+

Wikamp







Fb

 
 

Dr Anna Sykuła

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Synteza i charakterystyka bioflawonoidowych zasad Schiffa i ich kompleksów metali;
 • Charakterystyka odmian polimorficznych chlorowodorku bupiwakainy;
 • Nikiel w żywności;
 • Analiza barwników organicznych syntetycznych w artykułach spożywczych dostępnych na rynku;
 • Synteza analogów kinin owadzich;
Obrazek użytkownika Anna Sykuła
Dr
Anna
Sykuła

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

anna.sykula@p.lodz.pl

Adres

Politechnika Łódzka,

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,

Instytut Podstaw Chemii Żywności



Działalność dydaktyczna

Ćwiczenia rachunkowe: Chemia ogólna, nieorganiczna i analityczna.
Laboratorium: Chemia ogólna i nieorganiczna. Chemia analityczna. Toksykologia. Analytical Chemistry (International Faculty of Engineering)

Publikacje po 2000 roku
 • Sykula A., Lodyga-Chruscinska E.,  Dzeikala  A., Flavonoid Schiff Bases, Their Action And Significance: A Review (Ch-16). Series: Recent Progress In Medicinal Plants. Volume: Flavonoids And Antioxidants. Studium Press LLC, USA, 2015, str. 352-366. Series ISBN 0-9656038-5-7, ISBN Of Volume 1-62699-077-8
 • Brodowska A., Sykuła A., Garibba E., Łodyga-Chruścińska E., Sójka M., Naringenin Schiff base: antioxidant activity, acid–base profile, and interactions with DNA. Transition Met. Chem., DOI 10.1007/s11243-015-0010-7, 2015.
 • Lodyga-Chruscinska E., Symonowicz M., Sykula A., Bujacz A., Garribba E., Rowinska-Zyrek M., Oldziej S., Klewicka E., Janicka M., Krolewska K., Cieslak M., Brodowska K., Chruscinski L., Chelating ability and biological activity of hesperetin Schiff base. Journal of Inorganic Biochemistry 143 (2015) 34–47.
 • Sykuła A., Brodowska K., Więdłocha M., Determination of total contents of transition metals in selected granular black teas marketed in Poland. Biotechnol Food Sci 2014, 78 (1), 45-52.
 • Manuskrypt: A. Dzeikala, A. Sykula, E. Lodyga-Chruscinska, Флавоноиды и их хелатные соединения с ионами металлов в качестве потенциальных терапевтических средств. Менделеевские чтения 2014. Сборник материалов Международной научно-практической конференции по химии и химическому образованию. Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina. Brześć, 28.02.2014r. ISBN 978-985-555-166-0, 2014.
 • Brodowska K., Sykuła-Zając A.: Zagrożenia spowodowane występowaniem niklu w produktach spożywczych, Monografia - Tom Publikacji z sesji konferencji (ISBN 978-83-63058-25-8 Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3), 2013.
 • Sykuła-Zając A., Zając A., Pałecz B. Synteza i badania analityczne tiosemikarbazonów pochodnych naryngeniny i hesperetyny. Materiały konferencyjne - Tom Publikacji z sesji konferencji (ISBN 978-83-63058-22-7 Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauk 8), 2013.
 • Sykuła-Zając A., Brodowska K., Symonowicz M., Łodyga-Chruścińska E., Wpływ metali na aktywność biologiczną bioflawonoidów i ich analogów. Monografia - Tom (ISBN 978-83-63058-25-8 Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3), 2013.
 • Symonowicz M., Sykuła-Zając A., Rowińska-Żyrek M., Garibba E. Badania spektroskopowe i potencjometryczne kompleksów miedzi(II) z pochodną hesperetyny. Materiały konferencyjne - Tom Publikacji z sesji konferencji (ISBN 978-83-63058-22-7 Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauk 8), 2013.
 • Symonowicz M., Sykuła-Zając A., Łodyga-Chruścińska E., Rumora I., Straukas M., Evaluation of polyphenols and anthocyanins contents in black chockeberry – Photinia Melanocarpa (Michx.) fruits extract. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, Vol. 69 No. 3 pp. 381-387, 2012.
 • Łodyga-Chruścińska E., Sykuła-Zając A., Olejnik D., Determination of nickel in Polish brands of margarines. Food Additives and Contaminants: Part B: Vol. 5, No.4, December 2012, 251-254.
 • Sykuła-Zając A. Pawlak A. Chromium in food products. Biotechnol Food Sci 2012, 76 (1), 13-20.
 • Sykuła-Zając A., Kędra A., Łodyga-Chruścińska E., Analiza jakościowa i ilościowa żółcieni pomarańczowej i czerwieni koszenilowej w galaretkach dostępnych na rynku. Bromat. Chem. Toksykol. XLIV, 2011, 2, str. 221-223.
 • Skrypt akademicki. Łodyga-Chruścińska E., Sykuła-Zając A., Application of various analytical methods to quantitative determination of selected elements and chemical substances. Wykorzystanie różnych metod analitycznych do ilościowego oznaczania wybranych pierwiastków i substancji chemicznych. Wydawnictwo PŁ, Łódź 2011, ISBN 978-83-7283-411-9
 •  Sykuła-Zając A.,  Łodyga-Chruścińska E.,  Pałecz B.,  Dinnebier R.E.,  Griesser U.J., Niederwanger V.. Thermal and X-ray analysis of racemic bupivacaine hydrochloride. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry: Volume 105, Issue 3 (2011), 1031-1036; http://www.springerlink.com/content/h323757m7432j624/.
 • Sykuła-Zając A., Turek M., Mathew Mohit P., Patai F., Horvat M., Jabłońska J.: Determination of nickel in tea by using dimethylglyoxime method. Zesz. Nauk. PŁ Chem. Spoż Biotechnol. 2010,74, 5-12.
 • Skrypt: Łodyga-Chruścińska E., Turek M., Bryszewska M., Jabłońska J., Mańkowska D., Sykuła-Zając A., Wajs A.: Oznaczanie wybranych metali toksycznych, związków nieorganicznych i organicznych w żywności. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz., 2010;
 • Turek M., Sykuła-Zając A., Jabłońska J., Pilo M.I., Noce A., Spanu F., Determination of chromium in cocoa products. Zesz. Nauk. PŁ Chem. Spoż Biotechnol. 2009, 73, 25-32.
 • Sykuła-Zając A., Zdziarska P., Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis do oznaczenia rozpuszczalności chlorowodorku bupiwakainy, Zesz. Nauk. PŁ Chem. Spoż Biotechnol. 2009, 73, 43-59.
 • Łodyga-Chruścińska E., Ołdziej S., Sanna D., Micera G., Chruściński L., Kaczmarek K., Nachman R.J., Zabrocki J., Sykuła A., Coordination ability of insect kinin analogs, Polyhedron, 28 (2009) 485-492;
 • Łodyga-Chruścińska E., Zakrzewski M., Sykuła A., Investigation of pharmaceutical polymorphs most common approach, PharmaChem, (2007) vol 6, issue 11/12, 8-13;
 • Sykuła A., Łodyga–Chruścińska E., Zakrzewski M., Polimorfizm – jego wpływ na substancje farmaceutyczne, Zesz. Nauk. PŁ Chem. Spoż Biotechnol. 2006, 984, 93-106;
 • Łodyga–Chruścińska E., Oldziej S., Sanna D., Micera G., Chruściński L, Kaczmarek K., Nachman R. I., Zabrocki J, Sykuła A., Spectroscopic studies of Cu(II) complexes with on insect kinin analog. PharmaChem, 4 (2006) 10-14;
Otrzymane nagrody
 • Dyplom z tytułu nominacji w plebiscycie Najlepszy Nauczyciel Roku Akademickiego 2014/2015.
 • Dyplom z tytułu nominacji w plebiscycie Najlepszy Nauczyciel Roku Akademickiego 2013/2014.
 • Uznanie od Rektora PŁ za pracę na rzecz Wydziału, a w szczególności za osiągnięcia w działalności dydaktycznej. 2014
 • Nagroda Rektora PŁ za działalność dydaktyczną.
 • Dyplom za zaprezentowany poster pt. „Flawonoidowe zasady Schiffa jako chelatory jonów Cu(II) podczas konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki. III edycja. Poznań. 2012.
Staże naukowe

2012: Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Chimica e Farmacia, Włochy, pięć dni.

2008: Instytut Max Planck w Stuttgarcie, Niemcy, dwa tygodnie.

2008: Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – Centrum Biotechnologiczne w Albigowej koło Rzeszowa, dwa dni.

2008: Instytut Farmacji, Uniwersytet w Innsbrucku, Austria, 1 tydzień.

2007: Instytut Max Planck w Stuttgarcie, Niemcy, dwa tygodnie.

2006: Seminarium-szkolenie zorganizowane przez dr inż. Krzysztofa Hodora, dyrektora Netzsch Instrumenty Sp. z o.o., 1 dzień.

 

Przebieg kariery naukowej

Licencjat: 2003, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Magister: 2005, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Doktorat: 2009, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

Hobby

puzzle szczególnie z motywem malarskim, wycieczki rowerowe i powieści historyczne/thrillery

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki