+

WikampFb

 
 

EFSA

A+ / A-

EFSA organizuje webinar dotyczący możliwości odbywania staży w EFSA. Oferta staży adresowana jest szczególnie do młodych absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych rocznym okresem pracy w siedzibie EFSA w Parmie. Seminarium odbędzie się dnia 29 maja br. o godzinie 15:30. Przewidywany czas trwania spotkania online wynosi 60 minut. Przedstawiciele EFSA zapoznają uczestników z możliwościami stażowymi, a obecni stażyści podzielą się swoimi doświadczeniami. Pobierz agendę webinaru.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: efsa.europa.eu/en/events/event/190529. Ze względów technicznych liczba uczestników ograniczona jest do 500 osób, a uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń (tj. zgodnie z zasadą „kto pierwszy ten lepszy”).

07.05.2019


EFSA we współpracy z Uniwersytetem w Parmie, Uniwersytetem Katolickim w Piacenza, Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Krajową Agencją ds. Bezpieczeństwa Żywności w Szwecji, Uniwersytetem w Barcelonie i Instituto Superiore di Sanita organizuje 3-dniową szkołę letnią dla młodych naukowców z całego świata
Tematyka będzie dotyczyła bilansu korzyść - ryzyko w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia, stanowiącego wartościowe narzędzie dla oceny wpływu żywności na zdrowie.  Szkolenie odbędzie się w siedzibie EFSA w Parmie w dniach 11-13 czerwca 2019 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Termin nadsyłania aplikacji upływa dnia 30 maja 2019 r. Liczba miejsc jest ograniczona do 150 uczestników. Komitet naukowy będzie wyłaniał uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń. Kandydaci bez stałego zatrudnienia proszeni są o przedłożenie krótkiego opisu  ich doświadczenia przez opiekuna naukowego. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.parmasummerschool.unipr.it


Fińskie Stowarzyszenie Toksykologii organizuje 55. kongres EUROTOX 2019 pt. „Toxicology – Science Providing Solutions”, który odbędzie się w dniach 8-11 września 2019 r. w Helsinkach. Program spotkania obejmuje różnorodne zagadnienia z uwzględnieniem nowych technologii, personalizowanej medycyny, epidemiologii i narażeń na chemikalia. W kongresie weźmie udział 1500 uczestników. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.eurotox-congress.com/2019/?s=eurotox-2019
Termin nadsyłania abstraktów upływa dnia 31 marca 2019 r. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od terminu rejestracji – szczegóły na stronie: www.eurotox-congress.com/2019/?s=registration


ISO-FOOD ERA organizuje międzynarodową konferencję 1st ISO-FOOD International Symposium on Isotopic and Other Techniques in Food Safety and Quality, która odbędzie się w mieście Piran na słoweńskim wybrzeżu w dniach 1-3 kwietnia 2019 r. Przedmiotem spotkania będzie zakres stosowania metod analitycznych w obszarze bezpieczeństwa i systemów kontroli jakości żywności z uwzględnieniem technik izotopowych, metrologii, foodomiki, kwestii dotyczących baz danych i sieci semantycznej, a także nanomateriałów i nanotechnologii. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: iso-food.academicevent.net/registration


Austriackie Stowarzyszenie Toksykologiczne (Austrian Society for Toxicology – ASTOX) organizuje sympozjum Challenges in Toxicology and Risk Assessment. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wiedeńskiego w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. Koszt uczestnictwa wynosi 70 Euro, dla studentów 35 Euro. Językiem obowiązującym podczas sympozjum będzie język angielski. 
Termin rejestracji i nadsyłania abstraktów upływa dnia 1 kwietnia br.
Program
Formularz rejestracyjny

Abstrakt


Jednostki