+

WikampFb

 
 

Dr inż. Henryk Duński

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Chemia fizyczna

Obrazek użytkownika Henryk Duński
Dr inż.
Henryk
Duński

Stanowisko

starszy wykładowca

E-mail

henryk.dunski@p.lodz.pl

Konsultacje dla studentów

poniedziałek 11-12 , piątek 12-13Działalność dydaktyczna

Wykłady  - chemia fizyczna [dla kierunku Biotechnologii] , Prawodawstwo z zakresu ochrony środowiska
Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej dla wszystkich specjalizacji Biotechnologii i Nauki o Żywności. Cwiczenia z zakresu prawodawstwa
Laboratoria z chemii fizycznej dla wszystkich kierunków ( II rok )
Zajęcia laboratoryjne z biofizyki dla studentów roku III

Publikacje po 2000 roku

Współautor monografii " Symbioza i parki ekoprzemysłowe "  Warszawa 2011

Kołaciński Z., Sroczyński W., Muszynko Z., Krystofiak P., Duński H.

" Plasma treatment of spent chemical reagents"  Maintanance Problems ( 2006 ) , 4 (63 ), 239-246.

Otrzymane nagrody

Nagrody J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej - 1985, 1986, 1987, 1988, 1993, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015.

Przebieg kariery naukowej

Magister: 1980, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny
Doktor: 1992, Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej

Hobby

brydż

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki