+

WikampFb

 
 

Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej SLAC

A+ / A-

Kierownik

dr inż. Maciej Wojtczak tel. 34-53

Z-ca kierownika ds. technicznych

dr inż. Aneta Antczak-Chrobot tel. 34-53

Pełnomocnik ds. jakości

dr inż. Ilona Błaszczyk tel. 34-48

Specjaliści naukowo-techniczni

Jagoda Grędkiewicz tel. 34-52
mgr inż. Wioletta Mirowska tel. 34-52


Strona Specjalistycznego Laboratorium Analityki Cukrowniczej SLAC


Jednostki