+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

EFSA

A+ / A-

EFSA zaprasza zainteresowane strony do uczestnictwa w konsultacjach publicznych odnośnie oświadczenia EFSA dotyczącego wymogów w zakresie sekwencjonowania całego genomu (WGS) mikroorganizmów intencjonalnie wykorzystywanych w łańcuchu żywnościowym. Dokument stanowi wytyczne dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o zezwolenie na dopuszczenie swoich produktów do obrotu. 
Pisemne uwagi należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. 
Komentarze zostaną opublikowane jako część raportu EFSA (opublikowanego wraz z opinią końcową) i mogą być ponownie wykorzystane przez EFSA w innym kontekście. Uwagi przesłane przez osoby prywatne zostaną udostępnione publicznie jako takie, ze wskazaniem imienia i nazwiska autora (chyba że autor komentarza przedstawi istotne uzasadnienie ochrony). Komentarze ze strony organizacji również będą publicznie dostępne i przypisane danej organizacji.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
www.efsa.europa.eu/en/news/public-consultation-new-recommendations-applicants-whole-genome-sequence

www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-efsa-statement-requirements-whole-genome
30.01.2020


Została uruchomiona rejestracja uczestników na kurs/szkołę letnią „9th BfR – Summer Academy on Risk Assessment and Risk Communication in Food Safety”. Termin zgłaszania zainteresowania upływa dnia 15 marca 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są w załączonej ulotce oraz na stronie: www.bfr-akademie.de/index.php/english/events/bsa2020.html
30.01.2020


W dniach 5-6 maja 2020 r. w Uppsali (Szwecja) odbędą się 2-dniowe warsztaty „Risk Ranking of Hazards in Foods”. Termin rejestracji upływa 28 lutego 2020 r. Rejestracja jest bezpłatna. 
Wydarzenie to stanowi sfinalizowanie 3-letniego projektu dotyczącego rankingu ryzyka chemicznych i mikrobiologicznych zagrożeń żywności, realizowanego przez Szwedzką Agencję ds. Bezpieczeństwa Żywności i Fiński Urząd Bezpieczeństwa Żywności, przy wsparciu EFSA. Głównym celem spotkania jest pogłębienie wiedzy na temat stosowania rankingu ryzyka związanego z żywnością, ustalania priorytetów i komunikowania w powyższym zakresie. Wyniki dyskusji będą stanowiły materiał przydatny m.in. dla instytucji UE finansujących badania naukowe.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.livsmedelsverket.se/riskranking
Link do rejestracji: www.livsmedelsverket.se/om-oss/kurser-och-seminarier/risk-ranking-hazards-food-workshop/anmalan/

30.01.2020


Grupa Robocza Laboratoriów Referencyjnych UE ds. Sekwencjonowania Nowej Generacji we współpracy ze Stowarzyszeniem Med-Vet-Net organizuje konferencję „Science meets policy” pt.: “Modern technologies to enable response to crises: Next Generation Sequencing to tackle food-borne diseases in the EU”. Konferencja odbędzie się w Istituto Superiore di Sanita w Rzymie dnia 10 marca 2020 r.
Celem spotkania jest przedyskutowanie różnych aspektów wdrażania technologii NGS do genetycznej charakterystyki i typowania molekularnego patogenów żywności, w tym potencjalnych wyzwań na drodze wdrażania NGS na szczeblu krajowym, m. in. potrzeby ustanowienia ram prawnych. 
Wśród prelegentów wystąpią m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, EFSA, ECDC i Grupy Roboczej EURL. 
Wstępna agenda oraz dodatkowe informacje dostępne są w ulotce informacyjnej
Link do rejestracji

09.01.2020

 


Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) organizuje 9. edycję szkoły letniej „9th BfR – Summer Academy on Risk Assessment and Risk Communication in Food Safety”. Szkolenie odbędzie się w dniach 17 – 28 sierpnia 2020 r. w Berlinie. Kurs będzie prowadzony w języku angielskim przez wysoko wyspecjalizowanych naukowców z BfR oraz ekspertów zewnętrznych z bogatym i długoletnim doświadczeniem w zakresie oceny ryzyka w przypadku zagrożeń chemicznych lub mikrobiologicznych. Szkoła letnia jest organizowana przez ekspertów dla ekspertów („from professionals to professionals”) i jest adresowana do pracowników organizacji publicznych zaangażowanych w proces oceny ryzyka w żywności i paszy, którzy posiadają doświadczenie w powyższym zakresie.
Nabór chętnych rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu (tj. w styczniu br.). Liczba uczestników będzie ograniczona do 40 osób.
Link do rejestracji będzie dostępny na stronie BfR: https://www.bfr-akademie.de/index.php/english/events/bsa2020.html
Koszt 2-tygodniowego szkolenia, obejmujący zakwaterowanie w hotelu, śniadania i lunche, a także obiad powitalny i wydarzenia kulturalne wynosi 2400 Euro.
Ulotka informacyjna
09.01.2020


We would like to inform you, especially the organisations interested in the safety assessment of sweeteners, on the public scientific meeting to engage in discussion with all the stakeholders and other relevant parties. The technical stakeholder event:Re-evaluation of food additives - focus on sweetenerswill take place  in Paris on Tuesday 3rd December 2019 from 10:30 until 17:00. More information and online registration are available at this EFSA webpage: www.efsa.europa.eu/en/events/event/technical-stakeholder-event-re-evaluation-authorised-food-additives
08.11.2019


We would like to inform you, especially the organisations interested in the Bisphenol A (BPA) hazard assessment, on the webinar describing how the methodology was tested and to discuss the outcome and the resulting refinement of the appraisal methodology. The webinar is scheduled on Thursday 14th November 2019 from 14:30 o`clock in duration of 60 minutes.
More information incl. draft agenda and online registration are available at this EFSA webpage: www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-testing-study-appraisal-methodology-re-evaluation-bpa-safety.
Should you have any questions or doubts, please contact EFSA at webinars@efsa.europa.eu

22.10.2019


Francuska Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego w Środowisku Naturalnym i w Miejscu Pracy (ANSES), we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), organizuje międzynarodową konferencję naukową International Scientific Conference Day devoted to bee health and to the contribution of risk assessment research to the field.
Będzie to już ósme wydarzenie naukowe poświęcone zdrowiu pszczół, jednak po raz pierwszy współorganizowane przez EFSA. Liczba uczestników będzie ograniczona do ok. 300 osób, toteż wskazane jest jak najszybsze zarejestrowanie się na konferencję.
Wydarzenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców, w tym nie tylko naukowców i decydentów, ale także pszczelarzy, prywatnych przedsiębiorstw oraz przedstawicieli wolnych zawodów i mediów. W toku spotkania odbędzie się debata i udziałem ekspertów ANSES i EFSA, prezentacja wyników badań laboratorium Sophia Antipolis, a także laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej (EURL) ds. Zdrowia pszczół.
Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w Maison de la RATP (12. dzielnica Paryża). 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.anses.fr/en/content/international-anses-efsa-scientific-conference-day

22.10.2019


EFSA organizuje webinar dotyczący możliwości odbywania staży w EFSA. Oferta staży adresowana jest szczególnie do młodych absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych rocznym okresem pracy w siedzibie EFSA w Parmie. Seminarium odbędzie się dnia 29 maja br. o godzinie 15:30. Przewidywany czas trwania spotkania online wynosi 60 minut. Przedstawiciele EFSA zapoznają uczestników z możliwościami stażowymi, a obecni stażyści podzielą się swoimi doświadczeniami. Pobierz agendę webinaru.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: efsa.europa.eu/en/events/event/190529. Ze względów technicznych liczba uczestników ograniczona jest do 500 osób, a uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń (tj. zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”).

07.05.2019


EFSA we współpracy z Uniwersytetem w Parmie, Uniwersytetem Katolickim w Piacenza, Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Krajową Agencją ds. Bezpieczeństwa Żywności w Szwecji, Uniwersytetem w Barcelonie i Instituto Superiore di Sanita organizuje 3-dniową szkołę letnią dla młodych naukowców z całego świata
Tematyka będzie dotyczyła bilansu korzyść - ryzyko w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia, stanowiącego wartościowe narzędzie dla oceny wpływu żywności na zdrowie.  Szkolenie odbędzie się w siedzibie EFSA w Parmie w dniach 11-13 czerwca 2019 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Termin nadsyłania aplikacji upływa dnia 30 maja 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona do 150 uczestników. Komitet naukowy będzie wyłaniał uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Kandydaci bez stałego zatrudnienia proszeni są o przedłożenie krótkiego opisu  ich doświadczenia przez opiekuna naukowego. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.parmasummerschool.unipr.it


Fińskie Stowarzyszenie Toksykologii organizuje 55. kongres EUROTOX 2019 pt. „Toxicology – Science Providing Solutions”, który odbędzie się w dniach 8-11 września 2019 r. w Helsinkach. Program spotkania obejmuje różnorodne zagadnienia z uwzględnieniem nowych technologii, personalizowanej medycyny, epidemiologii i narażeń na chemikalia. W kongresie weźmie udział 1500 uczestników. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.eurotox-congress.com/2019/?s=eurotox-2019
Termin nadsyłania abstraktów upływa dnia 31 marca 2019 r. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu rejestracji – szczegóły na stronie: www.eurotox-congress.com/2019/?s=registration


ISO-FOOD ERA organizuje międzynarodową konferencję 1st ISO-FOOD International Symposium on Isotopic and Other Techniques in Food Safety and Quality, która odbędzie się w mieście Piran na słoweńskim wybrzeżu w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. Przedmiotem spotkania będzie zakres stosowania metod analitycznych w obszarze bezpieczeństwa i systemów kontroli jakości żywności z uwzględnieniem technik izotopowych, metrologii, foodomiki, kwestii dotyczących baz danych i sieci semantycznej, a także nanomateriałów i nanotechnologii. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: iso-food.academicevent.net/registration


Austriackie Stowarzyszenie Toksykologiczne (Austrian Society for Toxicology – ASTOX) organizuje sympozjum Challenges in Toxicology and Risk Assessment. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wiedeńskiego w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. Koszt uczestnictwa wynosi 70 Euro, dla studentów 35 Euro. Językiem obowiązującym podczas sympozjum będzie język angielski. 
Termin rejestracji i nadsyłania abstraktów upływa dnia 1 kwietnia br.
Program
Formularz rejestracyjny

Abstrakt

 

Polecamy

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki