+

WikampFb

 
 

Realizowane projekty IBT

A+ / A-

Wpływ składników owoców kaliny koralowej (Viburnum opulus) na metabolizm lipidów i adipogenezę – badania in vitro
dr inż. Anna Podsędek 2017-2020 Opus

Badania strukturalne enzymów zimnolubnych - mechanizm przystosowania do zimna
dr hab. inż. Anna Bujacz 2017-2019 Opus

Ekspresja i inżynieria nowej lakazy z Fusarium oxysporum oraz jej rola w bioupłynnianiu węgla brunatnego
mgr inż. Natalia Bogusława Kwiatos 2016-2019 Preludium 10

Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinantowych w oparciu o komórki drożdżowe.
prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, dr inż. Aneta Białkowska 2012-2018 Projekt krajowy NCBiR

Wsparcie i partnerstwo dla rozwoju zrównoważonych i gotowych rozwiązań w obszarze biogospodarki
2016-2018 Horyzont 2020

Badania strukturalne enzymów zimnolubnych – mechanizm przystosowania do zimna
dr hab. inż. Anna Bujacz 2017-2020


Jednostki