+

WikampFb

 
 

Projekt stażowy II Gospodarka dla nauki - wysokiej jakości staże dla studentów WBiNoŻ

A+ / A-

Projekt "Gospodarka dla nauki - wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału Biotechnologii
i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. priorytetowej PO WER 2014-2020

O projekcie

Celem głównym projektu jest zdobycie nowych umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego przez 280 studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w latach 2018-2019.
Projekt 3-miesięcznych staży skierowany jest do studentów ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału BiNoŻ PŁ na kierunkach: 

  • Biotechnologia (BIO)
  • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (TŻ)
  • Technologia Kosmetyków (TK)

REKRUTACJA EDYCJA VI
W dniach 22.01.-04.02.2019 przeprowadzona zostanie rekrutacja skierowana do studentów II stopnia dwóch ostatnich semestrów. 
Termin realizacji stażu zaplanowany jest na 01.06. - 31.08.2019

Wniosek można  pobrać ze strony  www.binoz.p.lodz.pl/pl/StazeII  lub w biurze projektu.  
Do wniosku należy załączyć:

  • zaświadczenie o średniej ważonej ocen w dotychczasowym okresie studiów II stopnia,
  • dokument poświadczający dodatkową działalność w życiu studenckim/ aktywność Studenta, w tym udział w kołach naukowych, w samorządzie w 2018 roku- 1 dokument
  • dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnością – jeśli dotyczy.

Dokumenty należy złożyć w biurze projektu (pokój 511 w  budynku A2) w godzinach pracy biura tj.  poniedziałek oraz środa w godz. 12:00 – 15:00

REKRUTACJA EDYCJA V
W dniach 07.01-18.01 2019 przeprowadzona zostanie rekrutacja dla II stopnia studentów dwóch ostatnich semestrów. 
Termin realizacji stażu zaplanowany jest na 01.03. - 31.05.2019. Dokumenty należy składać w pokoju 511 w godzinach pracy biura projektu tj. poniedziałek, środa w godz. 12-15
Do wniosku należy załączyć:

  • zaświadczenie o średniej ważonej ocen w dotychczasowym okresie studiów II stopnia
  • dokument poświadczający dodatkową działalność w życiu studenckim/ aktywność Studenta, w tym udział w kołach naukowych, w samorządzie w 2017 i 2018 roku
  • dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnością – jeśli dotyczy

Lista firm biorących udział w Edycji V znajduje się pod tym linkiem.

EDYCJA IV - INFORMACJE
EDYCJA III - INFORMACJE
EDYCJA II - INFORMACJE

EDYCJA I - INFORMACJE

 
 

Biuro projektu

Budynek A2, pok. 511
Łódź, 90-924, ul. Stefanowskiego 4/10
tel.: (42) 631-34-66
e-mail:
katarzyna.ochnio@p.lodz.pl 
gabriela.drobkowska@p.lodz.pl
Czynne: w poniedziałki i środy w godz. 12.00-15.00


Rok akademicki 2017/2018

a) I edycja  01.01.2018 - 28.02.2018 (studenci II stopnia)
Wniosek o przyznanie stażu należy złożyć w terminie: 03-12.01.2018  w Biurze Projektu (budynek A2, pokój 511, ul Stefanowskiego 4/10,  90-924 Łódź)  w godzinach 7:30-15:00.
Wniosek można pobrać osobiście w Biurze Projektu lub poniżej w "Plikach do pobrania" (załącznik "Wniosek o przyznanie stażu").
Planowany termin odbycia stażu III-V 2018 r.

b) II edycja  01.04.2018 - 31.05.2018 (studenci II stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VI-VIII 2018 r. i/lub VII-IX 2018 r.

c) III i IV edycja  01.05.2018 - 30.06.2018 (studenci I stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VII-IX 2018 r. i/lub X-XII 2018 r.

Rok akademicki 2018/2019

a) V edycja   01.01.2019 - 28.02.2019 (studenci II stopnia)
Planowany termin odbycia stażu III-V 2019 r.

b) VI edycja   01.04.2019 - 31.05.2019 (studenci II stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VI-VIII 2019 r.

c) VII edycja  01.05.2019 - 30.06.2019 (studenci I stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VII-IX 2019 r.


Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Regulamin stażu522.7 KB
ZałącznikWielkość
Program stażu155.21 KB

Jednostki