+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Zespół Bromatologii

A+ / A-

Koordynator zespołu:

dr hab. inż. Joanna Leszczyńska, prof. uczelni

Lider grupy badawczej:

Dr hab. inż. Beata Smolińska

Członkowie zespołu/Współpracownicy:

Dr inż. Henryk Duński
Dr inż. Krystian Gałęcki
Dr inż. Agnieszka Kowalska-Baron
Dr inż. Dorota Mańkowska
Dr inż. Małgorzata Przybyt
Dr inż. Agnieszka Stobiecka

Tematyka badawcza:

  1. Właściwości fizykochemiczne związków naturalnie występujących w żywności (takich jak metale, polifenole, aminy biogenne, alergeny) oraz zanieczyszczeń żywności.
  2. Aktywność antyoksydacyjna związków naturalnie występujących w żywności pod kątem ich praktycznego zastosowania w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym.
  3. Opracowanie żywności funkcjonalnej, żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
  4. Monitorowanie zawartości składników odżywczych w produktach żywnościowych podczas ich produkcji, przetwórstwa oraz przechowywania.
  5. Wpływ środowiska na jakość płodów rolnych, zawartość składników biologicznie aktywnych oraz zanieczyszczeń żywności.
  6. Wpływ stresu abiotycznego, szczególnie wywołanego jonami metali, na zawartość składników biologicznie aktywnych w roślinach konsumpcyjnych.

Jednostki