+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Zakład Cukrownictwa

A+ / A-

Kierownik:

doc. dr inż. Stanisław Brzeziński

Pracownicy z tytułem lub stopniami naukowymi:

dr hab. inż. Tadeusz Gluba - tel. 27-94
dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik - tel. 34-55
doc. dr inż. Stanisław Brzeziński - tel. 34-07
dr inż. Andrzej Baryga
dr inż. Radosław Gruska - tel. 27-90
dr inż. Michał Koter - tel. 34-57
dr inż. Marek Ludwicki - tel. 34-57
dr inż. Agnieszka Papiewska - tel. 34-69
dr inż. Lech Ryngajłło - tel. 34-69
dr inż. Bożena Wnuk - tel. 34-56
dr inż. Maria Woźniak-Malczewska 34-48

Doktoranci:

mgr inż. Marcin Damian Kucner - tel. 34-57
mgr inż. Paulina Bąk (Mikoś) - tel. 34-52
mgr inż. Dominika Ogrodowczyk tel. 34-57
mgr inż. Marta Kaźmierczak

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. inż. Jan Grabka - tel. 34-48 
prof. dr hab. inż. Jan Iciek - tel. 34-49
dr inż. Krystyna Lisik - tel. 34-53
dr inż. Stanisław Wawro

Specjaliści naukowo-techniczni

mgr Artur Skoneczny - tel. 34-52
Marek Grzelak - tel. 34-51, 27-89

Problematyka badawcza

Struktura cząstek sacharozy. Technika krystalizacji i wirowania cukrzyc. Rola pasty i cukrzycy zarodowej w procesie krystalizacji sacharozy. Rafinacja cukru. Rola dekstranu w oczyszczaniu soków cukrowniczych. Wpływ oddzielania zawiesin na jakość oczyszczanego soku. Aktywacja węglanu wapniowego w aspekcie oczyszczania soków cukrowniczych. 

Kinetyka i optymalizacja warunków ekstrakcji sacharozy z krajanki buraczanej. Czynniki decydujące o właściwościach mechanicznych ekstrahowanej krajanki buraczanej i efektach oczyszczania soku. Intensyfikacja wykorzystania wapna w procesie oczyszczania soku surowego. Rola aminokwasów, cukrów redukujących, pektyn i polisacharydów w procesie oczyszczania soku. 

Opracowanie niekonwencjonalnych metod oraz urządzeń do pomiaru parametrów procesów technologicznych stosowanych w przemyśle spożywczym. Reologiczne i elektrochemiczne właściwości surowców, półproduktów i produktów przemysłu spożywczego.

Minimalizacja zużycia energii cieplnej w przemyśle cukrowniczym. Kinetyka destrukcji termicznej przetrwalników oraz degradacji termicznej labilnych składników żywności. Wpływ zanieczyszczeń w cukrze na wymagane warunki jego suszenia, chłodzenia i przechowywania.

Działalność dydaktyczna

Studia inżynierskie i magisterskie: Procesy jednostkowe w przemyśle spożywczym, Technologia cukru, Gospodarka cieplna cukrowni, Analiza związków koloidowych w produktach cukrowniczych, Analityka cukrownicza, Projektowanie linii technologicznych. Aparatura przemysłu spożywczego. Pomiary i automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle spożywczym, Podstawy informatyki, Studia podyplomowe z zakresu technologii i aparatury cukrowniczej.

Działalność usługowa

Kompleksowe badania analityczne buraków cukrowych, cukru, wysłodków i melasu wg PN, BN i ISO. Badania, projekty i ekspertyzy w zakresie aparatury, technologii oraz oceny jakości surowców i wyrobów przemysłu spożywczego. Dobór warunków sterylizacji termicznej żywności oraz podłoży fermentacyjnych. Oznaczanie właściwości reologicznych surowców i produktów. Wykonanie pomiarów oraz automatyzacja i optymalizacja procesów stosowanych w przemyśle spożywczym i fermentacyjnym. 


Jednostki