+

WikampFb

 
 

Dr inż. Agnieszka Stobiecka

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Zastosowanie technik spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach biofizycznych (białka, sondy fluorescencyjne, polimery drukowane molekularnie)
 • Zastosowanie technik obliczeniowych w opisie własności fizyko-chemicznych (bio)molekuł
 • Badania własności antyoksydacyjnych wybranych związków biologicznych i syntetycznych, produktów oraz surowców pochodzenia roślinnego w aspekcie zastosowań praktycznych 
Obrazek użytkownika Agnieszka Stobiecka
Dr inż.
Agnieszka
Stobiecka

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

agnieszka.stobiecka@p.lodz.pl

Adres

Instytut Podstaw Chemii Żywności

Zespół Biofizyki ChemicznejDziałalność dydaktyczna
 • Wykłady / zajęcia audytoryjne / laboratorium z przedmiotu „Chemia fizyczna” w języku polskim oraz angielskim
 • Wykłady / laboratorium z przedmiotu „Biofizyka”
 • Wykłady / laboratorium z przedmiotu „Monitoring skażeń”
 • Promotor / Opiekun merytoryczny prac dyplomowych
 • Opiekun merytoryczny projektów Problem Based Learning (PBL) / IFE, PŁ
Patenty i zgłoszenia patentowe

Zgłoszenia patentowe:

 1. K. Śmigielski, M. Sikora, R. Prusinowska, A. Stobiecka, A. Kunicka-Styczyńska „Sposób otrzymywania hydrolatów oraz ich zastosowanie”, P-400193 (wniesione 31.07.2012)
 2. M. Sikora, A. Maciąg, J. Kula, R. Bonikowski, A. Wajs-Bonikowska, A. Stobiecka, „Naturalny krem pielęgnacyjny przeznaczony do skóry suchej, starzejącej się”, P. 408476 (wniesione 09.06.2014)
 3. M. Sikora, J. Kula, A. Maciąg, R. Bonikowski, A. Wajs-Bonikowska, A. Stobiecka,   „Naturalny krem pielęgnacyjny”, P. 408771 (wniesione 07.07.2014) 
 4. M. Sikora, J. Kula, A. Maciąg, R. Bonikowski, A. Wajs-Bonikowska, A. Stobiecka,  „Naturalny balsam pielęgnacyjny”, P. 408908 (wniesione 18.07.2014) 
 5. M. Sikora, J. Kula, A. Maciąg, R. Bonikowski, A. Wajs-Bonikowska, A. Stobiecka,  „Naturalny balsam pielęgnacyjny”, P. 408909 (wniesione 18.07.2014) 
 6. M. Sikora, A. Krajewska, J. Kula, A. Wajs-Bonikowska, R. Bonikowski, A. Stobiecka,  „Naturalny krem pielęgnacyjny do skóry wrażliwej”, P. 414646 (wniesione 02.11.2015)
Publikacje po 2000 roku
 • A. Stobiecka: The Conformational Changes of Fungal Lipase from Humicola Lanuginosa Induced by Formation of Bile Salts and Mixed Micelles, J. Fluorescence, 2000,10(4) 307 – 315
 • E. Novikov, A. Stobiecka, N. Böens: Analysis of Fluorimetric Titration Curves, J.  Phys. Chem. A , 2000, 104 , 5388 – 5395
 • A. Stobiecka, M. Ameloot, P. Steels: The effects of Chemical Ischemia on Intracellular Calcium in A6 Cells, mat. konf. Sympozjum American Biophysical Society, Baltimore 2001, USA
 • E. Cielen, A. Stobiecka, A. Tahri, G.J. Hoornaert, F.C. De Schryver, J. Gallay, M. Vincent, N. Böens: Synthesis and Characterisation of Thio-H, a New Excitation and Emission Ratioable Fluorescent Ca2+/Mg2+ Indicator with High Brightness, J. Chem. Soc., Perkin Trans.2 , 2002,  1197 – 1206
 • A. Stobiecka: Spectral and Potassium Ion Binding Properties of Benzo-15-Crown-5 Rubicene Dye, Scientific Bulletin of Łódź Technical University, N 947, z. 68, 2004, 33 - 42
 • A. Stobiecka: Acrylamide-quenching of Rhizomucor Miehei Lipase, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2005, 80, 9 -18
 • A. Stobiecka, A. Kowalska, S. Wysocki: Application of Semi-empirical Methods in the Study of Harmane Solvatochromism, Annals of the Polish Chemical Society, Vol. I, 2005, 672 - 675
 • A. Stobiecka, J. Jabłońska: Acrylamide-quenching of  Harmane in Organic Solvents, Annals of the Polish Chemical Society, 2007, 553 – 556
 • A. Kowalska, A. Stobiecka, S. Wysocki: Structural and Electronic Properties of Harmane Monocation. Theoretical Aspects, Annals of the Polish Chemical Society, 2007, 257 – 260
 • A. Stobiecka: Probing the Prototropic and Hydrogen-bonding Equilibria of Harmane in the Pre-polymerisation System Using Spectroscopic Methods, Annals of the Polish Chemical Society, 2007, 557 – 560
 • A. Kowalska, A. Stobiecka: The theoretical study on the molecular structure and electronic properties of harmane, Scientific Bulletin of the Technical University of Lodz, No 1008, Vol. 71 Food Chemistry and Biotechnology, (2007), 13 - 34
 • A. Kowalska, A. Stobiecka: Zastosowanie przybliżenia hybrydowego B3LYP w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy harmanem a akryloamidem, Scientific Bulletin of the Technical University of Lodz, No 1008, Vol. 71 Food Chemistry and Biotechnology, (2007), 59 - 69
 • A. Kowalska, A. Stobiecka, S. Wysocki: A computational investigation of the interactions between harmane and the functional monomer, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 901 (2009) 88 – 95
 • A. Stobiecka: Zastosowanie technik spektrofluorymetrycznych w ocenie własności funkcjonalnych polimerów drukowanych molekularnie, w: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości, Z. Hubicki (red.),  ISBN 978-83-227-3050-8, UMCS 2010
 • A. Stobiecka: Wykorzystanie metod spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach własności sorpcyjnych polimerów syntetycznych, w: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości, Z. Hubicki (red.),  ISBN 978-83-227-3050-8, UMCS 2010
 • A. Stobiecka, R. Bonikowski, J. Kula, Free radical scavenging properties of thienyl and furyl linalool analogues: an experimental and DFT/B3LYP study, Flavour Fragr. J., DOI 10.1002/ffj.3208, 2014
 • A. Maciąg, R. Bonikowski, M. Sikora, A. Stobiecka, A. Wajs-Bonikowska, J. Kula, Characteristics of SFE CO2 extracts manufactured from some plants cultivated in Poland, Nat. Vol. Essent. Oils, Vol 1 Special Issue 2014/54 
 • A.  Wajs-Bonikowska, M. Sienkiewicz, A. Stobiecka, A. Maciąg, Ł. Szoka, E. Karna, Chemical Composition and Biological Activity of Abies alba and A. koreana Seed and Cone Eessential Oils and Characterization of Their Seed Hydrolates, Chemistry and Biodiversity, 12 (2015) 407 – 418.
 • R. Prusinowska, K. Śmigielski, A. Stobiecka, A. Kunicka-Styczyńska, Hydrolates from lavender (Lavandula angustifolia) – their chemical composition as well as aromatic, antimicrobial and antioxidant properties, Natural Product Research, 2015, DOI: 10.1080/14786419.2015.1016939
 • A. Stobiecka, Comparative study on the free radical scavenging mechanism exerted by geraniol and geranylacetone using the combined experimental and theoretical approach, Flavour Fragr. J., DOI 10.1002/ffj.3256, 2015
 • A. Stobiecka, M. Sikora, R. Bonikowski, J. Kula, An exploratory study on the peroxyl-radical-scavenging activity of 2,6-dimethyl-5-hepten-2-ol and its heterocyclic analogues, J. Mol. Struct., 1107, 2016, 82 - 90
Otrzymane nagrody

1 nagroda JM Rektora PŁ (2007)

Staże naukowe
 • Laboratory for Molecular Dynamics and Spectroscopy, Department of Chemistry, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, 1998/1999 (Research associate, 12 miesięcy)  
 • Laboratory of Cell Physiology, Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek, Belgia, 2000/2001 (Research associate, 12 miesięcy)
   
Przebieg kariery naukowej
 • Magister inżynier chemik: 1991; specjalność: Chemia i technologia spożywcza; Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej
 • Doktor: 1998; specjalność: Technologia chemiczna; Instytut Podstaw Chemii Żywności, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej
Hobby

Turystyka, muzyka etniczna, sztuka projektowania ogrodów

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki