+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Dydaktyka

A+ / A-

PROWADZONE PRZEDMIOTY

Biotechnologia

Studia I°

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia fizyczna i biofizyka

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Studia I°

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Chemia żywności
 • Żywienie człowieka
 • Podstawy dietetyki
 • Technologia i analiza aromatów spożywczych
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju

Studia II°

 • Żywienie człowieka i dietetyka
 • Postępy w biologicznej analizie żywności
 • Chemia fizyczna żywności
 • Sustainable Food Management
 • Chemia produktów naturalnych

Biogospodarka

Studia I°

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia bioorganiczna
 • Projekty grupowe (PBL)

Studia II°

 • Wybrane technologie a konwersja masy
 • Ekologiczna ocena cyklu życia

IFE
Industrial Biotechnology

Studia I°

 • General and Inorganic Chemistry
 • Organic Chemistry
 • Physical Chemistry
 • Biophysics
 • Team Project (PBL, Design Thinking)

Technologia Kosmetyków

Studia II°

 • Analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków
 • Aparatura w przemyśle kosmetycznym
 • Immunologia i alergologia
 • Produkty zapachowe i podstawy perfumerii
 • Projektowanie produktu kosmetycznego
 • Regulacje prawne obrotu kosmetykami
 • Surowce kosmetyczne
 • Technologia preparatów kosmetycznych
 • Naturalne kosmetyki certyfikowane
 • Laboratorium podstaw chemii kosmetycznej
 • Fizykochemia form kosmetycznych

Studia Podyplomowe „Studium Kosmetologii”

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub planują związać się z przemysłem kosmetycznym.
Uczestnikami dotychczasowych edycji Studium byli zarówno pracownicy dużych, renomowanych firm kosmetycznych (Avon, Oriflame, Laboratorium Kosmetyczne dr Ireny Eris, Delia Cosmetics, Miraculum, Agropharm, Oceanic, Kolastyna, Pollena Aroma, Pollena Malwa), jak i małych wytwórni surowców kosmetycznych i kosmetyków. W gronie tym znaleźli się również absolwenci różnych uczelni i kierunków, dotychczas nie związani z tym przemysłem, lecz pragnący zdobyć aktualną wiedzę z tej dziedziny.

W ramach prowadzonych zajęć realizowane są takie przedmioty, jak:

 • Surowce i półprodukty kosmetyczne
 • Podstawy technologii kosmetyków
 • Podstawy dermatologii
 • Laseroterapia
 • Immunologia i alergologia
 • Produkty zapachowe oraz Podstawy perfumerii i analizy sensorycznej
 • Mikrobiologia w przemyśle kosmetycznym
 • Aromaterapia
 • Marketing
 • Sterowanie jakością przemysłu kosmetycznego
 • Aparatura przemysłu kosmetycznego
 • Kontrola jakości przedmiotów kosmetycznych
 • Laboratorium kosmetyczne
 • Studio kosmetyczne

Program realizowany jest systemem zaocznym. Zjazdy odbywają co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pracowników Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także firm kosmetycznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych

Otwórz stronę "Studium Kosmetologii"


Jednostki