+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Dydaktyka realizowana w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

A+ / A-

SPECJALNOŚCI i kierunki dyplomowania

 • BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA I BIOCHEMIA TECHNICZNA
 • BIOTECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
  • Technologia witamin i koncentratów spożywczych
  • Technologia produktów owocowych i warzywnych
 • BIOTECHNOLOGIA ŚRODOWISKA
 • MOLECULAR BIOTECHNOLOGY AND TECHNICAL BIOCHEMISTRY (w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ)
 • STUDIA DOKTORANCKIE (4 letnie)

PROWADZONE PRZEDMIOTY

kierunek: BIOTECHNOLOGIA – I stopień studiów          

 • Biochemia
 • Biologia molekularna
 • Inżynieria genetyczna
 • Biotechnologia ogólna
 • Enzymologia
 • Genetyka
 • Hodowle tkankowe
 • Ochrona środowiska
 • Aparatura i procesy specjalizacyjne
 • Bioinformatyka
 • Biotechnologia przemysłowa
 • Podstawy technologii witamin i koncentratów spożywczych
 • Technologia przetwórstwa owoców i warzyw
 • Seminaria specjalizacyjne
 • Seminaria dyplomowe

kierunek: BIOTECHNOLOGIA – II stopień studiów

 • Innowacje w biotechnologii
 • Ekologiczne aspekty biotechnologii
 • Bioinformatyka zaawansowana
 • Metody spektroskopowe
 • Pomiary i kontrola w biotechnologii
 • Nutrigenomika
 • Biotechnologia specjalizacyjna
 • Technologia biokonwersji
 • Technologia enzymów
 • Seminaria dyplomowe, specjalizacyjne
 • Biotechnologia w produkcji energii
 • Procesy izolacji i oczyszczania bioproduktów
 • Biotechnologia w biodegradacji polimerów
 • Biochemia witamin
 • Chemia produktów roślinnych
 • Wybrane technologie specjalizacyjne (Biotechnologia Żywności)
 • Procesy jednostkowe w przetwórstwie owoców i warzyw
 • Wybrane metody analityczne w Biototechnologii Środowiska
 • Biotechnologia w produkcji energii
 • Biotechnologia w degradacji polimerów

kierunek: BIOTECHNOLOGY (w języku angielskim IFE) - I stopień studiów

 • Biochemistry
 • Team Project
 • Enzymology
 • Genetic Engineering
 • Principles of Biotechnology
 • Molecular Biology
 • Bioinformatics
 • Industrial Biotechnology

kierunek: BIOTECHNOLOGY - II stopień studiów

 • Advanced Bioinformatics
 • Spectroscopic Analysis
 • Measurement and Control in Biotechnology
 • Nutrigenomics
 • Enzyme Technology
 • Spec. Biotechnology
 • Downstream Processing
 • Bioconversion Biotechnology

Dla INNYCH wydziałów PŁ:

 • Biochemistry (IFE, kier BME)
 • Biochemia (dla kierunku Towaroznawstwo)
 • GMO (dla kierunku Towaroznawstwo)
 • Biotechnologia żywności (dla O i Z)
 • Biochemia (dla Inżynierii Biochemicznej Wydział WiPOŚ)
 • Podstawy biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (dla Inżynierii Biochemicznej Wydział WiPOŚ)
 • Biomateriały (dla kierunku Towaroznawstwo)
 • Biomateriały otrzymywane metodą biotechnologiczną (dla kierunku Towaroznawstwo)
 • Linie komórkowe (dla kierunku Towaroznawstwo)
 • Sterylizacja biomasy do celów medycznych (dla kierunku Towaroznawstwo)

STUDIA DOKTORANCKIE

 • Seminarium doktoranckie
 • Krystalografia białek

STUDIA NIESTACJONARNE

 • Biochemia
 • Urządzenia w biotechnologii
 • Analiza i ocena żywności
 • Genetyka ogólna
 • Biotechnologia ogólna
 • Enzymologia
 • Biologia molekularna
 • Inżynieria genetyczna
 • Hodowle tkankowe
 • Technologia wybranych procesów przetwórstwa owoców i warzyw
 • Dodatki do żywności
 • Aparatura specjalizacyjna
 • Seminaria dyplomowe
 • Aparatura przemysłu spożywczego
 • Bezpieczeństwo zdrowotne żywności
 • Żywność transgeniczna GMO

kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Biologia środowiska
 • Problemy ochrony środowiska
 • Ekologia
 • Biochemia
 • Biotechnologia
 • Monitoring skażeń
 • Ekologia biochemiczna
 • Oczyszczanie gazów
 • Technologia remediacji
 • Procesy biodegradacji
 • Seminaria specjalizacyjne i dyplomowe

kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka I i II stopień

 • Biochemia
 • Technologia przetwórstwa owoców i warzyw
 • Enzymologia
 • Żywność zmodyfikowana genetycznie
 • Postępy w analityce i ocenie żywności
 • Metody spektroskopowe

FAKULTETY

 • Naturalne substancje antyżywieniowe
 • Utrwalanie żywności
 • Biochemiczne podstawy biodegradacji
 • Dodatki do żywności
 • Podstawy analizy immunochemicznej
 • Procesy izolacji i oczyszczania bioproduktów
 • Krystalografia białek
 • Surowce biotechnologiczne w kosmetologii

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH (inżynierskich i magisterskich)

Sumarycznie, na wszystkich specjalnościach pierwszego i drugiego stopnia wykonywanych jest ponad 120 prac rocznie.

Tematyka obejmuje szereg zagadnień z zakresu:

 • biokatalizy
 • biologii molekularnej z wykorzystaniem hodowli komórkowych zwierzęcych
 • inżynierii genetycznej
 • krystalografii białek
 • biosyntezy i zastosowań bionanocelulozy bakteryjnej
 • bioremediacji skażeń związkami ropopochodnymi
 • biosolubilizacji wegla brunatnego
 • drobnoustrojów i enzymów zimnolubnych
 • syntezy modyfikowanych lizofosfolipidów
 • występowania, stabilności, aktywności biologicznej i biodostępności składników żywności i suplementów diety
 • biotransformacji użytecznych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
 • biokatalizy w środowisku niekonwencjonalnym
 • enzymatycznej funkcjonalizacji polimerów

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci wykonujący pracę dyplomową w Instytucie Biochemii Technicznej odbywają praktyki zawodowe zarówno w jednostkach naukowych, jak i zakładach przemysłowych. W ubiegłych latach Studenci zostali przyjęci na praktyki do następujących firm: 

 • Instytut Medycyny Pracy, Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności, Łódź, ul. Piłsudskiego 84
 • Technopark, Łódź ul. Dubois 114
 • Centrum Badań Molekularnych PAN, Łódź, ul. Sienkiewicza 112
 • Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź, u. Lodowa 106
 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii  Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk, ul. Kładki 24
 • AFLOFARM  Farmacja Polska Sp. z o. o 
 • Oddział w Pabianicach, ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
 • Oddział w  Ksawerowie, ul. Szkolna 31, 95-054 Ksawerów
 • Oddział w Rzgowie, ul. Krzywa 2, 95-030 Rzgów
 • PROTEON  Pharmaceutical S.A., Łódź ul. Tylna 3A
 • MABION  S.A, Łódź, ul. Fabryczna 17
 • BIOGENET S.A., ul. Pojezierska 99, Łódź
 • POLFARMEX S.A. , Kutno, ul. Józefów 9
 • JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź ul. Omłotowa 12 
 • JOGO Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź ul. Omłotowa 12 , Oddział w Kraszewie, Kraszew ul. Rokicińska 10
 • MEDIC NATURAL COSMETICS, Łódź, ul. Nawrot 87
 • Zakład Przetwórstwa Spożywczego „ROMIR”, Lubania, Kłopoczyn 49
 • POL-HUN M.Bielska sp. j., Koluszki, ul. 11 listopada 65
 • BAKALLAND s.a., Kluki, Osina 101
 • VIMAX Małgorzata Rogiewicz, Dobroń, Przygoń ul. Wczasowa 2
 • Mleczarnia TUREK  sp. z o.o., Turek, ul. Milewskiego 11
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie, Ozorków, ul. Cegielniana 27
 • CHIPITA PLAND  s.a. Zakład Produkcyjny Tomaszów Mazowiecki, ul. Wysoka 31A-31D
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o., Końskie, Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E
 • Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o., Zgierz, ul. A. Struga 45
 • EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp. j., Rzgów, ul. Guzewska 14
 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, Łódź, ul. Proletariacka 2/6
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Sieradz, ul. Górka Kłocka 14
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Aleksandrów Łódzki, ul. 1 Maja 28/30

Jednostki