+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Ogłoszenia Dziekanatu

A+ / A-

​Szanowni Państwo Studenci,

W związku z częściowym zniesieniem od dnia 25 maja 2020 ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni uprzejmie informuję, iż przywrócona zostaje obsługa najpilniejszych spraw studenckich z zachowaniem warunków i zasad bezpieczeństwa określonych w Komunikatach Sztabu Antykryzysowego Politechniki Łódzkiej.
W dniach od 25 maja 2020 do 31 lipca 2020 dziekanat czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00. W pomieszczeniu dziekanatu może przebywać tylko jeden petent, pozostałe osoby proszone są o czekanie przed dziekanatem z zachowaniem bezpiecznej odległości. Student zobowiązany jest do założenia maseczki, jednorazowych rękawiczek, posiadania własnego długopisu, zdezynfekowania rąk przed wejściem do dziekanatu.
Wejście na teren kampusu A możliwe jest wyłącznie bramą od ul. Żeromskiego i bramą od ul. Radwańskiej.
Jednocześnie, w związku z ciągle trwającym stanem pandemii, zaleca się ograniczenie kontaktu bezpośredniego z pracownikami dziekanatu i korzystanie, w dalszym ciągu, z kontaktu telefonicznego lub mailowego.
Ponadto uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Z poważaniem
Barbara Swat
Kierownik Dziekanatu Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ


Jednostki