+

WikampFb

 
 

Dr hab. inż. Robert Klewicki

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Produkty transglikozylacji

Oligosacharydy

Odwadnianie osmotyczne

 

Obrazek użytkownika Robert Klewicki
Dr hab. inż.
Robert
Klewicki

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

robert.klewicki@p.lodz.pl

Zespoły

User is not a member of any group.Publikacje po 2000 roku

Robert Klewicki

“Transglycosylation of a b-galactosyl radical, in the course of enzymic hydrolysis of lactose, in the presence of selected polyhydroxyalcohols”

Biotechnology Letters 2000, 22, 1063-1066

 

Małgorzata Gajewska, Robert Klewicki

“Charakterystyka inulin różnego pochodzenia za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPAEC-PAD”

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2001, nr 2(27) suplement, 51-56

 

Ilona Gałązka, Bogusław Król, Robert Klewicki, Małgorzata Gajewska

“Characteristics of inulin oligomers obtained from chicory harvested in various dates”

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2002, 11/52, SI 1, 5-8

 

Zenon Zduńczyk, Sławomir Frejnagel, Jerzy Juśkiewicz, Elena Gomez-Villalva, Robert Klewicki

“Nutritional and functional properties of diets containing different low-digestible carbohydrates”

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 2002, 11/52, SI 2, 65-68

 

Gałązka Ilona, Robert Klewicki, Katarzyna Śliżewska

„Zdolność wybranych szczepów Lactobacillus sp. do fermentowania  oligosacharydów i oligopolioli o zróżnicowanym stopniu polimeryzacji”

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2003, nr 2 (35) suplement, 28 – 37

 

Robert Klewicki, Elżbieta Klewicka

“Antagonistic activity of lactic acid bacteria as probiotics against selected bacteria of the Enterobaceriacae family in the presence of polyols and their galactosyl derivatives"

Biotechnology Letters, 2004, 26, 317 – 320

 

Jerzy Juśkiewicz, Zenon Zduńczyk, Robert Klewicki, Elena Gomez-Villalva

Physiological effects of dietary inulin, xylitol and b-galactosyl-derivatives of sugar alcohols in rat.

Acta Alimentaria, 2004, 33, 303-311 

 

Ilona Gałązka, Robert Klewicki, Katarzyna Grzelak

„Hydroliza fruktanóww warunkach symulujących działanie soku żołądkowego”

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, nr 3 (40) suplement, 68 – 76

 

Bogusław Król, Robert Klewicki

„Wytwarzanie koncentratów fruktooligosacharydów (FOS) o zróżnicowanym składzie oligomerycznym z wykorzystaniem enzymatycznej biokonwersji sacharozy”

 Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, nr 2(43), 5-22

 

Jerzy Juśkiewicz, Robert Klewicki, Zenon Zduńczyk

„Consumption of galactosyl derivatives of polyols beneficially affects cecal fermentation and serum parameters in rats”

Nutrirtion Research, 2006, 26, 531-536

 

Robert Klewicki

„Formation of gal-sorbitol during lactose hydrolysis with b-galactosidase”

Food Chemistry, 2007, 100, 1196 – 1201 

 

Robert Klewicki

“The stability of gal-polyols and oligosaccharides during pasteurization at a low pH”

LWT Food Science and Technology, 2007, 40, 1259 – 1265

 

Robert Klewicki

“Effect of Selected Parameters of Lactose Hydrolysis in the Presence of b-Galactosidase from Various Sources on the Synthesis of Galactosyl-Polyol Derivatives”

Engineering in Life Sciences, 2007,7, 268 – 274 

 

Robert Klewicki, Małgorzata Uczciwek

“Effect of osmotic dehydration in fructose, saccharose and fructooligosaccharide solutions on the content of saccharides in plums and apples and their energy value”

Agricultural and Food Science, 2008, 17, 367-375

 

Elżbieta Klewicka, Robert Klewicki

“In vivo fermentation of galactosyl derivatives of polyols by Lactobacillus strains”

Czech Journal of Food Science, 2009, 27, 65-70

 

Ewelina Piasecka, Małgorzata Uczciwek, Robert Klewicki

„Odwadnianie osmotyczne owoców w roztworach zawierających fruktooligosacharydy”

Żywność, 2009, 2(63), 138-153

 

Robert Klewicki, Dorota Konopacka, Małgorzata Uczciwek, Zbigniew Irzyniec, Ewelina Piasecka and Catherine Bonazzi

“Sorption isotherms for osmo-convectively-dried and osmo-freezedried apple, sour cherry, and blackcurrant”

Journal of Horticultural Science & Biotechnology (2009) ISAFRUIT Special Issue 75–79

 

Dorota Konopacka, Katarzyna Jesionkowska, Robert Klewicki and Catherine Bonazzi

“The effect of different osmotic agents on the sensory perception of osmo-treated dried fruit”

Journal of Horticultural Science & Biotechnology (2009) ISAFRUIT Special Issue 80–84

 

 

R. Klewicki M. Uczciwek

Effect of osmotic dehydration in the carbohydrate mixtures containing fructooligosaccharides on the oligosaccharide content of apples

 

Acta Alimentaria, 2010, 39, 357-367

 

 

“CONTENT OF SELECTED NUTRIENTS IN SOUR CHERRIES, BLACKCURRANTS

AND APPLES OSMODEHYDRATED IN REUSED FRUCTOOLIGOSACCHARIDE CONCENTRATE”

M. UCZCIWEK, E. PIASECKA, R. KLEWICKI, D. KONOPACKA, M. MIESZCZAKOWSKA-FRĄC and C. BONAZZI

Italian Journal of Food Science, vol. 23, 270-279, 2011

 

EFFECT OF LONG-TIME STORAGE ON THE CONTENT OF POLYPHENOLS AND ASCORBIC ACID IN OSMO-CONVECTIVELY DRIED AND OSMO-FREEZE-DRIED FRUITS

E. PIASECKA, M. UCZCIWEK, R. KLEWICKI, D. KONOPACKA, M. MIESZCZAKOWSKA-FRĄC, M. SZULC and C. BONAZZI

Journal of Food Processing and Preservation 37 (2013) 198–209

 

Anna Kucner, Agnieszka Papiewska, Michał Sójka and Robert Klewicki

"Chemical and microbiological changes in blueberries and in hypertonic solution during osmotic dehydration employing reused concentrate"

Journal of Food Process Engineering

Volume 36, Issue 5, October 2013, Pages: 608–618, 

 

 

Anna Kucner & Robert Klewicki & Michał Sójka

“The Influence of Selected Osmotic Dehydration and Pretreatment Parameters on Dry Matter and Polyphenol Content in Highbush

Blueberry (Vaccinium corymbosum L.) Fruits”

Food Bioprocess Technol  (2013) 6: 2031–2047

 

Anna Kucner, Agnieszka Papiewska, Robert Klewicki, Michał Sójka, Elżbieta Klewicka

THE INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT ON THE STABILITY OF PHENOLIC COMPOUNDS AND THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF SUCROSE SOLUTION FOLLOWING OSMOTIC DEHYDRATION OF HIGHBUSH BLUEBERRY FRUITS

Technologia Alimentaria, ACTA Scientiarum Polonorum  Issue 13 (1) 2014 pp. 79-88

 

Anna Kucner, Robert Klewicki, Michał Sojka and Elżbieta Klewicka

“Osmotic Concentration of Gooseberry Fruits – The Infl uence of Temperature, Time and Pretreatment Methods on Mass Transfer and Total Polyphenol and Organic Acid Content”

Food Technol. Biotechnol. 52 (4) 411–419 (2014)

 

 

Elzbieta Klewicka , Zenon Zdunczyk , Jerzy Juskiewicz  and Robert Klewicki

“Effects of Lactofermented Beetroot Juice Alone or with N-nitroso-N-methylurea on Selected Metabolic Parameters, Composition of the Microbiota Adhering to the Gut Epithelium and Antioxidant Status of Rats”

Nutrients 2015, 7, 5905-5915; doi:10.3390/nu7075260

 

 

ANNA CHWASTEK, ELŻBIETA KLEWICKA, ROBERT KLEWICKI and MICHAŁ SÓJKA

“LACTIC ACID FERMENTATION OF RED BEET JUICE SUPPLEMENTED WITH WASTE HIGHBUSH BLUEBERRY–SUCROSE OSMOTIC SYRUP AS A METHOD OF PROBIOTIC BEVERAGE PRODUCTION”

Journal of Food Processing and Preservation, 2015

 

Lidia LipińskaRobert KlewickiElżbieta KlewickaKrzysztof KołodziejczykMichał Sójka, and Adriana Nowak

 

“Antifungal Activity of Lactobacillus sp. Bacteria in the Presence of Xylitol and Galactosyl-Xylitol” BioMed Research International, Volume 2016 (2016),
http://dx.doi.org/10.1155/2016/5897486

 

 

 

 

 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki