+

WikampFb

 
 

Dr inż. Beata Smolińska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Odpowiedź roślin na stres abiotyczny podczas biologicznego oczyszczania gleb

Metale ciężkie w środowisku

Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

 

Obrazek użytkownika Beata Smolińska
Dr inż.
Beata
Smolińska

Stanowisko

Adiunkt

E-mail

beata.smolinska@p.lodz.pl


Działalność dydaktyczna

Wykłady: 
Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo; Biotechnologia Środowiska, semestr IV 
Utylizacja odpadów; Biotechnologia Środowiska, semestr VI
Ochrona Środowiska; Biotechnologia, semestr VI

Ćwiczenia: 
Chemia ogólna i nieorganiczna; Biotechnologia i Biotechnologia Środowiska, semestr I i II

Laboratoria: 
Analiza jakościowa i ilościowa; Biotechnologia, semestr II i III
Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo; Biotechnologia Środowiska, semestr IV
Opieka nad pracami magisterskimi i inżynierskimi

Patenty i zgłoszenia patentowe

Smolińska B. (2013): Sposób fitoremediacji gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi, zwłaszcza rtęcią. Zgłoszenie patentowe.

Publikacje po 2000 roku
 • Smolinska B. (2015): Green waste compost as an amendment during phytoextraction of mercury contaminated soil; Environmental Science and Pollution Research 22: 3528-3537.
 • Smolinska B, Leszczynska J. (2015): Influence of combined use of KI and compost on Hg accumulation by Lepidium sativum L." – Journal of Environmental Management 150: 499-507.
 • Smolinska B., Rowe S. (2015): The potential of Lepidium sativum L. for phytoextraction of Hg contaminated soil assisted by thiosulphate; Journal of Soils and Sediments 15: 393-400.
 • Smolinska B., Krol K. (2012): Leaching of mercury during phytoextraction assisted by EDTA, KI and citric acid; Journal of Chemical Technology and Biotechnology  87: 1360–1365.
 • Krol-Domanska K., Smolinska B. (2012): Advantages of lignite addition in purification process of soil polluted by heavy metals; Biotechnology and Food Sciences 76: 51-56
 • Smolińska B., Król K. (2011): Leaching of nickel from the soil samples of the Łódź agglomeration; Ochrona Środowiska i Zasobów Nautralnych 49: 228-239
 • Król K., Smolińska B. (2011): The concentration of iron in soil of Łódź city; Ochrona Środowiska i Zasobów Nautralnych 49: 240-246
 • Niedbała M., Smolińska B. (2011): Monitoring of urban soils pollution in Łódź of the years 2008-2010; Ochrona Środowiska i Zasobów Nautralnych 49: 247-255
 • Smolinska B., Cedzyńska K. (2010): Iodide for the phytoextraction of mercury contaminated soil; Fresenius Environmental Bulletin 19 – 12a: 3049-3054
 • Sobiecka E., Cedzynska K., Smolinska B. (2010): Vitrification of medical waste as an alternative method of waste stabilization; Fresenius Environmental Bulletin 19 – 12a: 3045-3048
 • Smolinska B. (2010): Metody oczyszczania gleb zanieczyszczonych rtęcią; Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1081/74: 121-136
 • Smolińska B., Król K. (2010): Assisted phytoextraction of heavy metal contaminated soils; Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1081/74: 89-98
 • Niedbała M., Smolińska B., Król K. (2010): Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi; Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1081/74: 29-38
 • Smolińska B., Cedzyńska K. (2009): The influence of chosen enzymes on mercury phytoextraction from soil. Fresenius Environmental Bulletin 18, 1154-1160
 • Smolińska B., Cedzyńska K. (2009): Effect of citric acid on mercury phytoextraction by Lepidium sativum; Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology Crete 2009: 887-892
 • Smolińska B., Cedzyńska K. (2009): Amylazy jako związki wspomagające fitoekstrakcję rtęci z gleby; Obieg pierwiastków w przyrodzie – bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie; Ochrona środowiska i Zasobów Naturalnych 41, 417-426
 • Smolińska B., Cedzyńska K. (2007): EDTA and urease effects on Hg accumulation by Lepidium sativum. Chemosphere 69 (9):1388-1395
 • Smolińska B., Cedzyńska K. (2006): Phytoextraction of soil polluted by inorganic compounds enhanced by addition of EDTA. Fresenius Environmental Bulletin 15 (7), 583-587
 • Smolińska B., Cedzyńska K. (2005): Wpływ metali ciężkich na aktywność enzymatyczną gleby. Obieg pierwiastków w przyrodzie, IOŚ Warszawa 2005, 541-544
 • Smolińska B., Cedzyńska K., Terkiewicz P. (2005): Wpływ dodatku kompostu na proces akumulacji rtęci przez rzeżuchę ogrodową (Lepidium sativum). VIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne „Biotechnologia Środowiskowa”, Wisła 35-40
Przebieg kariery naukowej

2006 - Stopień doktora nauk technicznych, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
2002 - Dyplom magistra biotechnologii środowiskowej, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii
2001 - Dyplom inżyniera ochrony środowiska, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki