+

WikampFb

 
 

dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Operacje jednostkowe na materiałach uziarnionych

Modelowanie kinetyki procesu rozdrabniania surowców mineralnych

Optymalizacja technologii produkcji cukru

Alternatywne i zielone źródła energii

Przemysłowe studia wykonalności

Zagospodarowanie odpadów przemysłu spożywczego

 

Obrazek użytkownika Tomasz P. Olejnik
dr hab. inż.
Tomasz P.
Olejnik

Stanowisko

Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji

E-mail

tomasz.olejnik@p.lodz.pl

Adres

Instytut Technologii i Analizy Żywności

ul. B. Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

 

telefon: +48 42 6313455

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje dla studentów

poniedziałek 9:15 - 10:00Działalność dydaktyczna

Wykład / projekt   Biotechnological Equipment IFE sem. IV

Wykład   Projektowanie technologiczne sem. VII

Wykład / laboratorium   Informatyka sem. II

Zajęcia projektowe  Rysunek techniczny sem. I

Wykład   Podstawy zrównoważonego rozwoju sem. I

Patenty i zgłoszenia patentowe

Patenty:

Gluba T., Obraniak A., Olejnik T., Sposób ciągły wytwarzania środka piorącego, P-401065, 2012-10-05

Obraniak A., Gluba T., Olejnik P.T., Bęben obrotowy o pracy ciągłej zwłaszcza granulatorów lub suszarek, P-399979, 2012-07-16

Obraniak A., Gluba T., Olejnik P.T., „Sposób wytwarzania środka piorącego”, P-399981, 2012-07-16

 

Zgłoszenia patentowe:

Sposób otrzymywania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego (błoto) P. 417841,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto i wapień)  P. 417837,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto i kreda)  P. 417840,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto i gips)  P. 417842,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowo-magnezowego” (błoto i dolomit)  P. 417843,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto i melasa)  P. 417844,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto, wapien i melasa)  P. 417845,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto, kreda i melasa)  P. 417846,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego” (błoto, gips i melasa)  P. 417848,

Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowo-magnezowego” (błoto, dolomit i melasa)  P. 417849.

 

 

Publikacje po 2000 roku

Rozdziały w monografiach:

Heim A., Olejnik T.; Rozdz. 8.1"Description of grinding in a ball mill using statistical moments" w Handbook of conveying & handling of particulate solids; Elsevier Science B.A.; Amsterdam; 2001; vol. 10 pod redakcją A. Levy & H. Kalman, ss. 860 (roz. 675-684)

Heim A., Olejnik T.P., Pawlak A.; Rozdział   "Analiza porównawcza pracy wybranych przemysł. młynów kulowych" w  monografii , 81-86; Komdruk-Komak Sp.z o.o.; Gliwice; 2004; "Nowoczesne systemy przeróbcze surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska", ss.205,  rozdział s.81-86

Publikacje:

Heim A., Olejnik T., Pawlak A., Z. Korzeń; "Dobór parametrów procesu mielenia w młynie kulowym w skali półprzemysłowej w oparciu o teorię momentów statystycznych"; Pr. Nauk. Inst. Górn. Pol. Wr. Nr 93, seria: Konferencje 30 (Konferencja "Kruszywa mineralne-surowce-rynek-technologie-jakość" Polanica Zdrój 18-20.04); ; s. 113-120; 2001

Heim A., Olejnik P.T.; "Opis składu granulometrycznego masy ceramicznej za pomocą teorii momentów dla młyna w Ceramice Paradyż"; Inż. Apar. Chem.; 42(34); z.spec.3, s.62-63; 2003

Heim A., Olejnik P.T.,  Pawlak A.; "Using statistical moments to describe grinding in a ball mill for industrial-scale process"; Proceedings of the 4th International Conference for conveying and handling of particulate solids (Budapest 27-30.05); vol. 1; s.8.39-8.44; 2003

Heim A., Olejnik P.T., Pawlak A.; "Określenie składu granulometrycznego surowców ceramicznych mielonych w Opoczno S.A. z wykorzystaniem teorii momentów statystycznych"; Inż. Apar. Chem.; 42(34); z.spec.3, s.64-65; 2003

Heim A., Olejnik P.T., Pawlak A.; "The effect of the number of contact points between grinding elements on the rate of grinding in ball mills"; Physicochemical Problems of Mineral Processing; 38; s. 147-155; 2004

Heim A., Olejnik P.T., Pawlak A.; "Kinetyka mokrego mielenia materiałów mineralnych w młynach kulowych różnej wielkości"; Inż. Chem. Proc.; 25; 3/2, s. 999-1004; 2004

Heim A., Olejnik T.P., Pawlak A.; "Effect of the number od grinding media contact points on ceramide body grinding rate"; Proceedings of 16 th International Congress of Chemical and Process Engineering (Praha 22-26.08); CD-ROM; P5.270, s.1-13; 2004

Heim A., Olejnik T.P., Pawlak A.; „Using statistical moments to describe grinding in a ball mill for industrial-scale process”; Chemical Engineering and Processing; Elsevier Science B.A.; Amsterdam; 2005, 44; (2005); p. 263-266

Heim A., Olejnik T.P., Pawlak A.; „Rate of ceramic body grinding in a ball mill”; Physicochemical Problems of Mineral Processing; 39; s. 189-198; 2005

Heim A., Olejnik T.P., „Wpływ liczby punktów kontaktu mielników na szybkość przemiału mas ceramicznych”; Inżynieria Mineralna; 1;(14); 2005

Olejnik P.T., Heim A.,"Scaling-up of ceramic body grinding with reference to grinding rate",Proccedings of 5th World Congress on Particle Technology (23-27.04),,CD-ROM, s.1-7,2006

Heim A., Olejnik P.T.,"Modelling of comminution rate of ceramic body in a pilot-plant ball mill",Proceedings of the 5 th International Conference for Conveying and Handlings of Particulate Solids (27-31.08),,CD-ROM, PS 4.3, s. 1-6,2006

Heim A., Olejnik T.P.,"Szybkość rozdrabniania na sucho surowców mineralnych", Inż. Apar. Chem.,45(37),4s., s.62-63,2006

Olejnik P.T., "Grinding kinetics of selected minerals with reference to the number of contact points", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 40, s.247-254, 2006

Olejnik P.T., "Wyznaczanie szybkości rozdrabniania wybranych mas ceramicznych w młynie perełkowym", Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej,, t.III, s.141-144, 2007

Olejnik P.T., "Wyznaczanie szybkości rozdrabniania wybranych mas ceramicznych w młynie kulowym", Inż. Chem. Proc., 28, z. 4, s.973-983, 2007

Olejnik T.P., "Zmiana skali przemiału surowców mineralnych z uwzględnieniem szybkości procesu", Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych. 145-152, 2007

Heim A., Olejnik T.P., “Specific Grinding Rate of Raw Material at the Change of Ball’s Points of Contact in the Ball-mill”, Proceedings of CHoPS+ICBMH, 155-159, 2009

Olejnik T.P., “Kinetics of Grinding of the Raw Materials Considering of the Compression Strength of Grains”, Proceedings of CHoPS+ICBMH, 166-169, 2009

Olejnik T.P., „Kinetyka przemiału wybranych materiałów skalnych z uwzględnieniem wytrzymałości ziarn na ściskanie”, Inż. i Aparat. Chem.., 48(40), 4, 2009, s.96-98

Olejnik T.P., „Szybkość przemiału surowców mineralnych z uwzględnieniem liczby punktów kontaktu mielników”, Inż. i Aparat. Chem.., 48(40), 4, 2009, s.98-100

Obraniak A., Gluba T., Olejnik T.P., ”Badanie wpływu sposobu dozowania cieczy nawilżającej na zmiany gęstości nasypowej granulatu”, Inż. i Aparat. Chem.., 48(40), 4, 2009, s.89-91

Olejnik T.P., Gluba T., Obraniak A., ”Kinetyka przemiału kwarcytu przy kaskadowym ruchu złoża nadawy”, Inż. i Aparat. Chem.., 48(40), 4, 2009, s.100-102

Olejnik T.P., “Kinetics of gringing ceramic bulk considering grinding media contact points”, Physicochemical Problems of Mineral Processing; 44; s. 187-194; 2010

Olejnik T.P., Heim A., „Influence of grinding media contact points number in a ball mill disintegration rate of grains of small size”, Proceedings of Comminution’10, CD, s.1-9, 2010

Olejnik T.P., „Milling rate of chosen mineral materials in a ball mill under changing apparatus-process conditions”, Proceedings of Comminution’10, CD, s.1-11, 2010

Olejnik T.P., “Description of disintegration rate of chosen rock materials considering statistical moment distribution”, Proceeding of 7th European Congress of Chemical Engineering and 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, CD, P3, 297, s 1-8; 2010,                   

Olejnik, T.P., „Wpływ liczby punktów kontaktu na szybkość rozdrabniania wybranych surowców mineralnych” , Inżynieria i Aparatura Chemiczna; 49; 1, s.81-82, 2010,

Olejnik T.P., Milling kinetics of chosen rock materials under dry conditions considering strength and statistical properties of bed”, Physicochemical Problems of Mineral Processing; 46; s. 145-154; 2011

Olejnik P.T., "Grinding kinetics of granite considering morphology and physical properties grains", Physicochemical Problems of Mineral Processing, 48, 1, s.149-158, 2012

Olejnik T. P., Analysis of the breakage rate function for selected process parameters in quartzite milling, Chem. Process Eng., 2012, 33 (1), 117-129

Olejnik T.P., Effect of the number of grinding media contact points on breakage function for wet grinding, Proceeding of 7th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids, CHoPS 2012 (10-13.09), pendriver-full text, abstract, P27, s.1-7; 15/1144, s.1-2, 2012 Friedrichshafen, Niemcy

Olejnik T.P., Selected mineral materials grinding rate and its effect on product granulometric composition, Physicochem. Probl. Miner. Process. 49 (2), 2013, 407−418

Olejnik T.P., Model dyskretnej zmiany rozmiaru ziarn, Inż. i Aparat. Chemiczna 52 (44) 3 s.219-221 (2013)

Gluba T., Olejnik T.P., Obraniak A., Technologia wytwarzania środka piorącego w procesie ciągłym, Przemysł Chemiczny, 94 (8), s. 1370-1374, 2015; doi: 10.15199/62.2015.8.24

 

Referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych:

Heim A., Olejnik P.T.,  Pawlak A., Using statistical moments to describe grinding in a ball mill for industrial-scale process, Proceedings of the 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids (Budapest 27-30.05), vol. 1, s.8.39-8.44 (2003)

Heim A., Olejnik T.P., Pawlak A., Effect of the number od grinding media contact points on ceramide body grinding rate, Proceedings of 16th International Congress of Chemical and Process Engineering (Praha 22-26.08), CD-ROM,  P5.270, s.1-13 (2004)

Olejnik P.T., Heim A., Scaling-up of ceramic body grinding with reference to grinding rate, Proccedings of 5th World Congress on Particle Technology (23-27.04), CD-ROM, s.1-7 (2006)

Heim A., Olejnik P.T., Modelling of comminution rate of ceramic body in a pilot-plant ball mill, Proceedings of the 5th International Conference for Conveying and Handlings of Particulate Solids (27-31.08), CD-ROM, PS 4.3, s. 1-6 (2006)

Olejnik P.T., Wyznaczanie szybkości rozdrabniania wybranych mas ceramicznych w młynie perełkowym, Materiały XIX Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej, t.III, s.141-144 (2007)

Olejnik T.P., Zmiana skali przemiału surowców mineralnych z uwzględnieniem szybkości procesu, Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych, 145-152 (2007)

Heim A., Olejnik T.P., Specific Grinding Rate of Raw Material at the Change of Ball’s Points of Contact in the Ball-mill, Proceedings of International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids CHoPS+ICBMH, 155-159 (2009)

Olejnik T.P., Kinetics of Grinding of the Raw Materials Considering of the Compression Strength of Grains, Proceedings of CHoPS+ICBMH, 166-169  (2009)

Olejnik T.P., Heim A., Influence of grinding media contact points number in a ball mill disintegration rate of grains of small size, Proceedings of Comminution’10, CD, s.1-9 (2010)

Olejnik T.P., Milling rate of chosen mineral materials in a ball mill under changing apparatus-process conditions, Proceedings of Comminution’10, CD, s.1-11 (2010)

Olejnik T.P., Description of disintegration rate of chosen rock materials considering statistical moment distribution, Proceeding of 7th European Congress of Chemical Engineering and 17th International Congress of Chemical and Process Engineering, CD, P3, 297, s 1-8 (2010)  

Olejnik T.P., Effect of the number of grinding media contact points on breakage function for wet grinding, Proceeding of 7th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids, CHoPS 2012 (10-13.09), pendriver-full text, abstract, P27, s.1-7; 15/1144, s.1-2 (2012)

Otrzymane nagrody

Odznaka Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność organizacyjną, za osiągnięcia w działalności naukowej i dydaktycznej

Przebieg kariery naukowej

2014  doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna, Wydział Inzynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

1999 doktor nauk technicznych, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

1987 magister inżynier, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki