+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Badania

A+ / A-

Działalność Naukowa

 • Izolowanie i badania składu chemicznego naturalnych produktów zapachowych.
  Synteza i analiza sensorycznych analogów naturalnych związków zapachowych.
  Analiza jakościowa i ilościowa naturalnych związków biologicznie aktywnych z grupy lipidów metodami chromatograficznymi i spektroskopowymi.
  Syntezy pochodnych kwasów tłuszczowych i pochodnych terpenoidowych o potencjalnej aktywności biologicznej.
  Otrzymanie i analiza ekstraktów roślinnych dla celów kosmetycznych
  Aplikacja produktów naturalnych (olejków eterycznych, ekstraktów roślinnych, hydrolatów) w formulacjach kosmetycznych.
 • Biosensory i sensory optyczne do pomiaru stężenia tlenu i glukozy.
  Techniki fluorescencyjne w badaniach biopolimerów.
  Immobilizacja enzymów.
  Oznaczanie antyoksydantów w żywności.
 •  Immunoenzymatyczne metody analizy składników żywności.
  Związki biologicznie aktywne w żywności.
  Alergeny żywności.
  Chemia związków kompleksowych metali grup przejściowych z bioligandami.
 • Analiza aktywności biologicznej naturalnych związków organicznych jak i ich syntetycznych pochodnych, jako nowych potencjalnych środków farmakologicznych umożliwiających celowe i bardziej skuteczne przezwyciężanie lekooporności nowotworów i antybiotykooporności drobnoustrojów.
  Wykorzystanie techniki mikrokapsułkowania do otrzymywania preparatów i dodatków do żywności.
  Analiza specjacyjna mikroelementów.
 • Utylizacja odpadów niebezpiecznych i przemysłowych z wykorzystaniem metod biologicznych (biodegradacja, fitoremediacja) oraz fizyko-chemicznych (metody termiczne, zestalanie/stabilizacja, ozonowanie).

Jednostki