+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Aparatura badawcza Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

A+ / A-

Aparatura badawcza Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej:

 1. Fermentor do prowadzenia hodowli o pojemności całkowitej 30 L Techfors
 2. Fermentor o pojemności całkowitej 150L Chemap 150
 3. Fermentor Terrafors IS z oprzyrządowaniem firmy INFORS AG
 4. Stacja 6 fermentorów o pojemności całkowitej  750ml SIXFORS
 5. Reaktory chemiczne typ Reactor Ready
 6. Reaktor mikrofalowy do syntez
 7. Dezintegrator Dyna-Mill,
 8. Homogenizator/dezintegrator ultradźwiękowy
 9. Liofilizator Alpha 1-4 LSC
 10. Aparat do oznaczania stężenia wody metodą Karla-Fischera
 11. System do PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR) firmy Biorad
 12. System do elektroforezy w pulsującym polu elektrycznym (PFGE) firmy Biorad
 13. System wysokorozdzielczej spektrometrii mas z analizatorem hybrydowym typu Q-TOF sprzężony z wysokorozdzielczym chromatografem cieczowym UPLC/UHPLC wyposażonym w detektor z matrycą diodową, detektor fluorescencyjny i detektor refraktometryczny
 14. Zestawy do chromatografii cieczowej HPLC z wyposażeniem
 15. Chromatograf gazowy GC-MS z wyposażeniem
 16. Chromatograf cieczowy AKTA FPLC
 17. Analizator aminokwasów AAA 400 (Ingos)
 18. Generator z wirującą anodą firmy Rigaku i detektorem z płytą odwzorowującą MAR300 oraz przystawką niskotemperaturową
 19. Dyfraktometr monokrystaliczny z detektorem CCD, przystawką niskotemperaturową oraz dwoma źródłami promieniowania (Mo i Cu)
 20. Termocyklery PCR
 21. Zestaw do elektroforezy 1 i 2D (Protean i12 IEF Cell + Densitometer)
 22. System do dokumentacji żeli MicroDoc (transiluminator + aparat cyfrowy)
 23. Elektroporator - MicroPulser
 24. Inkubator z atmosferą CO2
 25. Mikroskop z odwróconą optyką
 26. Mikroskop Olympus SZ61
 27. Mikroskop Olympus SZPT
 28. Wielodetekcyjne czytniki płytek
 29. Spektrofotometry UV/VIS
 30. System do ultrafiltracji
 31. Zestaw  do filtracji
 32. Kolektory frakcji
 33. Komory laminarne
 34. Zamrażarki nisko temperaturowe

Jednostki