+

WikampFb

 
 

Projekt stażowy II Gospodarka dla nauki - wysokiej jakości staże dla studentów WBiNoŻ

A+ / A-

Projekt "Gospodarka dla nauki - wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału Biotechnologii
i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 3.1 Kompetencje
w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. priorytetowej PO WER 2014-2020

O projekcie

Celem głównym projektu jest zdobycie nowych umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego przez 280 studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w latach 2018-2019.
Projekt 3-miesięcznych staży skierowany jest do studentów ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału BiNoŻ PŁ na kierunkach: 

  • Biotechnologia (BIO)
  • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (TŻ)
  • Technologia Kosmetyków (TK)

Zgodnie z ustawą o Podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ustęp 137) środki finansowe pochodzące z projektów europejskich są wolne od podatku (ustawa z dnia 27.08.20109 o finansach publicznych). Oznacza to, że osoby takie nie otrzymają rozliczenia PIT za dany rok, ponieważ od ich środków nie były odprowadzane składki do Urzędu Skarbowego. Dochodów nie należy ujmować przy rozliczeniu wspólnym z rodzicami.

W dniu 22 maja 2019 o godzinie 12:15  w sali S-9 odbędzie się zebranie informacyjne skierowane do stażystów edycji VII, którzy rozpoczynają staż 1 lipca.

REKRUTACJA EDYCJA VII - uzupełnienie naboru
W dniach 07.05.-20.05.2019 przeprowadzona zostanie rekrutacja dla I stopnia studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. 
Termin realizacji stażu zaplanowany jest na 01.07.-30.09.2019

REKRUTACJA EDYCJA VI - uzupełnienie naboru
W dniach 16.05.-21.05.2019 przeprowadzona zostanie rekrutacja dla II stopnia studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.
Termin realizacji stażu zaplanowany jest na 03.06.-02.09.2019

Lista firm biorących udział w Edycji VI i VII
1. Adamed Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice
2. Barry Callebaut Polska. ul. Nowy Jozefów 36 94-406 Łódź
3. BIO GEN ul. Pojezierska 97K, 91-341 Łódź
4. Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz
5. Browar Księży Młyn ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
6. Browin Ewa Kwapisz, ul. Pryncypalna 129/141, Łódź 93-373
7. Dakri Dystrybucja Sp. z  o.o. ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
8. EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52, 95-054 Ksawerów
9. Jantoń S.A Sp.K. ul. Sienkiewicza 68, 95-082 Dobroń
10. JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, ul. Omłotowa 12, 90-001 Łódź
11. Kilargo Sp. z o.o., ul. Torowa 13, Chechło Pierwsze, 95-082, Dobroń
12. Łódzkie Centrum Jakości Artykułów Spożywczych ul. Daszyńskiego 116, 95-069 Aleksandrów Łódzki
13. Mitmar ul. Sikorskiego 5B, 95-015Głowno 
14. Napiferyn ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź
15. OVER Group ul. Warszawska 65, 98-100 Łask
16. Ovovita A.Kurasik ul. Prawda 60a, 95-030 Rzgów
17. PAMAPOL ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec
18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Piotr Zarębski ul. Zachodnia 25, 95-054 Ksawerów
19.  SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne S.A. ul. Traktorowa 180, 91-203 Łódź

Wniosek można pobrać ze strony www.binoz.p.lodz.pl/pl/StazeII lub w biurze projektu. Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w godzinach pracy biura: poniedziałek, środa  w godz. 12:15 – 15:00
Do wniosku należy załączyć:

• zaświadczenie o średniej ważonej ocen w dotychczasowym okresie studiów I stopnia,
• dokument poświadczający dodatkową działalność w życiu studenckim/ aktywność Studenta, w tym udział w kole naukowym lub  w samorządzie w 2017 i 2018 roku.
• dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnością – jeśli dotyczy.

EDYCJA VII - INFORMACJE
EDYCJA VI - INFORMACJE

EDYCJA V - INFORMACJE
EDYCJA IV - INFORMACJE
EDYCJA III - INFORMACJE
EDYCJA II - INFORMACJE

EDYCJA I - INFORMACJE

 
 

Biuro projektu

Budynek A2, pok. 511
Łódź, 90-924, ul. Stefanowskiego 4/10
tel.: (42) 631-34-66
e-mail:
katarzyna.ochnio@p.lodz.pl 
gabriela.drobkowska@p.lodz.pl
Czynne: w poniedziałki i środy w godz. 12.00-15.00


Rok akademicki 2017/2018

a) I edycja  01.01.2018 - 28.02.2018 (studenci II stopnia)
Wniosek o przyznanie stażu należy złożyć w terminie: 03-12.01.2018  w Biurze Projektu (budynek A2, pokój 511, ul Stefanowskiego 4/10,  90-924 Łódź)  w godzinach 7:30-15:00.
Wniosek można pobrać osobiście w Biurze Projektu lub poniżej w "Plikach do pobrania" (załącznik "Wniosek o przyznanie stażu").
Planowany termin odbycia stażu III-V 2018 r.

b) II edycja  01.04.2018 - 31.05.2018 (studenci II stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VI-VIII 2018 r. i/lub VII-IX 2018 r.

c) III i IV edycja  01.05.2018 - 30.06.2018 (studenci I stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VII-IX 2018 r. i/lub X-XII 2018 r.

Rok akademicki 2018/2019

a) V edycja   01.01.2019 - 28.02.2019 (studenci II stopnia)
Planowany termin odbycia stażu III-V 2019 r.

b) VI edycja   01.04.2019 - 31.05.2019 (studenci II stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VI-VIII 2019 r.

c) VII edycja  01.05.2019 - 30.06.2019 (studenci I stopnia)
Planowany termin odbycia stażu VII-IX 2019 r.


Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Regulamin stażu522.7 KB
ZałącznikWielkość
Program stażu155.21 KB

Jednostki