+

WikampFb

 
 

Dr inż. Anna Diowksz

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • pieczywo na zakwasach, piekarskie kultury starterowe
 • suplementacja pieczywa w selen i błonnik pokarmowy
 • pieczywo bezglutenowe oraz o obniżonej immunoreaktywności
 • aplikacje bakterii mlekowych w browarnictwie
 • fermentowane napoje słodowo-owocowe
Obrazek użytkownika Anna Diowksz
Dr inż.
Anna
Diowksz

Stanowisko

Prodziekan ds. Kształcenia

E-mail

anna.diowksz@p.lodz.pl

Zespoły

User is not a member of any group.Działalność dydaktyczna
 • wybrane działy technologii fermentacji
 • analiza sensoryczna produktów spożywczych
 • biotechnologia przemysłowa
Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Rapoports A., Dehtjars J., Ambroziak W., Borovikova D., Kokina A., Kregiel D., Diowksz A., Kordialik-Bogacka E., Berlowska J., Koziol G.: Panemiens mikroorganismu imobilizacijai uz neseja. (Immobilizowane drobnoustroje na hydroksyapatycie). LV 13632 B. Patent łotewski udzielony 2007.
 • Rapoports A., Dehtjars J., Ambroziak W., Borovikova D., Kokina A., Kregiel D., Diowksz A., Kordialik-Bogacka E., Berlowska J., Koziol G.: Panemiens mikroorganismu imobilizacijai uz neseja. (Immobilizowane drobnoustroje na hydroksyapatycie). LV 13633 B. Patent łotewski udzielony 2007.
 • Ambroziak W., Pogorzelski E., Diowksz A., Wilkowska A., Kordialik-Bogacka E., Piatka D.: „Sposób otrzymywania probiotycznych napojów słodowo-owocowych” Zgłoszenie patentowe P-391911. 2010.
 • Diowksz A., Ambroziak W., Kordialik-Bogacka E.: „Sposób otrzymywania bezglutenowego chleba owsianego” Zgłoszenie patentowe P-392299. 2010
Publikacje po 2000 roku
 • Diowksz A., Pęczkowska B., Włodarczyk M., Ambroziak W. Bacteria-yeast and plant biomasses enriched in Se via bioconversion process as a source of selenium supplementation in food. Elsevier Publishers, Food Biotechnology, Progress in Biotechnology, 2000, 17, 295-300.
 • Diowksz A., Włodarczyk M. Liofilizowana kultura starterowa do wypieku pieczywa. Zeszyty Naukowe PŁ, 2000, Nr 63, s.54
 • Włodarczyk M., Diowksz A. Bezglutenowe pieczywo na zakwasach. Zeszyty Naukowe PŁ, 2000, Nr 63, s.63
 • Diowksz A., Ambroziak W., Włodarczyk M. Biologiczne metody produkcji pieczywa o walorach żywności funkcjonalnej. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2001, 9, 4-9.
 • Diowksz A. Zakwas piekarski jako złożony układ biologiczny. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2003, 9, 16-19.
 • Diowksz A., Ambroziak W. Naturalne metody wzbogacania diety w selen: suplementacja pieczywa. Zeszyty Naukowe PŁ, 2003, 67, 5-16
 • Diowksz A., Włodarczyk M. Piekarskie kultury starterowe: I. Dobór szczepów bakterii mlekowych do fermentacji zakwasów. Zeszyty Naukowe PŁ, 2003, 67, 17-24
 • Diowksz A., Włodarczyk M. Piekarskie kultury starterowe: II. Dobór medium ochronnego dla procesu liofilizacji. Zeszyty Naukowe PŁ, 2003, 67, 25-32
 • Diowksz A., Włodarczyk M. Piekarskie kultury starterowe: III Ocena stabilności kultury starterowej w  sześciodniowym cyklu prowadzenia zakwasu. Zeszyty Naukowe PŁ, 2003, 67, 33-42
 • Diowksz A., Włodarczyk M. Piekarskie kultury starterowe: IV. Technologia produkcji pieczywa z zastosowaniem jednofazowej fermentacji zakwasu. Zeszyty Naukowe PŁ, 2003, 67, 43-52
 • Diowksz A. Zakwas piekarski w nowoczesnym ujęciu. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2004, 1, 12-13.
 • Diowksz A. Biokonserwacja pieczywa dzięki zastosowaniu zakwasu. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2004, 4, 6-8.
 • Diowksz A., Bryszewska M., Ambroziak W. Selenium bread: a solution to the deficiency problem? Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism, 2004, suppl.1-II, 109-111.
 • Diowksz A. Żywność – aspekty technologiczne i prozdrowotne. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2004, 12, 6-8.
 • Diowksz A., Bryszewska M., Ambroziak W. Pieczywo selenowe: rozwiązanie problemu niedoborów? Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2004, supl.4, 99-106.
 • Bryszewska M.A., Ambroziak W., Diowksz A., Baxter M.J., Langford N.J., Lewis D.J. Changes in the chemical form of selenium observed during the manufacture of a selenium-enriched sourdough bread for use in a human nutrition study. Food Additives and Contaminants, 2005, 22(2), 135-140.
 • Diowksz A., Kozioł G. Nowe spojrzenie na bakterie mlekowe w browarnictwie. Materiały X Szkoły Technologii Fermentacji, ISBN 83-89541-38-6, 2005, 172-186.
 • Diowksz A. Rola kultur starterowych w nowoczesnym piekarstwie - cz.I. Cukiernictwo i Piekarstwo, 2005, 6, 32-35.
 • Diowksz A. Rola kultur starterowych w nowoczesnym piekarstwie – cz.II. Cukiernictwo i Piekarstwo, 2005, 7-8, 22-25 .
 • Diowksz A. Wyzwania przyszłości dla produktów zbożowych. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2005, 11, 2-6.
 • Diowksz A. Pieczywo na zakwasie kluczem do zdrowia. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2006,1, 2-5.
 • Diowksz A. Piwa bezglutenowe – oferta dla alergików. Materiały XI Szkoły Technologii Fermentacji, ISBN 978-83-919038-9-6, 2006, 122-131.
 • Diowksz A., Ambroziak W. Sourdough. W: Hui Y.H., Corke H., De Leyn I., Nip W., Swanson R.B. (Ed.) Bakery Products. Science and Technology, 2006, Blackwell Publishing, ISBN 0813801877, 365-380.
 • Diowksz A. Pieczywo hipoalergiczne – poszukiwanie nowych rozwiązań dla szybko rosnącego rynku produktów dietetycznych. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2006, 8, 2-4.
 • Diowksz A. Błonnik pokarmowy – wielofunkcyjny kompleks składników. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2006, 9, 16-20.
 • Diowksz A. Tradycyjne pieczywo na zakwasie – przeżytek czy szansa na sukces? Materiały Seminarium „Kierunki i perspektywy rozwoju polskiego piekarstwa”, Zakopane, 2006, 35-40
 • Diowksz A. Zakwas piekarski – od tradycji do innowacji. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2007, 3, 14-18.
 • Ambroziak W., Diowksz A., Bryszewska M. Metody suplementacji diety w selen. W: „Selen. Pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza”, 2007, wyd. Malamut, 206-217.
 • Diowksz A., Bryszewska M., Ambroziak W., Lewis J. Wzbogacana w selen biomasa drobnoustrojów, roślin oraz żywność fermentowana. W: „Selen. Pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza”, 2007, wyd. Malamut, 218-233.
 • Diowksz A., Kajzer M., Zając T. Mąka łubinowa w recepturze pieczywa bezglutenowego Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2007, 10, 8-12.
 • Diowksz A. Żywienie a zdrowie. Chleb źródłem zdrowia. Przegląd gastronomiczny, 2007, 12, 8-9.
 • Diowksz A. Nasz chleb powszedni - źródłem zdrowia. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2008, 01, 10-14.
 • Diowksz A., Sucharzewska D.†, Ambroziak W. Wpływ składu mieszanek skrobiowych na właściwości chleba bezglutenowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2008, 2(57), 40-50.
 • Diowksz A. Atrybuty zdrowotne pieczywa pełnoziarnistego. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2008, 11, 20-24.
 • Leszczyńska J., Diowksz A., Łącka A., Bryszewska M., Wolska K., Ambroziak W. Decrease of wheat flour allergenicity via lactic acid fermentation. Food and Agricultural Immunology, 2009, 20(2), 139-154
 • Diowksz A. Nasz chleb powszedni - źródłem zdrowia. W: Rakiel-Czarnecka W. Tydzień żytniego chleba w szkole. ISBN 978-83-924659-5-9, 2009, Fundacja Dobre Życie, 57-59.
 • Diowksz A., Sucharzewska D.†, Ambroziak W. Rola błonnika pokarmowego w kształtowaniu cech funkcjonalnych ciasta i chleba bezglutenowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2009, 2(63), 83-93.
 • Diowksz A. Nowoczesne środki wypiekowe. Przegląd Piekarski i Cukierniczy. 2010, 5, 42-44.
 • Diowksz A .Pieczywo jako żywność funkcjonalna. Cz.I Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2010, 9, 18-19.
 • Diowksz A .Pieczywo jako żywność funkcjonalna. Cz.II. Pieczywo dietetyczne. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2010, 10, 12-14.
 • Pawłowska P., Diowksz A., Kordialik-Bogacka E. Zboża jako surowiec do produkcji funkcjonalnych napojów fermentowanych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2010, 10, 16-18.
 • Diowksz A . Pieczywo jako żywność funkcjonalna. Cz.III. Pieczywo dla wybranych Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2010, 11, 20-22.
 • Diowksz A . Czas na rehabilitacje pieczywa pszennego. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2010, 12, 10-11.
 • Pawłowska P., Diowksz A. Nowe możliwości wzbogacenia diety bezglutenowej. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2010, 12, 24-28.
Otrzymane nagrody
 • wyróżnienie pracy doktorskiej, 1998
 • Nagrody JM Rektora PŁ
 • Odznaka Honorowa SITSpoż., 2009
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 2009
Staże naukowe
 • Escola Superior de Biotechnologia, Porto, 1996
 • Institute Meurice, Bruksela, 1996
 • Heriot-Watt University, Edynburg, 1997
 • Universita degli studi di Firenze, Florencja; Universita di Perugia, Perugia; Universita degli studi della Basilicata, Potenza, 1997
 • Heriot-Watt University, Edynburg, 1998
 • Institute Meurice, Bruksela, 1998
 • Munchen Universitat, Weihenstephan-Freising, 1998
 • Central Science Laboratory, York, 2000
 • Laboratoire de Technologie de la Nutrition et de l’Alimentation, Clermont-Ferrand, 2000
 • RHM Technology, High Wycombe, 2000
 • Institute of Food Research, Norwich, 2000
 • Lesaffre, Lille, 2003
 • IGV Institut für Getreideverarbeitung GmbH, Potsdam, 2009
Przebieg kariery naukowej
 • Mgr inż. – chemiczna technologia żywności: 1990, Wydział Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka
 • Doktorat – nauki techniczne/technologia chemiczna: 1998, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii, Politechnika Łódzka. Temat pracy doktorskiej: „Piekarska kultura starterowa i jej zastosowanie w produkcji pieczywa wzbogaconego w selen”.
Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 • Krajowe Forum Piekarstwa i Cukiernictwa przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki