+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Zespół Procesów Ekologicznych

A+ / A-

Koordynator zespołu:

Prof. dr hab. inż. Janina Kamińska

Liderzy grup badawczych:

Prof. dr hab. inż. Janina Kamińska
Dr hab. Krzysztof Śmigielski, prof. nadzw. PŁ
Dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka

Doktoranci:

Mgr inż. Agnieszka Brodowska
Mgr inż. Justyna Dąbrowska
Mgr inż. Emilia Frydrysiak
Mgr Milena Materac
Mgr inż. Rafał Madaj

Tematyka Zespołu obejmuje szeroki zakres badań dotyczących oczyszczania ekosystemów wodnych i glebowych oraz opracowania metod degradacji związków zanieczyszczających środowisko. Prace Zespołu dotyczą poznania mechanizmów stosowanych procesów biotechnologicznych, chemicznych i fizyko-chemicznych jak również opracowania ich aplikacyjności.

Najważniejsze nurty badawcze Zespołu to:

  1. Utylizacja odpadów niebezpiecznych, do których należą toksyczne związki organiczne np. polichlorowane bifenyle, pestycydy fosforoorganiczne czy związki nitrowe. W badaniach wykorzystywane są zdolności degradacyjne grzyba białej zgnilizny Phanerochaete chrysosporium oraz techniki fitoremediacji z udziałem makrofitów. Prace mają na celu również ocenę wpływu pestycydów na zmiany aktywności antyoksydantów w wybranych roślinach wodnych.
  2. Zastosowanie ozonu w procesach ekologicznych takich jak higienizacja podłoży fermentacyjnych 
  3. i surowców roślinnych oraz szczegółowe poznanie mechanizmów tych procesów.
  4. Modyfikacja surowców roślinnych przed procesem izolowania związków biologicznie aktywnych.
  5. Remediacja gleby zanieczyszczonej produktami ropopochodnymi.

Zainteresowania naukowe Zespołu rozwijają się także w kierunku zastosowania ekologicznego procesu katalizy enzymatycznej do otrzymywania pojedynczych enancjomerów chiralnych substratów stosowanych w przemyśle farmaceutycznym do produkcji leków przeciwnowotworowych, immunosupresyjnych i beta-blokerów (niebiałkowych aminokwasów, aminoalkoholi). Zespół prowadzi również badania nad enzymatyczną modyfikacją tłuszczów dla potrzeb przemysłu kosmetycznego lub spożywczego. 


Jednostki