+

WikampFb

 
 

Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

A+ / A-

Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

ul. B. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź

Tel: (42) 631-34-42
Tel: (42) 631-34-33
Fax: (42) 636-66-18

E-mail: biochem@info.p.lodz.pl

NIP 727-002-18-95
REGON 000 001 583

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz

Z-ca dyrektora do spraw dydaktycznych

dr hab. inż. Aneta Białkowska
Przewodnicząca Rady Kierunków: Biotechnologia, Biogospodarka, Industrial Biotechnology

Biuro Instytutu

mgr inż. Pankiewicz Teresa – st. specjalista kierujący zespołem administracyjnym
mgr inż. Pawlak Maria – specjalista
Smejda Joanna – samodzielny referent

Informacje o instytucie - pobierz plik
 


Jednostki