+

WikampFb

 
 

Piotr Drożdżyński

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Mikroorganizmy endofityczne, biosurfaktanty.

Obrazek użytkownika Piotr Drozdzynski
Piotr
Drożdżyński

Stanowisko

doktorant

E-mail

piotr.drozdzynski@dokt.p.lodz.pl

Adres

95-100 Zgierz, Orzechowa 45a
 Otrzymane nagrody

Laureat VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2016 w sesji wystąpień posterowych „Nauki Przyrodnicze”.

Przebieg kariery naukowej

Wykształcenie

2015 – obecnie : studia III stopnia (doktoranckie), Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
kierunek : Biotechnologia

2014-2015 : studia II stopnia (magisterskie), Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
kierunek : Biotechnologia Środowiska

Temat pracy dyplomowej : Aktywność emulgacyjna mikroorganizmów endofitycznych w procesie biodegradacji węglowodorów.

2010-2014 : studia I stopnia (inżynierskie), Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
kierunek : Ochrona Środowiska

Temat pracy dyplomowej : Otrzymywanie lipidów z Mucor circinelloides.

Hobby

Ciężki rock, metal. 
Fantastyka i horror.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki