+

WikampFb

 
 

Harmonogram projektu ProZdrowie

A+ / A-

Prace w ramach projektu zostały rozpisane na 5 zadań:   

  1. Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R Zakładu Technologii Skrobi i Cukiernictwa
  2. Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R Zakładu Technologii Chłodnictwa Żywności
  3. Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R Zakładu Analizy i Technologii Żywności
  4. Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R Zakładu Cukrownictwa (Zespół Pomiarów i Automatyki)
  5. Zarządzanie projektem, promocja.

W ramach powyższych zadań prowadzone były prace remontowo-budowlane, modernizacji aparatury naukowo-badawczej oraz prowadzone były badawcze projekty wykonawcze z wykorzystaniem zmodernizowanych powierzchni i aparatury.

Uogólniony harmonogram prac

Nr zadania

Tytuł zadania

Prace remontowo-budowlane

Modernizacja aparatury

Realizacja badawczych projektów wykonawczych

  1.  

Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R Zakładu Technologii
Skrobi  i Cukiernictwa

II kwart. 2013– IV kw. 2013

I kwart. 2013 – IV kwartał 2015

I kwartał 2014 – 
III kwartał 2015

  1.  

Modernizacja  i rozwój infrastruktury B+R Zakładu Technologii Chłodnictwa Żywnośc

II kwart. 2013 - III kwart. 2014

IV kwartał 2013 - III kwart. 2015

I kwartał 2014 - 
III kwartał 2015

  1.  

Modernizacja  i rozwój infrastruktury B+R Zakładu Analizy                   i Technologii Żywności

II kwart. 2013 - IV kwart. 2013

I kwartał 2013 - III kwartał 2015

I kwartał 2014 - 
III kwartał 2015

  1.  

Modernizacja i rozwój infrastruktury B+R Zakładu Cukrownictwa (Zespół Pomiarów i Automatyki)

II kwart. 2013 - IV kwart. 2013

II kwartał 2013 - III kwartał 2015

IV kwartał 2013 - 
III kwartał 2015

 


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki