+

WikampFb

 
 

Aparatura badawcza Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

A+ / A-

Aparatura badawcza Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej:

 1. Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell do badań zrywania i ściskania do obciążalności 1 kN
 2. Fermentor do prowadzenia hodowli o pojemności całkowitej 30 L Techfors
 3. Fermentor o pojemności całkowitej 150L Chemap 150
 4. Fermentor Terrafors IS z oprzyrządowaniem firmy INFORS AG
 5. Stacja 6 fermentorów o pojemności całkowitej  750ml SIXFORS
 6. Reaktory chemiczne typ Reactor Ready
 7. Reaktor mikrofalowy do syntez
 8. Dezintegrator Dyna-Mill,
 9. Homogenizator/dezintegrator ultradźwiękowy
 10. Liofilizator Alpha 1-4 LSC
 11. Aparat do oznaczania stężenia wody metodą Karla-Fischera
 12. System do PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) firmy Biorad
 13. System do elektroforezy w pulsującym polu elektrycznym (PFGE) firmy Biorad
 14. System wysokorozdzielczej spektrometrii mas z analizatorem hybrydowym typu Q-TOF sprzężony z wysokorozdzielczym chromatografem cieczowym UPLC/UHPLC wyposażonym w detektor z matrycą diodową, detektor fluorescencyjny i detektor refraktometryczny
 15. Zestawy do chromatografii cieczowej HPLC z wyposażeniem
 16. Chromatograf gazowy GC-MS z wyposażeniem
 17. Chromatograf cieczowy AKTA FPLC
 18. Analizator aminokwasów AAA 400 (Ingos)
 19. Generator z wirującą anodą firmy Rigaku i detektorem z płytą odwzorowującą MAR300 oraz przystawką niskotemperaturową
 20. Dyfraktometr monokrystaliczny z detektorem CCD, przystawką niskotemperaturową oraz dwoma źródłami promieniowania (Mo i Cu)
 21. Termocyklery PCR
 22. Zestaw do elektroforezy 1 i 2D (Protean i12 IEF Cell + Densitometer)
 23. System do dokumentacji żeli MicroDoc (transiluminator + aparat cyfrowy)
 24. Elektroporator - MicroPulser
 25. Inkubator z atmosferą CO2
 26. Mikroskop z odwróconą optyką
 27. Mikroskop Olympus SZ61
 28. Mikroskop Olympus SZPT
 29. Wielodetekcyjne czytniki płytek
 30. Spektrofotometry UV/VIS
 31. System do ultrafiltracji
 32. Zestaw  do filtracji
 33. Kolektory frakcji
 34. Komory laminarne
 35. Zamrażarki nisko temperaturowe

Jednostki