+

WikampFb

 
 

Koło Stowarzyszenia Techników Cukrowników

A+ / A-

Koło Stowarzyszenia Techników Cukrowników (STC) przy Politechnice Łódzkiej im. prof. Stanisława Zagrodzkiego

Zarząd Koła STC przy Politechnice Łódzkiej w kadencji 2017-2022
 

Przewodnicząca Koła – dr inż. Agnieszka Papiewska
Sekretarz – dr inż. Bożena Wnuk
Skarbnik – dr inż. Ilona Błaszczyk
Członkowie Zarządu – dr inż. Radosław Gruska

Członkowie

 1. Antczak-Chrobot Aneta
 2. Brzeziński Stanisław
 3. Gluba Tadeusz        
 4. Iciek Jan                  
 5. Kaczmarski Tadeusz      
 6. Król Bogusław         
 7. Lisik Krystyna          
 8. Ludwicki Marek
 9. Olejnik Tomasz       
 10. Ryngajłło Lech         
 11. Szwajcowska Krystyna  
 12. Wawro Stanisław     
 13. Wojtczak Maciej

Koło Młodzieżowe (studenci):

 1. Kosonóg Anna
 2. Musiałkowska Izabela
 3. Pawliczek Monika
 4. Sobala Agnieszka
 5. Szczepaniak Katarzyna
 6. Tyrała Karolina

Historia Koła

Koło STC przy Politechnice Łódzkiej powstało w październiku 1957 roku w ówczesnej Katedrze Cukrownictwa Politechniki Łódzkiej. Inicjatorem i organizatorem był prof. Stanisław Zagrodzki. Pierwszymi członkami Koła byli pracownicy Katedry Cukrownictwa, obecnymi członkami są pracownicy Instytutu Chemicznej Technologii Żywności oraz Specjalistycznego Laboratorium Analityki Cukrowniczej.
W 1963 roku Koło STC weszło w skład Kół Naczelnej Organizacji Technicznej NOT, jako Koło STC przy Politechnice Łódzkiej. W 1963 roku uzyskano zezwolenie od Zarządu Głównego STC na założenie Młodzieżowego Koła STC przy PŁ. Było to drugie młodzieżowe Koło w Polsce, obok Koła Młodzieżowego przy Technikum Cukrowniczym w Toruniu.

Byli i obecni Przewodniczący Koła STC:

1.    Jan Kubiak - od 1957 do 1977 r.,
2.    Krystyna Szwajcowska – od 1977 do 1997 r.,
3.    Piotr Wawro – od 1997 do 2001 r.,
4.    Stanisław Brzeziński – od 2001 do 2009 r.,
5.    Bożena Wnuk – od 2009 - 2012 r.,
6.    Agnieszka Papiewska – od 2012 r.

Działalność Koła to współpraca z cukrowniami oraz instytucjami związanymi z przemysłem i innymi ośrodkami naukowymi. Spotykaliśmy się z dużym zaangażowaniem wielu cukrowników i pracowników naukowych zaprzyjaźnionych uczelni, którzy na wniosek Naszego Koła za działalność na rzecz naszego Wydziału zostali odznaczeni medalami „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”.

Koło STC przy PŁ było organizatorem lub współorganizatorem wielu seminariów oraz naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Członkowie Koła opublikowali setki artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Opatentowali i wdrożyli w przemyśle cukrowniczym dziesiątki wynalazków.

Rok Konferencja
1962     I Międzynarodowa Konferencja Chemii i Technologii Żywności
1973     II Międzynarodowa Konferencja  Chemii i Technologii Cukrownictwa
1980     Ogólnopolskie Seminarium
 „Politechnika Łódzka – Przemysłowi cukrowniczemu”
1986    Sesja Naukowa z okazji 35 – lecia Wydziału Chemii Spożywczej
1988     Międzynarodowa Konferencja z okazji 50 - lecia pracy zawodowej
prof. J. Dobrzyckiego oraz 30 - lecia Koła STC przy Politechnice Łódzkiej
1993    Międzynarodowa Konferencja Cukrownicza
z okazji 55 - lecia pracy zawodowej prof. J. Dobrzyckiego
„Ekologia i mikrobiologia w przemyśle cukrowniczym”
1995    Konferencja Cukrownicza
z okazji 45-lecia Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii
„Przeszłość i przyszłość cukrownictwa”
2006  Jubileusz 100 - lecia urodzin prof. S. Zagrodzkiego
2006 Seminarium Cukrownicze
„Uwarunkowania restrukturyzacji cukrowni w Polsce”
2007    Konferencja Naukowa z okazji 50 - lecia Koła STC przy PŁ
„Możliwości rozwoju cukrownictwa w Polsce”

Członkowie naszego Koła wyjeżdżali na praktyki zagraniczne m. in. do Anglii, Niemiec, Austrii, Czech i na Ukrainę. W ramach wymiany naukowej przyjeżdżali naukowcy z zaprzyjaźnionych uczelni. Na szczególne podkreślenie zasługuje wieloletnia współpraca naukowa z Uniwersytetem Technicznym w Bratysławie, początkowo z prof. J. Vašatko a obecnie z prof. Dandarem.

Z inicjatywy i przy współudziale członków naszego Koła odsłonięto 1 października 1986 roku tablicę poświęconą pamięci prof. Stanisława Zagrodzkiego – organizatora naszego Koła, pierwszego Dziekana Wydziału Chemii Spożywczej (obecnie Biotechnologii i Nauk o Żywności) i najwybitniejszego powojennego, polskiego cukrownika, którego 100-lecie urodzin obchodziliśmy bardzo uroczyście 21 marca 2006 roku na naszym Wydziale. Również największe audytorium na Wydziale nosi imię profesora Stanisława Zagrodzkiego. Tablicę jak i napisy nad audytorium ufundowała Cukrownia Chełmża, w której Profesor organizował powojenny przemysł cukrowniczy i stworzył kombinat – cukrownię, wytwórnię alkoholu, potażu i suchego lodu.

W ramach specjalizacji cukrownictwa na studiach dziennych i zaocznych wykształciliśmy ponad 850 absolwentów. Absolwenci specjalizacji cukrownictwa, członkowie Koła Młodzieżowego, którzy podejmują pracę w przemyśle cukrowniczym, biorą udział w organizowanym, już od 1972 roku, przez Zarząd Główny STC konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrody pieniężne w tym konkursie dostało dotychczas ponad 100 absolwentów.

Prowadziliśmy również zajęcia na Studiach Podyplomowych, które po raz pierwszy zostały zorganizowane przez prof. Stanisława Zagrodzkiego w 1971 roku. Trwałą pamiątką po Studiach Podyplomowych w 1998 r. są trzy zasadzone i pięknie rosnące świerki na trawniku przed starym gmachem naszego Wydziału.

Członkowie Koła byli wybierani wielokrotnie do Zarządu Głównego STC, jak również sekcji i komisji, a także do Kolegium Redakcyjnego, Rady Programowej oraz Zespołu  Recenzentów Gazety Cukrowniczej.

Wielu członków Koła zostało odznaczonych za działalność społeczną i naukową odznakami NOT, STC oraz odznaczeniami państwowymi:

 • Prof. dr inż. Stanisław Zagrodzki - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Prof. dr hab. Helena Zaorska - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Prof. dr hab. Jan Dobrzycki - Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta,
 • Dr inż. Krystyna Szwajcowska - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Koło zorganizowało wiele wycieczek do cukrowni i zakładów przemysłu spożywczego w kraju i za granicą, m. in. do Instytutu Cukrowniczego w Berlinie, Halle, do Cukrowni Hrušovany i Cukrowni Melnik, oraz do Cukrowni Przeworsk, Krasnystaw, Ropczyce, Chełmża, Borowiczki, Glinojeck, Chybie, a także do browaru w Żywcu i w Tychach, Zakładów Wyrobów Cukierniczych w Toruniu, Wytwórni Wódek Gatunkowych w Łańcucie.

Corocznie organizujemy uroczyste spotkania wigilijne oraz zebrania, na których przyjmujemy studentów w poczet członków Młodzieżowego Koła wręczając im legitymacje STC. Starsi studenci dzielą się na tych spotkaniach wrażeniami z pobytu na praktykach kampanijnych w cukrowniach.

W 1977 r. z inicjatywy ówczesnej Przewodniczącej Koła STC dr inż. Krystyny Szwajcowskiej rozpoczęliśmy wspólnie z Kołem Młodzieżowym prowadzenie kroniki, w której umieszczamy zdjęcia i opisy najciekawszych wydarzeń. Również z inicjatywy Przewodniczącej dr inż. Krystyny Szwajcowskiej od wielu lat w Zakładzie Cukrownictwa znajduje się specjalna gablotka, w której są eksponowane medale okolicznościowe oraz wyroby przemysłu cukrowniczego z Polski, Europy i z całego świata.

Rok 2007 był dla naszego Koła szczególnym, ponieważ obchodziliśmy jubileusz 50-lecia istnienia Koła. Z tej okazji zorganizowaliśmy na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Konferencję Naukową „Możliwości rozwoju cukrownictwa w Polsce”. Opisy uroczystości jubileuszowych są zamieszczone w Gazecie Cukrowniczej 2007, nr 11.

Na XXII Konferencji Pokampanijnej w Warszawie zorganizowanej przez Zarząd Główny STC w dniu 19 lutego 2010 r. obchodziliśmy uroczyście 70-lecie urodzin prof. Jana Icieka. Listy gratulacyjne i piękne wiązanki kwiatów wraz z podziękowaniami złożyli na ręce Jubilata przedstawiciele z przemysłu cukrowniczego oraz z ośrodków badawczych i naukowych. Opisy obchodów jubileuszu prof. Jana Icieka są zamieszczone w Gazecie Cukrowniczej 2010, nr 2.

Podczas obchodów jubileuszowych 60-lecia istnienia naszego Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności dnia 17 września 2010 r. zorganizowaliśmy spotkanie dla absolwentów specjalizacji cukrownictwa, podczas którego w miłej atmosferze wspominaliśmy niezapomniane lata spędzone na uczelni.


Jednostki