+

WikampFb

 
 

Dr inż. Małgorzata Ryngajłło

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Bioinformatyka;

Bakteryjna nanoceluloza; 

Genomika porównawcza szczepów bakterii z rodzaju Komagataeibacter; 

Transkryptomika; 

Wysokoprzepustowe Metody Sekwencjonowania (NGS)

Obrazek użytkownika Ryngajllo Malgorzata
Dr inż.
Małgorzata
Ryngajłło

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

malgorzata.ryngajllo@p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej, I-29

Politechnika Łódzka

ul. B. Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

Biuro nr 8, budynek W5, A2

Konsultacje dla studentów

Czwartki, 11-13Działalność dydaktyczna

Bioinformatyka sem. zimowy

Bioinformatyka Zaawansowana sem. letni

Publikacje po 2000 roku
 • Dourado F., Ryngajllo M., Jedrzejczak–Krzepkowska M., Bielecki S., Gama M., (2016).  Chapter 1 - Taxonomic Review and Microbial Ecology in Bacterial NanoCellulose Fermentation. W: Bacterial Nanocellulose, From Biotechnology to Bio-Economy. Miguel Gama, Fernando Dourado, Stanisław Bielecki (red.), Elsevier, 2016, s. 1-17 (Book chapter)
 • Müller, N. A.; Wijnen, C. L.; Srinivasan, A.; Ryngajllo, M.; Ofner, I.; Lin, T.; Ranjan, A.; West, D.; Maloof, J. N.; Sinha, N. R.; Huang, S.; Zamir, D. & Jiménez-Gómez, J. M. "Domestication selected for deceleration of the circadian clock in cultivated tomato." Nature Genetics. Listopad 2015
 • Kwiatos, N., Ryngajłło, M., Bielecki, S. "Diversity of laccase-coding genes in Fusarium oxysporum genomes". Frontiers in Microbiology, Wrzesień 2015
 • Schmalenbach, I., Zhang, L., Ryngajllo, M., Jiménez-Gómez, J.M.  “Functional analysis of the Landsberg erecta allele of FRIGIDA.” BMC Plant Biology. Sierpień 2014.
 • Bolger, A., Scossa, F., Bolger, M.E., Lanz, C., Maumus, F., Tohge, T., Quesneville, H., Alseekh, S., Sørensen, I., Lichenstein, G., Fich, E.A., Conte, M., Keller, H., Schneeberger, K., Schwacke, R., Ofner, I.,Vrebalov, J.,Xu, Y., Osorio, S., Aflitos, S.A., Schijlen, E., Jiménez-Gómez, J.M., Ryngajllo, M., Kimura, S., Kumar, R., Koenig, D., Headland, L. R., Maloof, J. N., Sinha, N., van Ham, R.C.H.J., Klein Lankhorst, R., Mao, L., Vogel, A., Arsova, B., Panstruga, R., Fei, Z., Rose, J.K.C., Zamir, D., Carrari, F., Giovannoni, J.J., Weigel, D., Usadel, B., Fernie, A.R. “The genome of the stress-tolerant wild tomato species Solanum pennellii.” Nature Genetics. Wrzesień 2014.
 • Pérez-Diaz, R., Ryngajllo, M., Pérez-Diaz, J., Peña-Cortés, H., Casaretto, J. A., González-Villanueva, E., Ruiz-Lara, S. “VvMATE1 and VvMATE2 encode putative proanthocyanidin transporters expressed during berry development in Vitis vinifera L”. Plant Cell Rep. Kwiecień 2014
 • Riegler, H., Herter, T., Grishkovskaya, I., Lude, A., Ryngajllo, M., Bolger, M.E., Essigmann, B., Usadel, B. “Crystal structure and functional characterization of a glucosamine-6-phosphate N-acetyltransferase from Arabidopsis thaliana”. Biochemical Journal. Kwiecień 2012   
 • Ryngajllo, M., Childs, L., Lohse, M., Giorgi, F.M., Lude, A., Selbig, J., Usadel B. “Subcellular Localization of Arabidopsis Proteins Leveraging Gene Expression Data”. Frontiers in Plant Science. Wrzesień 2011
Staże naukowe

Wrzesień 2012- Grudzień 2014: Department of Plant Breeding and Genetics, Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne, Germany

Przebieg kariery naukowej
 • Październik 2012 -Grudzień 2014 - Postdoc - Max Planck Institute for Molecular Plant Breeding Research, Kolonia, Niemcy

 • Wrzesień 2009 - Wrzesień 2012 - Doktorat w Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Poczdam, Niemcy

 • Styczeń - Czerwiec 2007 - Program Socrates-Erasmus, Lund University, Lund, Szwecja

 • Październik 2004 - Lipiec 2009 - Studia na kierunku Biotechnology, Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE), Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, Łódź, Polska

Hobby

Podróże, łażenie po górach

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki