+

WikampFb

 
 

Zespół Cukrownictwa

A+ / A-

Lider Zespołu:

dr hab.  inż. Maciej Wojtczak, tel. 34-53, maciej.wojtczak@p.lodz.pl

Pracownicy naukowi:

dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik, prof. uczelni, tel. 34-55, tomasz.olejnik@p.lodz.pl
dr inż. Stanisław Brzeziński, prof. uczelni,  tel. 34-07, stanisław.brzezinskia@p.lodz.pl
dr inż. Aneta Antczak-Chrobot, tel. 34-53, aneta.antczak-chrobot@p.lodz.pl
dr inż. Ilona Błaszczyk, tel. 34-48, ilona.blaszczyk@p.lodz.pl
dr inż. Radosław Gruska, tel. 27-90, radoslaw.gruska@p.lodz.pl
dr inż. Michał Koter,  tel. 34-57, michal.koter@p.lodz.pl
dr inż. Jakub Macierzyński, tel. 34-57, jakub.macierzynski@p.lodz.pl
dr inż. Agnieszka Papiewska, tel. 34-69, agnieszka.papiewska@p.lodz.pl
dr inż. Maria Woźniak-Malczewska, 34-48, maria.wozniak-malczewska@p.lodz.pl
mgr inż. Marta Kaźmierczak, tel. 34-93, marta.kazmierczak@dokt.p.lodz.pl
mgr inż. Andrzej Czarnecki, tel. 34-63, andrzej.czarnecki@dokt.p.lodz.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

tech. Jadwiga Grędkiewicz, tel. 34-52, jadwiga.gredkiewicz@p.lodz.pl
mgr Artur Skoneczny, tel. 34-52, artur.skoneczny@p.lodz.pl
tech. Marek Grzelak, tel. 34-51, 27-89, marek.grzelak@p.lodz.pl

Problematyka badawcza

  • Struktura cząstek sacharozy. Technika krystalizacji i wirowania cukrzyc. Rola pasty i cukrzycy zarodowej w procesie krystalizacji sacharozy. Rafinacja cukru. Rola dekstranu w oczyszczaniu soków cukrowniczych. Wpływ oddzielania zawiesin na jakość oczyszczanego soku. Aktywacja węglanu wapniowego w aspekcie oczyszczania soków cukrowniczych.
  • Kinetyka i optymalizacja warunków ekstrakcji sacharozy z krajanki buraczanej. Czynniki decydujące o właściwościach mechanicznych ekstrahowanej krajanki buraczanej i efektach oczyszczania soku. Intensyfikacja wykorzystania wapna w procesie oczyszczania soku surowego. Rola aminokwasów, cukrów redukujących, pektyn i polisacharydów w procesie oczyszczania soku.
  • Opracowanie niekonwencjonalnych metod oraz urządzeń do pomiaru parametrów procesów technologicznych stosowanych w przemyśle spożywczym. Reologiczne i elektrochemiczne właściwości surowców, półproduktów i produktów przemysłu spożywczego.
  • Minimalizacja zużycia energii cieplnej w przemyśle cukrowniczym. Kinetyka destrukcji termicznej przetrwalników oraz degradacji termicznej labilnych składników żywności. Wpływ zanieczyszczeń w cukrze na wymagane warunki jego suszenia, chłodzenia i przechowywania.

Działalność dydaktyczna

Studia inżynierskie i magisterskie: Procesy jednostkowe w przemyśle spożywczym, Technologia cukru, Gospodarka cieplna cukrowni, Analiza związków koloidowych w produktach cukrowniczych, Analityka cukrownicza, Projektowanie linii technologicznych. Aparatura przemysłu spożywczego. Pomiary i automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle spożywczym, Podstawy informatyki, Studia podyplomowe z zakresu technologii i aparatury cukrowniczej.

Działalność usługowa

Kompleksowe badania analityczne buraków cukrowych, cukru, wysłodków i melasu wg PN, BN i ISO. Badania, projekty i ekspertyzy w zakresie aparatury, technologii oraz oceny jakości surowców i wyrobów przemysłu spożywczego. Dobór warunków sterylizacji termicznej żywności oraz podłoży fermentacyjnych. Oznaczanie właściwości reologicznych surowców i produktów. Wykonanie pomiarów oraz automatyzacja i optymalizacja procesów stosowanych w przemyśle spożywczym i fermentacyjnym.


Jednostki