+

WikampFb

 
 

prof. dr hab. inż. Danuta Kalemba

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • olejki eteryczne i zwiazki lotne: nowe metody izolowania i identyfikacja składników, właściwości biologiczne
 • analiza innych roślinnych produktów naturalnych aktywnych biologicznie: oleje, polifenole
 • eksttrakty roślinne dla celów kosmetycznych
Obrazek użytkownika Danuta Kalemba
prof. dr hab. inż.
Danuta
Kalemba

Stanowisko

Redaktor czasopisma Biotechnology and Food Science

E-mail

danuta.kalemba@p.lodz.pl

Konsultacje dla studentów

wtorek - godz. 12.15-13

środa - godz. 12.15-13Działalność dydaktyczna
 • Wykłady: chemia organiczna, analiza związków lotnych, olejki eteryczne
 • Ćwiczenia i laboratoria: chemia organiczna,
 • Promotor prac doktorskich i opiekun prac magisterskich i inżynierskich
 • Opiekun studenckich projektów badawczych
Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Góra J., Kalemba D., Kurowska A., Łakota S., Raszka A. Repelent przeciw komarom. Patent PL 165 341, 1994. Patent wdrożony w Agropharm Tuszyn
 • Szmidt B., Bełdowicz M., Wiśniewski G., Góra J., Antczak U., Kalemba D., Brud W.S. Sposób otrzymywania jononów i metylojononów. Patent PL 147 748, 1989
 • Góra J., Świątek L., Kalemba D., Markowicz L., Kurowska A., Szuba J., Bałdyga A., Pawel-Jaworska K., Cłapa Z., Dogielska Z. Sposób wytwarzania ekstraktów roślinnych. Patent tymczasowy, 123 723, 1984

Publikacje po 2000 roku
 • Synowiec A., Kalemba D. Composition and herbicidal effect of Heracleum sosnowskyi essential oil. Open Life Sci. 10, 425–432, 2015

 • Maciąg A., Kalemba D. Composition of rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) hydrolate according to the time of distillation Phytochemistry Letters 11, 373-377, 2015. doi:10. 1016/j.phytol.2014.10.024

 • Kalemba D., Dąbrowska M. Chemistry of lipids. in: Plant Lipids Science, Technology, Nutritional Value and Benefits to Human Health. Budryn G., Żyżelewicz D., Eds.  Research Signpost, Kerala, India, pp. 1-19, 2015

 • Sobczak M, Danuta Kalemba D, Ferenc B, Zylinska L. Limited protective properties of thymol and thyme oil on differentiated PC12 cells with downregulated Mgst1. J. Appl. Biomedicine 12, 235-243. 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.jab.2014.08.002

 • Budzyńska A., Sadowska B., Lipowczan G., Maciąg A., Kalemba D., Różalska A. Activity of selected essential oils against Candida spp. strains. Evaluation of new aspects of their specific pharmacological properties with special reference of Lemon Balm. Advanced Microbiol. 3, 317-325, 2013

 • Nowak A., Kalemba D., Krala L. Piotrowska M., Czyzowska A. Effects of thyme (Thymus vulgaris) and rosemary (Rosmarinus officinalis) essential oils on growth of Brochothrix thermosphacta.  African J. Microbiol. Res. 7(26), 3306-3404, 2013

 • Wajs-Bonikowska A., Stojakowska A., Kalemba D. Chemical composition of essential oils from a multiple shoot culture of Telekia speciosa and different plant organs. Nat. Prod. Commun. 7, 625-628, 2012

 • Kalemba D., Wajs A. Essential oils and spices w: Food Flavors. in: Chemical, Sensory and Technological Properties, Jeleń H., Ed., Taylor & Francis Group, Boca Raton, ISBN 798-1-4398-1491-8, pp.193-212, 2012

 • Kalemba D., Matla M., Smętek A. Antimicrobial activities of essential oils.in: Dietary phytochemicals and microbes, Patra A.K Ed., Springer, Dordrecht, ISBN 978-94-007-3926-0; doi 10.1007/978-94-007-3926-0, pp.157-183, 2012

 • Kalemba D., Smętek A. Composition and antimicrobial properties of essential oils from Northern America and Continental Europe in: Essential oils as natural food additives. Chapter 6. Valgimigli L. Ed., Nova Science Publishers, Inc., ISBN 978-1-62100-241-3, pp. 109-128, 2012

 • Kalemba D., Piotrowska M., Matla M. Essential oils as natural agents against postharvest fungi. in: Essential oils as natural food additives, Chapter 14. Valgimigli L. Ed., Nova Science Publishers, Inc., ISBN 978-1-62100-241-3, pp. 337-360,  2012

 • Nazaruk J., Karnab E., Kalemba D. The chemical composition of the essential oils of Cirsium palustre and C. rivulare and their antiproliferative effect. Nat. Prod. Commun. 7, 169-272, 2011

 • Bigos M., Wasiela M., Kalemba D., Sienkiewicz M. Antimicrobial activity of geranium oil against clinical strains of Staphylococcus aureus. Molecules 17, 10276-10291, 2012

 • Nowak A., Kalemba D, Krala L. Piotrowska M., Czyzowska A. The effects of thyme (Thymus vulgaris) and rosemary (Rosmarinus officinalis) essential oils on Brochothrix thermosphacta and on the shelf life of beef packaged in high-oxygen modified atmosphere. Food Microbiol. 32, 212-216, 2012

 • Sienkiewicz M. Kalemba D., Wasiela M. Ocena wrażliwości klinicznych szczepów Escherichia coli na działanie olejku tymiankowego i lawendowego w odniesieniu do ich lekooporności. Med Dosw Mikrobiol 63, 273-281, 2011

 • Thiem B., Kikowska M., Kurowska A., Kalemba D. Essential oil composition of the different parts and in vitro shoot culture of Eryngium planum L. Molecules 16, 7151-7124, 2011. DOI: 10.3390/molecules16087115

 • Zielińska S., Piątczak E., Kalemba D., Matkowski A. Influence of plant growth regulators on volatiles produced by in vitro grown shoots of Agastache rugosa (Fischer & C.A.Meyer) O. Kuntze. Plant. Cell Tiss. Organ Cult. 107, 161-167, 2011. DOI 10.1007/s11240-011-9954-2

 • Budzyńska A., Więckowska-Szakiel M., Sadowska B., Kalemba D., Różalska B. Antibiofilm activity of selected plant essential ols and their major components. Pol. J. Microbiol., 60, 35-41, 2011

 • Tomczykowa M., Leszczyńska K.,  Tomczyk M., Tryniszewska E., Kalemba D. Composition of the essential oil of Bidens tripartita L. roots and its antibacterial and antifungal activities. J Med Food 14, 428–433, 2011

 • Kunicka-Styczyńska A., Sikora M., Kalemba D. Lavender, tea tree and lemon oils as antimicrobials in washing liquids and soft body balms. Int. J. Cosm. Sci, 33, 53–61, 2011

 • Weremczuk-Jeżyna I., Wysokińska H., Kalemba D. Constituents of the essential oil from hairy roots and plant roots of Arnica montana. J. Essent. Oil Res. 2011, 23, 91-97
 • Wajs A., Kalemba D. Volatile constituents of seeds of Nigella orientalis L. cultivated in Poland. J. Essent. Oil Res. 22, 232-234, 2010.
 • Kicel A., Wolbiś M., Kalemba D., Wajs A. Identification of volatile constituents in flowers and leaves of Trifolium repens L. J. Essent. Oil Res. 22, 624-627, 2010
 • Kuźma Ł., Kalemba D., Różalski M., Różalska B., Więckowska-Szakiel M., Krajewska U., Wysokińska H. Chemical composition and biological activities of essential oil from Salvia sclarea plants regenerated in vitro. Molecules 14, 1438-1447, 2009
 • Podsędek A., Sikora M., Kalemba D. The determination of antioxidant activity of essentials oils. SOFW Journal, (1/2), 2-5, 2009
 • Kunicka-Styczynska A., Sikora M., Kalemba D. Antimicrobial activity of lavender, tea tree and lemon oils in cosmetic preservative systems. J. Appl. Microbiol. 107, 1903-1911, 2009
 • Nazaruk J., Kalemba D. Chemical composition of the essential oils from the roots of Erigeron acris L. and Erigeron annuus (L.) Pers. Molecules 14, 2458-2465, 2009
 • Wajs A., Bonikowski R., Kalemba D. Different isolation methods for determination of composition of volatiles from Nigella damascena L. seeds. Nat. Prod. Commun. 4, 1577-1580, 2009
 • Budzyńska A., Więckowska-Szakiel M., Kalemba D., Sadowska B., Różalska B. Weryfikacja metodycznych parametrów oznaczania przeciwbakteryjnej aktywności olejków eterycznych. Med. Dośw. Mikrobiol. 2009, 61, 281-287.
 • Skała E., Kalemba D., Wajs A., Różalski M., Krajewska U., Różalska B., Więckowska-Szakiel M., Wysokińska H., In vitro propagation and chemical and biological studiem of the essentials oil of Salvia przevalskii Maxim. Z. Naturforsch. 62C, 839-848, 2008
 • Korbel E., Bighelli A., Kurowska, A., Kalemba D., Casanova J. New cis-chrysanthenyl esters from Eryngium planum L. Nat. Prod. Commun. 3, 113-116. 2008
 • Wajs A., Bonikowski R., Kalemba D. Composition of essential oil from seeds of Nigella sativa L. cultivated in Poland"; Flavour Fragr. J. 23, 126-132, 2008
 • Baran Sz., von Reuß S.H., König W.A., Kalemba D. Composition of the essential oil of Abies koreana Wils. Flavour Fragr. J. 22, 78-83, 2007
 • Krala L., Witkowska M., Kunicka A., Kalemba D. Quality of savoy cabbage stored dunder controlled atmosphere with the addition of essentials oils. Polish J. Food Nutr. Sci.  57, 45-50, 2007
 • Sienkiewicz M., Strycharczyk M., Denys A., Kalemba D. Aktywność przeciwbakteryjna olejku eterycznego z tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) wobec bakterii z rodzaju Enterococcus. Acta Clinica Morphologica 10, 31-37, 2007
 • Maciąg A., Milaković D., Christensen H.H., Antolović V., Kalemba D. Essential oil composition and plant-insect relations in scots pine (Pinus sylvestris L.). Zesz. Nauk. PŁ Chem. Spoż. Biotechnol. 71, 71-94, 2007
 • Adamiec J., Kalemba D. Analysis of microencapsulation ability of essential oils during spray drying. Drying Technol. 24, 1127-1132, 2006
 • Kunicka A., Kalemba D. Antydrobnoustrojowe własności olejków eterycznych jodły (Abies L.) i bylicy (Artemisia L.). Ochrona przed korozją, Num. Spec. 9s/A/ 334-337, 2006
 • Kicel A., Kurowska A., Kalemba D. Composition of the essential oil of Ocimum sanctum L. grown in Poland during vegetation. J. Essent. Oil Res. 17, 217-219, 2005
 • Baran Sz., Kalemba D., Pietrzykowski R., Zieliński W. Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych do badania bioróżnorodności jodły pospolitej Abies alba Mill. Coll. Biometr.  35, 115-126, 2005
 • Kalemba D., Kunicka A. Essential oils - the powerful weapon against microorganisms. w: Processing, analysis and application of essential oils of plant origin. Ed. Jirovetz L., Buchbauer G., HKL Bhalla & Sons, Dehradun, India,  243-265, 2005
 • Kalemba D., Thiem B. Constituents of the essential oils of four micropropagated Solidago species. Flavour Fragr. J. 19, 44-50, 2004
 • Wawrzyniak P., Iwanek D., Kalemba D. Selektywna ekstrakcja olejku lotnego z nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa L.). Inż. Aparatura Chem. 161-162, 2004
 • Sienkiewicz-Chwist M., Kalemba D., Wysokińska H. Skład olejków eterycznych w  pędach Elsholtzia cristata Willd. uzyskanych metodą in vitro. Biotechnologia 2(65) 100-106, 2004
 • Wajs A., Kalemba D. Czarnuszka siewna (Nigella sativa L.) - skład chemiczny i aktywność biologiczna. Zesz. Nauk. PŁ Chem. Spoż. Biotechnol.  67, 103-118, 2003
 • Kalemba D., Lis A. Olejki eteryczne - właściwości przeciwdrobnoustrojowe i aroma-terapeutyczne. w: Rola immunomodulatorów pochodzenia naturalnego w zapobieganiu i leczeniu chorób. Ed. Skopińska-Różewska E., Siwicki A.K., Medyk, Warszawa, 7-74, 2003
 • Stoyanova A., Georgiev E., Wajs A. Kalemba D. A comparative investigation on the composition of the volatiles from seeds of Nigella sativa L. J. Essent. Oil-Bearing Plants 6, 207-209, 2003
 • Kalemba D., Kusewicz D., Świąder K. Antimicrobial properties of the essential oil of Artemisia asiatica Nakai. Phytother. Res. 16, 288-291, 2002
 • Kalemba D., Marschall H., Bradesi A. Constituents of the essential oil of Solidago gigantea Ait. (Giant goldenrod). Flavour Fragr. J. 16, 19-26, 2001
Otrzymane nagrody
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2009
 • Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”, 2008
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2005
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2004

Nagrody JMRektora PŁ za działalność dydaktyczną (12), naukową (25) i organizacyjną (12)

Staże naukowe
 • Akademia Medyczna w Łodzi, 1978, 2 miesiące
 • Technische Universität, Berlin, Institut für Organische Chemie, 1993 - 2 miesiące oraz cztery tygodniowe pobyty studyjne w latach 1995, 1996, 1997 i 1998.
 • Université de Corse, Equipe Chimie et Biomasse, 2000 - 1 tydzień
Przebieg kariery naukowej
 • Profesor nauk technicznych  - 2013, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Doktor habilitowany nauk technicznych - 2001, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii
 • Doktor nauk chemicznych - 1982, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej
 • Magister - 1973, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej
Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Członek Editorial Board "Journal of Essential Oil-Bearing Plants" Indie

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki