+

WikampFb

 
 

Współpraca Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej

A+ / A-

PREZENTACJA - plik do pobrania

Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju

Politechnika Warszawska:

  • Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Politechnika Łódzka:

  • Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków
  • Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
  • Instytut Papiernictwa i Poligrafii
  • Instytut Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii oraz Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii

Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Zakład Materiałoznawstwa Przetworów Naftowych

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Zakład Chemii Organicznej

Politechnika Gliwicka, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Biochemii

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż

Łódzki Uniwersytet Medyczny

  • Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Zakład Biochemii, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Biomedycznej

Uniwersytet Wrocławski, Zakład Krystalografii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Krystalografii

Polska Akademia Nauk w Poznaniu – Instytut Chemii Bioorganicznej

Polska Akademia Nauk w Łodzi - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, Łódź

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Kraków

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 

Centrum Badań DNA, Poznań

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

Genomed, Warszawa

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

Braunschweig University of Technology, Institute of Biochemistry and Biotechnology (Germany)

Complutense University of Madrid, Faculty of Sciences, Chemical Engineering Department (Spain)  Biopolis-Tailor-made Biotechnology, Valencia (Spain)

Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI),Institute of Agricultural Technology and Biosystems Engineering, Braunschweig (Germany)

Institute of Wood Technology and Wood Biology, University Hamburg, Chemical Wood Technology (Germany)

Minho University, Portugal
Aveiro University, Portugal

Tianjin University, China

Friedrich-Schiller University of Jena

The University of Texas  at Austin

Biomaterial Design Laboratory, Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan

Federal  Technological  University of  PARANÁ – UTFPR

Chalmers University of Technology, Department of Chemical and Biological Engineering

Lund University – Faculty of Medicine

University of Monastir, Faculty of Science, Chemistry Department, Monastir, Tunisia

Federal University of Rio de Janeiro, Laboratory of Biochemistry and Molecular Biology of Proteases, Brasil

University of Virginia, USA

University of Chicago, USA


Jednostki