+

WikampFb

 
 

Badania

A+ / A-

Działalność Naukowa

 • Synteza związków zapachowych identycznych z naturalnymi i ich analogów.
  Biotransformacja związków organicznych.
  Elektrosynteza związków organicznych.
  Synteza lotnych związków o wysokiej czystości optycznej.
   
 • Skład chemiczny i właściwości biologiczne substancji naturalnych (olejki eteryczne, polifenole) z roślin występujących w Polsce w stanie naturalnym i uprawianych: badanie zmienności ontogenetycznej i różnorodności chemicznej,
  wydzielanie i identyfikacja składników,
  określanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej.
   
 • Biosensory i sensory optyczne do pomiaru stężenia tlenu i glukozy.
  Techniki fluorescencyjne w badaniach biopolimerów.
  Immobilizacja enzymów.
   
 • Immunoenzymatyczne metody analizy składników żywności.
  Alergeny żywności.
  Chemia związków kompleksowych metali grup przejściowych z bioligandami.
   
 • Analiza i ochrona środowiska. 
  Termiczna utylizacja i biodegradacja odpadów niebezpiecznych. 
  Plazmowa destrukcja odpadów.

Jednostki