+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Doktoranci Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

A+ / A-

Uczestnicy Studiów doktoranckich

I Rok

1. Chałaśkiewicz Katarzyna
2. Ciebiada Maciej
3. Duszyński Kajetan
4. Kaczmarek Monika
5. Rum Jędrzej
6. Sadura Aleksandra

II Rok
7. Cichońska Eliza; promotor: dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach

III Rok
8. Polka Dominika; promotor: dr hab. inż.  Anna Podsędek
"Bioaktywne składniki kaliny koralowej i ich zastosowanie w przemyśle"
9. Pietrzyk Nina; promotor: dr hab. inż.  Anna Podsędek
„Bioaktywne składniki owoców kaliny koralowej o działaniu przeciwotyłościowym”

IV Rok
10. Karaś Kaja; promotor: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
"Identyfikacja zmian epigenetycznych w limfocytach człowieka różnicujących w kierunku komórek Th17"

I rok przedłużenia
11. Drożdżyński Piotr; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Biosurfaktanty otrzymywane z mikroorganizmów endofitycznych wyizolowanych z roślin pochodzących z terenów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi”
12. Jodłowska Iga; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
13. Marchwicka Aleksandra; promotor: dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, dr hab. Katarzyna Błażewska
„Określenie miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanów z Rab geranylogeranylotransferazą (RGGT) z wykorzystaniem próbników opartych na jej inhibitorach”
14. Majewska Edyta; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
„Ekstremofile jako źródło substancji użytecznych biotechnologicznie”

II Rok przedłużenia
15. Cielecka Izabela; promotor: prof. dr hab. Stanisław Bielecki
„Optymalizacja warunków wytwarzania kompozytów o zróżnicowanych kształtach z bionanocelulozy z siatkami z tworzyw syntetycznych”
16. Kaczmarek Michał; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Synteza sztucznego chitynosomu - multi-enzymatycznego kompleksu umożliwiającego jednoetapową, selektywną i wydajną modyfikację chityny oraz chitozanu”


Jednostki