+

WikampFb

 
 

dr hab. inż. Ewa Miller

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Fizykochemia przejścia zol-żel-kserożel w żelach silanowych, techniki fluorescencyjne, immobilizacja próbników fluorescencyjnych i wybranych enzymów w zmodyfikowanych nośnikach silanowych, sensory optyczne; otrzymywanie i właściwości nietoksycznych kropek kwantowych oraz badania pochodnych kwasu boronowego, w celu zastosowania w biosensorach fluorescencyjnych

Obrazek użytkownika Ewa Miller
dr hab. inż.
Ewa
Miller

Stanowisko

Adiunkt; koordynator Zespołu Biofizyki Chemicznej

E-mail

ewa.miller@p.lodz.pl

Konsultacje dla studentów

Środa godz. 13 - 14

Czwartek godz. 9-10Działalność dydaktyczna

Wykład fakultatywny dla doktorantów: "Fluorescencyjne metody analityczne"

Zajęcia audytoryjne z chemii fizycznej
Zajęcia laboratoryjne z chemii fizycznej, biofizyki, chemii koloidów, z wybranych metod analizy instrumentalnej w ochronie środowiska

Publikacje po 2000 roku
 • K. Kur-Kowalska, M. Przybyt, P. Ziółczyk, P. Sowiński, E. Miller: "Fluorescence properties of 3-aminophenylboronic acid and its interaction with glucose and ZnS:Cu quantum dots", Spectrochimica Acta A, 129 (2014) 320-325

 • P. Ziółczyk, K. Kur-Kowalska, M. Przybyt, E. Miller: "Quantum dots as a possible oxygen sensor", Spectrochimica Acta A, 126 (2014) 28-35

 • E. Miller, M. Sadowska-Morawiak, S. Wysocki, B. Wandelt: "Effect of the proton-rich environment on pyrazolequinoline chemosensor by UV spectroscopy and quantum-chemical calculations", Journal of Luminesncence, 155 (2014) 390-397

 • K. Kur-Kowalska, M. Przybyt, E. Miller: "The study of phenylboronic acid optical properties towards creation a glucose sensor",  Biotechnology and Food Science, 78 (2014) 101-110

 • P. Ziółczyk, E. Miller, M. Przybyt: "ZnS Cu-doped quantum dots", Biotechnology and Food Science, 78 (1) (2014) 53-69

 • M. Przybyt, E. Miller, T. Szreder: “Thermostability of glucose oxidase in silica hydrogel obtained by sol–gel method and in solution studied by fluorimetric method; the influence of ethanol”, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 103 (2011) 22-28

 • E. Miller: “Fluorescence properties of the Ru(bpy)32+ complex in silane sols and gels at different pH”, Journal of Non–Crystalline Solids, 357 (2011) 1285-1290
 • B. Wandelt, E. Miller, M. Sadowska, G. Rodriguez–Muniz, A. Costero, S. Wysocki: “Biphenyl–type sensing system in proton–rich environment by fluorescence and quantum chemical calculations”, Journal of Luminescence, 130 (2010) 1085–1091
 • E. Miller, D. Jóźwik-Styczyńska: “Stability of pyrene–1–carboxylic acid and other pyrene derivatives immobilized on silane gels”, Spectrochimica Acta, Part A, 72 (2009) 312–321
 • E. Miller, D. Jóźwik-Styczyńska: "The mechanism of pyrene fluorescence quenching by selective and nonselective quenchers during sol-gel transition", w Colloid. Polym. Sci., 285 (2007) 1561-1571
 • D. Jóźwik, E. Miller, B. Wandelt, S. Wysocki: "The styrylpyridine dye for the silane sol-gel transition studies by time-dependent fluorescence", Spectrochimica Acta, Part A 64 (2006) 1125-1132
 • E. Miller, D. Jóźwik, S. Wysocki: "Fluorescence studies of silane gel to be applied as a carrier in optical sensors", International Journal of Photoenergy, 7 (1) (2005) 45-49
 • D. Jóźwik, E. Miller, S. Wysocki: "An optical glucose biosensor with enzyme-entrapped sol-gel", Annals of the Polish Chemical Society, 1 (2005) 564-568
 • E. Miller, D. Jóźwik, S. Wysocki: "The fluorescence studies of gelation process by aminopyrene", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 169/3 (2005) 221-228
 • E. Miller, D. Jóźwik, S. Wysocki, B. Wandelt, A. Mielniczak: "The fluorescence studies of sol-gel transition by styrylpyridine derivative", Biosensors and Bioelectronics, 20 (2004) 1196-1202
 • E. Miller, J.S Miller: "Fluorescence studies of sol-gel transition in deoxygenated conditions", Colloid and Polymer Science, 281 (2003) 745-753
 • E. Miller: "Investigation of drying silica gel by fluorescence methods", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 152 (2002) 249-257
 • E. Miller: "Luminescencyjne badania w żelach silanowych", Wiadomości Chemiczne, 54 (5-6) (2000) 436-455
 • Kierownik grantów:
 • Projekt badawczy KBN Nr 7 T08E 008 16 pt.: „ Badania dynamiki przejść zol–żel w aspekcie zastosowania w technologii otrzymywania biosensorów optycznych”, (1999 – 2001)
 • Projekt badawczy KBN Nr 4 T08E 009 24 pt.: „ Mikrokapsułkowanie wybranych enzymów w żelach silanowych w aspekcie zastosowania we fluorescencyjnym biosensorze optycznym”, (2003 – 2006)
 • Projekt badawczy KBN Nr N N312 257234 pt: „ Opracowanie fluorescencyjnych metod oznaczania wybranych cukrów w aspekcie zastosowania w sensorze optycznym”, (2008 – 2011)
Otrzymane nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2013r

Zloty Medal za Długoletnią Służbę - 2011r

Liczne nagrody naukowe J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej

Przebieg kariery naukowej

Mgr inż. - 1976r, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Technologia Polimerów
Dr - 1995r, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii

Hab. - 2012r, Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, nauki techniczne, biotechnologia

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Hobby

Muzyka klasyczna, malarstwo holenderskie i włoskie, impresjoniści; wycieczki piesze i rowerowe

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki