+

WikampFb

 
 

Zespół Procesów Ekologicznych

A+ / A-

Koordynator zespołu/ Lider grupy badawczej:

Dr hab inż. Elżbieta Sobiecka, prof. uczelni

Tematyka badawcza:

  1. Utylizacja odpadów niebezpiecznych, do których należą toksyczne związki organiczne np. polichlorowane bifenyle, pestycydy fosforoorganiczne czy związki nitrowe. W badaniach wykorzystywane są zdolności degradacyjne grzyba białej zgnilizny Phanerochaete chrysosporium oraz techniki fitoremediacji z udziałem makrofitów. Prace mają na celu również ocenę wpływu pestycydów na zmiany aktywności antyoksydantów w wybranych roślinach wodnych.
  2. Opracowanie i optymalizacja zestalania odpadów przemysłowych w procesie granulacji np. odpadowego błota posaturacyjnego powstającego w przemyśle cukrowniczym.
  3. Bezpieczeństwo produktów żywnościowych. Tematyka ta jest rozwijana we współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa łódzkiego w zakresie rozwoju regionalnej żywności i rolnictwa ekologicznego na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych.
  4. Opracowanie innowacyjnej technologii napełniania opakowań typu tubairless cieczami o złożonych właściwościach reologicznych.


Jednostki