+

WikampFb

 
 

Zespół Biofizyki Chemicznej

Tematyka Badawcza

W Zespole prowadzone są badania w oparciu o techniki spektroskopowe, a w szczególności fluorescencyjne i fosforescencyjne, jak również komputerowe metody modelowania molekularnego. Prace badawcze Zespołu koncentrują się nad:

 

  • Otrzymywaniem i badaniem właściwości nowoczesnych fluoroforów – nietoksycznych kropek kwantowych dotowanych wybranymi metalami przejściowymi oraz pochodnych kwasu koronowego, w celu zastosowania w biosensorach fluorescencyjnych.
  • Poznaniem struktury elektronowej i właściwości fotofizycznych skonjugowanych oligoelektrolitów pod kątem ich użyteczności do roli molekularnych sond fluorescencyjnych i materiałów dla optoelektroniki molekularnej.
  • Analizą dynamiki molekularnej biopolimerów, np. peptydów w warunkach zbliżonych do panujących w komórce oraz ich interakcji z ligandami, w tym oddziaływań kompleksów metali biologicznie istotnych z aminokwasami.
  • Zastosowaniem technik eksperymentalnych oraz obliczeniowych w ocenie potencjału antyoksydacyjnego surowców i produktów przemysłu kosmetycznego.
  • Poznaniem oddziaływań pomiędzy wybranymi związkami bioaktywnymi i białkami modelowymi.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki