+

WikampFb

 
 

dr hab. inż. Wiesława Krysiak

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

•    Prażenie ziarna kakaowego różnymi metodami w zmiennych warunkach czynnika grzejnego (powietrza)
•    Suszenie produktów pochodzenia roślinnego różnymi metodami (konwekcyjne, mikrofalowe, dielektryczne)
•    Kinetyka suszenia, prażenia produktów pochodzenia roślinnego
•    Dobór parametrów procesu technologicznego w zależności od rodzaju i właściwości wypiekowych mąki
•    Opracowywanie nowych technologii produktów cukierniczych, ciastkarskich i piekarskich
•    Badanie zmian składników bioaktywnych i antyżywieniowych w procesie przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego (ziemniak, ziarno kakaowe) 
•    Otrzymywanie , półproduktów, wyrobów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych 
•    Wykorzystanie tłuszczów nowej generacji jako składniki pieczywa i wyrobów cukierniczych
•    Właściwości reologicznych i teksturalnych półproduktów i wyrobów przemysłu cukierniczego, ciastkarskiego i badanie skrobiowego 

 

Obrazek użytkownika Wiesława Krysiak
dr hab. inż.
Wiesława
Krysiak

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

wieslawa.krysiak@p.lodz.pl

Adres

Instytut Technologii i Analizy Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

Poniedziałek, Środa, godz. 1000-1100, pokój 532

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna

Wykłady

Technologia piekarstwa - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Aparatura przemysłu cukierniczego i skrobiowego - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia skrobi i cukiernictwa studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Współczesne trendy w produkcji cukierniczej i piekarskiej - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

"Innowacyjne procesy i aparatura w inżynierii żywności" - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Ogólna technologia żywności – studia stacjonarne I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Woda w żywności - studia I stopnia, kierunek Technologia Kosmetyków

Operacje i procesy jednostkowe studia II stopnia, kierunek Technologia Kosmetyków

Technologia żywności - wybrane elementy - studia I stopnia, Wydział Organizacji i Zarządzania, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Technologia żywności - wybrane elementy - studia niestacjonarne I stopnia, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Technologie materiałowe - studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologie przemysłu spożywczego - studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologia żywności i potraw. Towaroznawstwo - studia I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Produkcja potraw i towaroznawstwo - studia II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Zajęcia laboratoryjne

Technologie gastronomiczne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia niestacjonarne, kierunek Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Laboratorium specjalizacyjne - studia I stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Analiza sensoryczna żywności - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia skrobi i cukiernictwa - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia żywności pochodzenia roślinnego – studia I i II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,

Operacje i procesy jednostkowe studia II stopnia, kierunek Technologia Kosmetyków

Technologia tłuszczów jadalnych - studia II stopnia, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Technologia żywności - wybrane elementy - studia I stopnia, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Towaroznawstwo artykułów spożywczych - studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologie materiałowe - studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologie przemysłu spożywczego - studia I stopnia, Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej, kierunek Towaroznawstwo

Technologia żywności i potraw. Towaroznawstwo - studia I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Produkcja potraw i towaroznawstwo - studia II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego, kierunek Dietetyka

Opieka nad pracami inżynierskimi, magisterskimi

W latach 2004-2008 oraz 2010-2016 opieka nad 15 pracami inżynierskimi

w latach 2000-2015 sprawowana opieka nad 40 pracami magisterskimi

Patenty i zgłoszenia patentowe

Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Wiesława Krysiak, Grażyna Budryn, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2014). Produkt i sposób przygotowania produktu do smarowania pieczywa, o właściwościach probiotycznych. Patent PL-216859 opublikowany w dn. 30.05.2014r. WUP 05/14

Wiesława Krysiak, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2014). Sposób wytwarzania pralin z nadzieniem cukrowo-tłuszczowym, o polepszonych właściwościach zdrowotnych. Patent nr PL-216331 opublikowany w dn. 31.03.2014r. WUP 03/14

Dorota Żyżelewicz, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2014). Waflowy wyrób cukierniczy w postaci wafli przekładanych masą, o cechach funkcjonalnych. Patent nr PL-216950 opublikowany w dn. 30.05.2014r. WUP 05/14

Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Wiesława Krysiak, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2013). Wyrób cukierniczy w postaci korpusów cukrowo-tłuszczowych. Patent nr PL-214424 opublikowany w dn. 31.07.2013r. WUP 07/13

Ewa Nebesny, Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Grażyna Budryn, Ilona Motyl, Zdzisława Libudzisz (2013). Rodzynki w czekoladzie. Patent nr PL-214425 opublikowany w dn. 31.07.2013r. WUP 07/13

Wdrożenia/licencje

  • Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Ewa Nebesny: Otrzymywanie polew tłuszczowych o niskiej zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych – 2008 r. Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek, ul. Przemysłowa 6A, 09-200 Sierpc.
  • Wiesława Krysiak, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny: Otrzymywanie nadzień cukierniczych o właściwościach zdrowotnych – 2008 r. Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek, ul. Przemysłowa 6A, 09-200 Sierpc.

 

Publikacje po 2000 roku

1. Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Dorota Sosnowska, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2016). The influence of the roasting process conditions on the polyphenol content in cocoa beans, nibs and chocolates. Food Research International doi:10.1016/j.foodres.2016.03.026

2. Dorota Żyżelewicz, Małgorzata Zakłos-Szyda, Jerzy Juśkiewicz, Małgorzata Bojczuk, Joanna Oracz, Grażyna Budryn, Karolina Miśkiewicz, Wiesława Krysiak, Zenon Zduńczyk, Adam Jurgoński (2016). Cocoa bean (Theobroma cacao L.) phenolic extracts as PTP1B inhibitors, hepatic HepG2 and pancreatic βTC3 cell cytoprotective agents and their influence on oxidative stress in rats. Food Research International doi:10.1016/j.foodres.2016.01.009

3. Dorota Żyżelewicz, Joanna Oracz, Wiesława Krysiak, Grażyna Budryn, Ewa Nebesny (2016). Effects of various roasting conditions on acrylamide, acrolein and polycyclic aromatic hydrocarbons content in cocoa bean and derived therefrom chocolates. Drying Technology doi:10.1080/07373937.2016.1175470

4. Wiesława Krysiak, Małgorzata Bojczuk: (2015). Rapeseed – nutritional and non-nutritional possibilities of use. “Plant Lipids. Sciences, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health”  , 37/661 (1) s.65-85

5. Małgorzata Heitzman, Justyna Kędziak, Wiesława Krysiak (2015). Wpływ surowców i warunków procesu na jakość wybranych produktów spożywczych. Bezpieczeństwo zdrowotne- ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu-szanse i zagrożenia. Ed. Fechner N., A.; Misterska E. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, 2015, 33-44.

6. Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Ewa Nebesny, Małgorzata Bojczuk (2014). Influence of roasting conditions on fatty acid composition and oxidative changes of cocoa butter extracted from cocoa bean of Forastero variety cultivated in Togo. Food Research International, 63C : 390-399.

7. Dorota Żyżelewicz, Wiesława Krysiak, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn (2014). Application of various methods for determination of the color of cocoa beans roasted under variable process parameters. European Food Research and Technology, 238(4) : 549-563

8. Dorota Żyżelewicz, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Joanna Oracz, Ewa Nebesny (2014). Tocopherols in cocoa butter obtained from cocoa bean roasted in different forms and under various process parameters. Food Research International, 63C :328-343.

9. Agnieszka Szczodrowska, Wiesława Krysiak (2014). Ocena częstości spożycia wybranych produktów i potraw oraz poziomu wiedzy na temat zdrowego odżywiania wśród studentów łódzkich szkół wyższych” Bromatologia i Chemia Toksykologiczna  XLVII, , 1, 25 – 31

10. Karolina Miśkiewicz, Ewa Nebesny, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak (2013). Influence of the type of fat and air humidity on chosen properties of the lipid fraction in the process of baking shortbread pastries. Grasas Aceites, 64 : 85-94.

11. Grażyna Budryn, Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Joanna Oracz, Wiesława Krysiak (2013). Influence of addition of green tea and green coffee extracts on the properties of fine yeast pastry fried products. Food Research International, 50 : 149-160.

12. Wiesława Krysiak, Robert Adamski, Dorota Żyżelewicz (2013). Factors Affecting the Color of Roasted Cocoa Bean. Journal of Food Quality, 36(1) : 21-31.

Agnieszka Szczodrowska, Wiesława Krysiak (2013). Analiza wybranych zwyczajów żywieniowych studentów łódzkich uczelni. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna  XLVI, (2), 186-193.

13. Agnieszka Szczodrowska, Wiesława Krysiak (2013). Analiza wybranych zachowań żywieniowych oraz aktywności fizycznej studentów łódzkich szkół wyższych. Problemy Higieny i Epidemiologii  94 (3), 518-521.

14. Dorota Żyżelewicz, Ilona Motyl, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Zdzisława Libudzisz (2012). Probiotic confectionery products - preparation and properties. Probiotics, InTech. Open Access, 261-306.

15. Zdzislaw Pakowski, Sławomir Kwapisz, Robert Adamski, Wiesława Krysiak  (2012). Influence of drying air parameters on the quality of convectively dried potato cubes. 18th International Drying Symposium Xiamen, China, 11-15 November 2012,  s.1-6 (Materiały Konferencji)

16. Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Józef Kula, Teresa Majda, Wiesława Krysiak (2011). HS-SPME/GC/MS profiles of convectively and microwave roasted Ivory Coast Robusta coffee brews. Czech Journal of Food Sciences, 29, 2 : 151-160.

17. Dorota Żyżelewicz, Ewa Nebesny, Grażyna Budryn, Wiesława Krysiak: (2011). Technology and stability of probiotic and prebiotic confectionery products. Advances in Food Safety and Food Microbiology series editors: Dr. Anderson DeSouza Sant’ana and Dr. Bernadette G.D.M. Franco “Probiotic and Prebiotic Foods: Technology, stability and Benefits to Human Health. New York  , Chapter 12, 295-320

18. Maria Koziołkiewicz, Ewa Nebesny, Wiesława Krysiak, Justyna Kaczmarek Rosicka, Ilona Gałązka–Czarnecka, Grażyna Budryn, Zdzisława Libudzisz (2011). Żywność i żywienie w XXI wieku- Wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Badania eksperckie metodą Delphi. Wydawca: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi., s. 1-114. ISBN 978-83-62916-28-3. Opracowanie dostępne na http://www.zywnoscizywienie.pl/index.php?option=com_content&view=article...

19. Maria Koziołkiewicz, Ewa Nebesny, Wiesława Krysiak, Justyna Rosicka-Kaczmarek, Grażyna Budryn, Ilona Gałązka-Czarnecka, Zdzisława Libudzisz: (2011). Żywność i żywnie człowieka. Strategiczny program badawczy. Wydawca: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi., s.1-82  ISBN 978-83-62916-21-4 Opracowanie dostępne na http://www.zywnoscizywienie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=68

20. Wiesława Krysiak (2011). Effects of convective and microwave roasting on the physicochemical properties of cocoa beans and cocoa butter extracted from this material. Grasas y Aceites, 62(4) : 467-478.

21. Jan Iciek, Wiesława Krysiak (2009) Effect of Air Parameters on the Quality of Dried Potato Cubes. Drying Technology, (27) : 1316-1324.

22. Helena Stobińska, Wiesława Krysiak, Ewa Nebesny, Elżbieta Kozanecka (2007). Effects of convective roasting conditions on microbial safety of cocoa beans. Acta Agrophysica, 7, 1 : 239-248.

23. Wiesława Krysiak, Teresa Majda, Ewa Nebesny (2007). An effect of relative air humidity on the content of volatile compounds in roasting cocoa beans. Rozdział w książce: Focus on Food Engineering Research and Developments (Ed. V. N. Pletney), Nova Publishers, Inc. Chapter 9, s. 467-482.

24. Wiesława Krysiak (2006). Influence of roasting conditions on coloration of roasted cocoa beans. Journal of Food Engineering, 77(3) : 449-453.

25. Wiesława Krysiak, Lidia Motyl-Patelska (2006). Effects of air parameters on changes in temperature inside roasted cocoa beans. Acta Agrophysica, 7(1) : 113-127.

26. Wiesława Krysiak, Lidia Motyl-Patelska (2005). Wpływ warunków prażenia na stopień migracji tłuszczu z jądra ziarna kakaowego. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, T.26(4) : 817-829.

27. Wiesława Krysiak, Jan Iciek, Lidia Motyl-Patelska (2003). Wpływ warunków prażenia na wybrane właściwości fizykochemiczne ziarna kakaowego. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, T.24 : 509-523.

28. Wiesława Krysiak (2002). Roasting conditions and cocoa bean quality. Acta Agrophysica, 77, 51-60.

29. Wiesława Krysiak, Ewa Nebesny (2002). Wpływ sposobu blanszowania na jakość otrzymanego suszu ziemniaczanego. Zeszyty Naukowe PŁ Chemia Spożywcza i Biotechnologia, Łódź. nr 893, z.66 s.5-16.

 

Kierownictwo i udział w grantach

Granty badawcze

1. Projekt badawczy własny: nr projektu N N312 102038 „Wpływ parametrów procesu prażenia ziarna i śruty kakaowej na zawartość wybranych związków bioaktywnych w ziarnie i śrucie oraz w otrzymanych z nich czekoladach”, wykonawca, okres realizacji: 2010 - 2013r.

2. Projekt badawczy rozwojowy: nr N R12 0068 06 „Opracowanie technologii otrzymywania wyrobów i półproduktów cukierniczych i ciastkarskich o zmniejszonej zawartości związków antyżywieniowych”, wykonawca,  okres realizacji: 2009 - 2012r.

3. Projekt partnerski: „Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego” finansowany w ramach Funduszy Strukturalnych UE, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu tematycznego 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.1: Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 1.1.1: Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Koordynator projektu: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Partnerzy Politechniki Łódzkiej: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łodzi, okres realizacji 2009 - 2011r.

4. Projekt badawczy rozwojowy: nr R12 018 01 „Półprodukty i wyroby cukiernicze, suplementowane żywymi kulturami bakterii fermentacji mlekowej”, wykonawca,  okres realizacji: 2006 - 2008r.

5. Międzynarodowy projekt badawczy: „Strategia innowacji dla regionu Łódzkiego LORIS PLUS projekt finansowany z 6. Programu Ramowego Unii europejskiej i dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Edukacji, koordynator lokalny: prof. Dr hab. Bogdan Piasecki, miejsce realizacji: Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ekspert w wytyczaniu najbardziej innowacyjnych kierunków rozwojowych dla przemysłu spożywczego w województwie łódzkim, okres realizacji 2005-2008r.

6. Projekt badawczy własny: nr projektu 3 P06T 054 24 „Fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne właściwości bezcukrowych czekolad wzbogaconych żywymi bakteriami fermentacji mlekowej”, wykonawca, okres realizacji: 2003 - 2005r.

7. Projekt badawczy własny: 5 P06G02319 „Fizykochemiczne i mikrobiologiczne zmiany w ziarnie kakaowym prażonym metodą konwekcyjną i mikrofalową”, wykonawca, okres realizacji: 2000 - 2002r.

 

Granty inwestycyjne

1. Projekt inwestycyjno-badawczy: „Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R w obszarze żywności prozdrowotnej, tradycyjnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym - miejsce realizacji: Instytut Chemicznej Technologii Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, wykonawca, okres realizacji: 01.08.2012 – 31.12.2015r. 

Otrzymane nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi RP, 2004

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2011, Prezydent RP, za całokształt działalności na rzecz uczelni

Odznaczenie „Zasłużony dla Politechnik Łódzkiej”, 2012, przyznany przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej

Przebieg kariery naukowej

2014 – Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności, specjalność –Technologia Żywności i Żywienia

1995 – Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych

Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej, specjalność –Technologia Chemiczna

1984 – Uzyskanie stopnia magistra inżyniera

Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej, specjalność – Chemia i Technologia Spożywcza

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

od 2006 r. prace w charakterze eksperta (powołanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) w Zespole ds. Kodeksu Żywnościowego i Etykietowania Produktów Rolnych w dziedzinie Produktów Kakaowych i Czekoladowych w ramach Komitetu Komisji  Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Europy

od 2006 r. do chwili obecnej skarbnik Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności Oddział Łódzki

od 1990 r. do chwili obecnej  członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki