+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Zespół Bromatologii

A+ / A-

Koordynator zespołu/ Lider grupy badawczej:

Dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

Członkowie zespołu:

Dr inż. Dorota Mańkowska
Dr inż. Beata Smolińska
Dr inż. Witold Sroczyński
Mgr inż. Joanna Jabłońska
Anna Dowlaszewicz

Doktoranci:

Mgr inż. Alicja Malik
Mgr inż. Lidia Mielcarz
Mgr Tuya Narangerel
Mgr inż. Mateusz Aninowski

Obiektem badań Zespołu są związki naturalnie obecne w żywności: metale, polifenole, aminy biogenne, alergeny, a także zanieczyszczenia żywności. Prowadzona tematyka badawcza uwzględnia nowoczesne instrumentalne metody analizy żywności i metody immunometryczne. Prowadzone badania mają na celu zwiększenie wiedzy na temat żywności, zmierzające do opracowywania żywności funkcjonalnej, żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zespół zajmuje się badaniem żywności: składem chemicznym, zawartością składników odżywczych, strawnością i przyswajalnością przez organizm, zanieczyszczeniami, a także zmianami zawartości składników żywności w procesach produkcyjnych, podczas przechowywania i przetwórstwa. 

Badania prowadzone w Zespole obejmują wpływ środowiska naturalnego na jakość płodów rolnych, poziom związków naturalnych i zanieczyszczeń chemicznych w żywności. Szczególny nacisk położony jest na porównanie zawartości składników biologicznie aktywnych 
w żywności z upraw ekologicznych i klasycznych. W badaniach zespołu uwzględniany jest wpływ stresu abiotycznego, szczególnie wywołanego jonami metali, na zawartość składników biologicznie aktywnych w roślinach konsumpcyjnych.


Jednostki