+

WikampFb

 
 

Dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Realizowana przeze mnie tematyka badań dotyczy opracowania metod utylizacji odpadów niebezpiecznych takich jak pestycydy fosforoorganiczne, związki nitrowe, polichlorowane bifenyle. W swoich badaniach wykorzystuję metody biologicznej degradacji z udziałem grzyba białej zgnilizny Phanerochaete chrysosporium oraz techniki fitoremediacji z udziałem makrofitów. Przy opracowaniu procesów utylizacji odpadów stosuję także metody chemiczne i fizykochemiczne (stabilizacja, zestalanie, witryfikacja). Do moich zainteresowań naukowych należy również badanie mechanizmów oraz analiza wpływu toksycznych związków organicznych na mikroorganizmy i rośliny wykorzystywane w procesach biologicznego oczyszczania. 

Obrazek użytkownika Elżbieta Sobiecka
Dr hab. inż.
Elżbieta
Sobiecka

Stanowisko

profesor nadzw.

E-mail

elzbieta.sobiecka@p.lodz.pl


Działalność dydaktyczna

Wykłady:

Environmental Protection; IFE semestr I

Ekologia i Ochrona Środowiska, TŻŻC, semetr II studiów inżynierskich

Chemia nieorganiczna; Technologia Kosmetyków, semestr 0

Suistainable Food Management, II semestr studiów magisterskich TŻŻC

Ćwiczenia: 
Chemia ogólna i nieorganiczna; Biotechnologia semestr I i II
Opieka nad pracami dyplomowymi inżynierskimi i magisterskimi

Patenty i zgłoszenia patentowe
 1. Obraniak A., Brzeziński S., Olejnik T.P, Sobiecka E., Baryga A.
  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.422301, 21.07.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 2. Obraniak A., Brzeziński S., Olejnik T.P, Sobiecka E., Baryga A.
  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.422302, 21.07.2017r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 3. Obraniak A., Brzeziński S., Olejnik T.P, Sobiecka E., Baryga A.
  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowego. Nr zgłoszenia P.422303, 21.07.2017r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 4. Obraniak A., Brzeziński S., Olejnik T.P, Sobiecka E., Baryga A.
  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowego. Nr zgłoszenia P.422304, 21.07.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 5. Obraniak A., Brzeziński S., Olejnik T.P, Sobiecka E., Baryga A.
  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-mineralnego wapniowego. Nr zgłoszenia. P.422305, 21.07.2017r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 6. Obraniak A., Brzeziński S., Olejnik T.P, Sobiecka E., Baryga A.
  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego.  Nr zgłoszenia P.422306, 21.07.2017r . Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 7. Obraniak A., Brzeziński S., Olejnik T.P, Sobiecka E., Baryga A.
  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowo-magnezowego  Nr zgłoszenia P.422307, 21.07.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 8. Obraniak A., Brzeziński S., Olejnik T.P, Sobiecka E., Baryga A.
  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego.  Nr zgłoszenia P.422308, 21.07.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 9. Obraniak A., Brzeziński S., Olejnik T.P, Sobiecka E., Baryga A.
  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego”.  Nr zgłoszenia P.422309, 21.07.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 10. Obraniak A., Brzeziński S., Olejnik T.P, Sobiecka E., Baryga A. Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu mineralnego wapniowego.  Nr zgłoszenia P.422310, 21.07.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 11.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.

Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.423750 z dnia 05.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.

 1.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.

Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.423741 z dnia 05.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.

 1.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.

Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.423739 z dnia 05.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.

 1.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.423735 z dnia 05.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 2.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.423738 z dnia 05.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 3.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.423742 z dnia 05.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 4.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.423736 z dnia 05.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 5.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.423740 z dnia 05.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 6.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.423743 z dnia 05.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 7.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.423737 z dnia 05.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 8.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.424062 z dnia 27.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 9.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.424063 z dnia 27.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 10.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.424064 z dnia 27.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 11.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.424065 z dnia 27.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 12.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu wapniowego. Nr zgłoszenia P.424066 z dnia 27.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 13.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.424067 z dnia 27.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 14.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.424077 z dnia 27.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 15.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.424078 z dnia 27.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 16.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowo-magnezowego. Nr zgłoszenia P.424079 z dnia 27.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
 17.  Obraniak A., Olejnik T.P, Sobiecka E., Brzeziński S., Baryga A.  Tytuł: Sposób wytwarzania granulowanego nawozu organiczno-wapniowego. Nr zgłoszenia P.424080 z dnia 27.12.2017 r. Właściciel patentu: Politechnika Łódzka.
Publikacje po 2000 roku
 • Rafał Madaj, Halina Kalinowska, Elżbieta Sobiecka, Lindane, kepone and Pentachlorobenzene – chloropesticides banned by Stockholm Convention, International Journal of Environmental Science and Technology, 2018, vol. 15, 471-480
 • Elżbieta Sobiecka, Tomasz P. Olejnik, Andrzej Obraniak, Wioletta Bajdur, Proces zestalania i stabilizacji wybranych odpadów przemysłowych, Przemysł Chemiczny, 2017, vol 96/12, 2532-2534
 • Tomasz P. Olejnik, Elżbieta Sobiecka “ Utilitarian Technological Solutions to Reduce CO2 Emission in the Aspect of Sustainable Development”,  Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development, 2017, vol. 12, no 2, 173-179
 • Sobiecka E., Thermal and physicochemical technologies used in hospital incineration fly ash utilization before landfill in Poland, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2016, vol 91(9), 2457–2461
 • Materac M., Wyrwicka A., Sobiecka E., Phytoremediation techniques in wastewater treatment, ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 11 (1) 2015, 10-13
 • Sobiecka E., Obraniak A., Antizar-Ladislao B., 2014, Influence of mixture ratio and pH to solidification/stabilization process of hospital solid waste incineration ash in Portland cement, Chemosphere, 111, 18-23
 • Sobiecka E., Szymański Ł., 2014, Thermal plasma vitrification process as the effective technology for fly ash and chromium rich sewage sludge utilization, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 89, 1115 – 1117
 • Sobiecka E., 2013, Investigating the chemical stabilization of hazardous waste material (fly ash) encapsulated in Portland cement, International Journal of Environmental Science and Technology, 10(6), 1219-1224
 • Sobiecka E., Izydorczyk M., Maniukiewicz W., Bielski C., 2012, Influence of different chemical compounds addition into medical waste ash to reduce leaching of vitrificates, Fresenius Environmental Bulletin, 21(4), 814-818
 • Sobiecka E., Cedzynska K., Smolinska B., 2010, Vitrification of medical waste as an alternative method of wastes stabilization, 19 (12a), FEB, 3045-3048
 • Sobiecka E., Cedzynska K., Bielski C., Antizar-Ladislao B., 2009, “Biological treatment of transformer oil using commercial mixtures of microorganisms”, International Biodeterioration Biodegradation, 63(3) 328-333
 • Vaccaro S., Sobiecka E., Contini S., Locoro G., Free G., Gawlik B.M., 2007, “The application of Positive Matrix Factorization in the analysis, characterisation and detection of contaminated soils”, Chemosphere 69, 1055-1063
 • Gawlik B. M., Sobiecka E., Vaccaro S., Ciceri G., Quality management organisation, validation of standards, developments and inquiries for solid-recovered fuels - An overview on the QUOVADIS-Project, 2007, Energy Policy 35 (12), 6293-6298
 • Cedzynska K., Sobiecka E., The influence of mineral oil on PCBs biodegradation, 2004, FEB, vol 13 (3a), 204-206
Staże naukowe

2005 - 2008, Komisja Europejska DG JRC, Ispra Włochy; 42 miesiące
2005, Uniwersytet Siegen, Niemcy, 3 miesiące
1999, Uniwersytet Warszawski, stypendium dla "Młodych Naukowców", Fundacja im. Stefana Batorego, 9 miesięcy

Przebieg kariery naukowej

2015 - Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie technologii chemicznej, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywnosci

2001 - Stopień doktora nauk technicznych, dyscyplina technologia chemiczna; Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii

1997 - Dyplom magistra zarządzania, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

1996 - Dyplom magistra inżyniera biotechnologii, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii

Jednostki