodarki odpadami.

Obrazek użytkownika Olga Marchut-Mikolajczyk
dr inż.
Olga
Marchut-Mikołajczyk

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

olga.marchut-mikolajczyk@p.lodz.pl

Adres

Tel. (42) 6313352

e-mail olga.marchut-mikolajczyk@p.lodz.pl

Afiliacja

Wydział Biotechnologii i Nauk o  Żywności, PŁ

Instytut Biochemii Technicznej

Konsultacje dla studentów

czwartek, godz 10-12Działalność dydaktyczna

WYKŁADY

Technologie Remediacji, Ochrona Środowiska, studia I stopnia, sem VII

Procesy Biodegradacji, Ochrona Środowiska, studia I stopnia, sem VII

Biotechnologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska, studia I stopnia, Sem. VI

Innowacje w Biotechnologii, Biotechnologia, studia II stopnia, sem I

Biotechnologia Specjalizacyjna, Biotechnologia, studia II stopnia, sem II

FAKULTETY

Biochemiczne Podstawy Biodegradacji, Biotechnologia, studia II stopnia, sem I

LABORATORIUM

Laboratorium Technologii Remediacji, Ochrona Środowiska, studia I stopnia, sem VII

Laboratorium Biotechnologii, Biotechnologia i Ochrona środowiska, studia I stopnia, sem VI

Laboratorium Innowacji w Biotechnologii, Biotechnologia, studia II stopnia, sem I

Opieka nad pracami inżynierskimi i magisterskimi, Biotechnologia i Ochrona środowiska

Patenty i zgłoszenia patentowe

Patenty

Marchut- Mikołajczyk O., Wieczorek D., Antczak T., (2013) Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego biodieslem B100. Zgłoszenie patentowe P.405589.

Śmigielski K., Marchut-Mikołajczyk O., Polewczyk A., Antczak T., (2013) Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego olejem napędowym. Zgłoszenie patentowe nr P. 403929.

Marchut- Mikołajczyk O., Wieczorek D., Antczak T., (2013) Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego biodieslem B100. Zgłoszenie patentowe P.405589.

Śmigielski K., Marchut-Mikołajczyk O., Polewczyk A., Antczak T., (2013) Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego olejem napędowym. Zgłoszenie patentowe nr P. 403928.

Marchut-Mikołajczyk O., Śmigielski K., Polewczyk A., Antczak T., (2013) Sposób bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem napędowym. Zgłoszenie patentowe nr P. 403931.

Marchut-Mikołajczyk O., Śmigielski K., Polewczyk A., Antczak T., (2013) Sposób bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem napędowym. Zgłoszenie patentowe nr P. 403930.

Polewczyk A., Marchut-Mikołajczyk O., Kwapisz E., Antczak T., Bielecki S., Śmigielski K. (2013) Sposób otrzymywania preparatu enzymów wspomagającego bioremediację środowiska zanieczyszczonego węglowodorami ciężkiej frakcji ropy naftowej oraz sposób bioremediacji środowiska zanieczyszczonego ciężką frakcją ropy naftowej. Zgłoszenie patentowe nr P-40266.

Wieczorek D., Antczak T., Ramięga T., Marchut-Mikołajczyk O., Bielecki S. Sposób bioremediacji gleby zanieczyszczonej biodieslem B100. (2013) Zgłoszenie patentowe nr P-402665.

Marchut-Mikołajczyk O., Kwapisz E., Antczak T., Szczęsna-Antczak M., Bielecki S. (2012) Sposób otrzymywania preparatu enzymów oraz sposób bioremediacji gleby zanieczyszczonej olejem napędowym wspomaganej tym preparatem. Zgłoszenie patentowe P-399980.

 

Zgłoszenia patentowe

 1.  Pawlak A., Bielecki S., Marchut-Mikołajczyk O., Kwapisz E., (2014) Sposób bioremediacji gleby zanieczyszczonej olejem opałowym. Zgłoszenie patentowe P.406884
Publikacje po 2000 roku

Publikacje

 1. Wieczorek D., Marchut-Mikolajczyk O., Antczak T., Changes in the microbial dehydrogenase activity and the pH during bioremediation of fuel contaminated soil, Journal of Biotechnology Computational Biology and Bionanotechnology Biotechnologia, 2016, Artykuł w druku
 2. Marchut-Mikołajczyk O., Antczak T., Kwapisz E., Wieczorek D., Biodegradation of diesel oil hydrocarbons enhanced with Mucor circinelloides enzyme preparation, International Biodeterioration & Biodegradation 2015, 104; 142-148
 3. Polewczyk A., Marchut-Mikołajczyk O., Śmigielski K., Diesel fuel extraction from soil, Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 2015, 14 (2), 165-173, ISSN: 1644-0765
 4. Wieczorek D., Marchut-Mikołajczyk O., Antczak T., Wykorzystanie mikroorganizmów do oczyszczania gleby i środowiska wodnego zanieczyszczonych biodieslem., VII Seminarium Koła Naukowego „Żyjesz w Środowisku”, Materiały Konferencyjne, Kalisz, 2014
 5. Marchut-Mikołajczyk O., Kwapisz E., Antczak T. Enzymatyczna biodegradacja ksenobiotyków.  Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2013, T16 nr 1 s. 39-55, ISSN: 1505-3695
 6. Wieczorek D., Kwapisz E., Marchut-Mikołajczyk O., Bielecki S. Phytotests as tools for monitoring the bioremediation process of soil contaminated with diesel oil. Journal of Biotechnology Computational Biology and Bionanotechnology Biotechnologia, 2012, Vol. 93 nr 4 s.431-439,  ISSN: 0860-7796
 7. Wrześniewska-Tosik K., Marchut-Mikołajczyk O., Mik T., Wieczorek D., Pałczyńska M. Mats for removing technical oil contamination. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012, 20, 6 (96), 101-106.

 

Rozdziały w Monografiach

 1. Marchut-Mikołajczyk O., Polewczyk A., Antczak T., Innowacyjne techniki wspomagania procesów bioremediacji gleby zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi, Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych Tom 7, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych-Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, 2015,  ISBN: 9788393954414.

 

 

Otrzymane nagrody
 • 2008 - Złoty medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, IWIS 2008, za „Preparat enzymatyczny wspomagających proces biodegradacji węglowodorów ropy naftowej”
 • 2012- Mała Nagroda im Prof. Szybalskiego za najlepsza publikację w kwartaliku Biotechnologia 2012, za artykuł “Phytotests as tools for monitoring the bioremediation process of soli contaminated with diesel oil” Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja profesora Wacława Szybalskiego. 2013.
Przebieg kariery naukowej
 • 2014 - Studia Podyplomowe „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego”, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wydział Administracji
 • 2010-  stopień doktora nauk technicznych w zakresie biotechnologii przemysłowej- Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
 • 2008- Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Podyplomowe Studium Auditingu Ekologiczne
 • 2004- dyplom magistra inżyniera, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Specjalność Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki