+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Zakład Analizy i Technologii Żywności

A+ / A-

Kierownik:

dr hab. inż. Robert Klewicki

Pracownicy z tytułem lub stopniami naukowymi

dr hab. inż. Robert Klewicki, prof. PŁ - tel. 34-54
dr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk - tel. 27-81
dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk - tel. 27-77
dr inż. Joanna Milala - tel. 27-80 
dr inż. Elżbieta Karlińska – tel. 27-74 
dr inż. Monika Kosmala - tel. 27-79
dr inż. Michał Sójka - tel. 27-88

Doktoranci

mgr inż. Andrzej Czarnecki - tel. 34-65
mgr inż. Aleksandra Wojciechowska - tel. 34-65

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Bogusław Król

Specjaliści naukowo-techniczni

mgr inż. Małgorzta Kącicka - tel. 27-73, 27-78
mgr inż. Agnieszka Milczarek - tel. 27-73, 27-78
Ewa Chruściel - tel. 27-73, 27-78

Zespół badawczy

Kierownik: dr hab. inż. Robert Klewicki, prof. PŁ

Tematyka badawcza

 • Nowe technologie dotyczące prebiotyków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów transglikozylacji, w tym oligosacharydów. 
 • Oznaczanie oraz ocena właściwości wybranych grup substancji polifenolowych (antocyjanów, flawanoli, flawan-3-oli, tanin hydrolizujących) metodą HPLC.
 • Wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu owocowo-warzywnego jako surowców do produkcji preparatów biokomponentów i błonnika pokarmowego. 
 • Ekstrakcja związków polifenolowych oraz ich oczyszczanie z zastosowaniem chromatografii niskociśnieniowej i SEC. 
 • Badanie wpływu odwadniania osmotycznego na materiał roślinny.
 • Analiza metabolitów związków polifenolowych 
 • Analiza składników ścian komórkowych 

Działalność dydaktyczna

Studia inżynierskie i magisterskie: Technologia żywności, Analiza żywności, Żywność specjalna, Ocena jakości środków spożywczych i używek, Instrumentalne metody analizy żywności, Laboratorium analiz specjalistycznych, prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie.

Działalność usługowa

 • Oznaczanie podstawowego składu chemicznego produktów spożywczych (zawartość wody, suchej substancji, popiołu, białka, tłuszczu, sacharydów, wybranych składników mineralnych i witamin) metodami klasycznymi i instrumentalnymi.
 • Oznaczanie zawartości składników żywności, leków i pasz metodami HPLC.
 • Oznaczanie zawartości konserwantów, naturalnych i syntetycznych środków słodzących w napojach i przetworach.
 • Oznaczanie zawartości związków polifenolowych w produktach spożywczych (barwników antocyjanowych, flawonoli, tanin skondensowanych i hydrolizujących) metodami chromatograficznymi HPLC-DAD.
 • Oznaczanie błonnika pokarmowego.

Aparatura badawcza

 • Chromatografy cieczowe analityczne: UHPLC lub HPLC firm Dionex, Shimadzu, Knauer wyposażone w detektory DAD, UV-Vis, FD, RI, EC, MS.
 • Preparatywny chromatograf cieczowy HPLC firmy KNAUER wyposażony w detektor UV-Vis
 • Spektrometr masowy Q-Exactive OrbitrapTM (Thermo Fisher) 
 • Chromatograf gazowy GC-FID (Shimadzu)
 • Aparat FIBERTEC do oznaczania błonnika pokarmowego 
 • Spektrofotometry UV-Vis, Vis
 • Spektrometr FTIR Nicolet iS – Thermo Fisher Scientific
 • Ekstraktor ciśnieniowy ASE Dionex 350
 • Ekstraktor Soxtec FOSS 8000
 • Koncentrator próżniowy ScanSpeed
 • Laboratoryjna wyparka do pracy ciągłej Heidolph Hei-Vap
 • Techniczny ekstraktor perkolacyjny i immersyjny

Jednostki