+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Projekt stażowy II Gospodarka dla nauki - wysokiej jakości staże dla studentów WBiNoŻ

A+ / A-

Projekt "Gospodarka dla nauki - wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału Biotechnologii
i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. priorytetowej PO WER 2014-2020

O projekcie

Celem głównym projektu jest zdobycie nowych umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego przez 280 studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w latach 2018-2019.
Projekt 3-miesięcznych staży skierowany jest do studentów ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału BiNoŻ PŁ na kierunkach: 

  • Biotechnologia (BIO)
  • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (TŻ)
  • Technologia Kosmetyków (TK)

Zgodnie z ustawą o Podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ustęp 137) środki finansowe pochodzące z projektów europejskich są wolne od podatku (ustawa z dnia 27.08.20109 o finansach publicznych). Oznacza to, że osoby takie nie otrzymają rozliczenia PIT za dany rok, ponieważ od ich środków nie były odprowadzane składki do Urzędu Skarbowego. Dochodów nie należy ujmować przy rozliczeniu wspólnym z rodzicami.

EDYCJA VII - INFORMACJE
EDYCJA VI - INFORMACJE

EDYCJA V - INFORMACJE
EDYCJA IV - INFORMACJE
EDYCJA III - INFORMACJE
EDYCJA II - INFORMACJE

EDYCJA I - INFORMACJE

 
 

Biuro projektu

Budynek A2, pok. 511
Łódź, 90-924, ul. Stefanowskiego 4/10
tel.: (42) 631-34-66
e-mail:
katarzyna.ochnio@p.lodz.pl 
gabriela.drobkowska@p.lodz.pl
Czynne: w poniedziałki i środy w godz. 12.00-15.00


Rok akademicki 2017/2018

a) I edycja  01.01.2018 - 28.02.2018 (studenci II stopnia)
Wniosek o przyznanie stażu należy złożyć w terminie: 03-12.01.2018  w Biurze Projektu (budynek A2, pokój 511, ul Stefanowskiego 4/10,  90-924 Łódź)  w godzinach 7:30-15:00.
Wniosek można pobrać osobiście w Biurze Projektu lub poniżej w "Plikach do pobrania" (załącznik "Wniosek o przyznanie stażu").
Planowany termin odbycia stażu III-V 2018 r.

b) II edycja  01.04.2018 - 31.05.2018 (studenci II stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VI-VIII 2018 r. i/lub VII-IX 2018 r.

c) III i IV edycja  01.05.2018 - 30.06.2018 (studenci I stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VII-IX 2018 r. i/lub X-XII 2018 r.

Rok akademicki 2018/2019

a) V edycja   01.01.2019 - 28.02.2019 (studenci II stopnia)
Planowany termin odbycia stażu III-V 2019 r.

b) VI edycja   01.04.2019 - 31.05.2019 (studenci II stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VI-VIII 2019 r.

c) VII edycja  01.05.2019 - 30.06.2019 (studenci I stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VII-IX 2019 r.


Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Regulamin stażu522.7 KB
ZałącznikWielkość
Program stażu155.21 KB

Jednostki