+

WikampFb

 
 

WARTO PRZECZYTAĆ!

A+ / A-

Józef Góra, Anna Lis
Najcenniejsze olejki eteryczne cz. I
(wyd. III zmienione i uzupełnione)


ISBN 978-83-7283-822-3, data wydania 2017 r.

Anna Lis
Najcenniejsze olejki eteryczne cz. II
(wyd. II zmienione i uzupełnione)


ISBN 978-83-7283-569-7, data wydania 2017 r.

Monografie zawierają bardzo obszerny przegląd kilkudziesięciu najważniejszych olejków eterycznych. Opisano w nich rośliny olejkowe, sposób pozyskiwania olejków, ich parametry fizykochemiczne i szczegółowy skład chemiczny z uwzględnieniem miejsca pochodzenia 
i chemotypu. Podano charakterystykę zapachową olejków, właściwości terapeutyczne oraz wykorzystanie w medycynie, aromaterapii, przemyśle farmaceutycznym, perfumeryjno-kosmetycznym i spożywczym.
Książki można nabyć w księgarni Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej (budynek Biblioteki PŁ – ul. Wólczańska 223) lub za pośrednictwem strony internetowej: www.wydawnictwa.p.lodz.pl


Jednostki