+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Zespół Biofizyki Chemicznej

A+ / A-

Koordynator zespołu/ Lider grupy badawczej:

Dr hab. inż. Ewa Miller

Członkowie zespołu:

Dr inż. Henryk Duński
Dr inż. Krystian Gałęcki
Dr inż. Agnieszka Kowalska-Baron
Dr inż. Iwona Majak
Dr inż. Małgorzata Przybyt
Dr inż. Agnieszka Stobiecka
Mirosława Adamus

Doktoranci

Mgr inż. Katarzyna Kur
Mgr inż. Paulina Ziółczyk

W Zespole prowadzone są badania w oparciu o techniki spektroskopowe, a w szczególności fluorescencyjne i fosforescencyjne, jak również komputerowe metody modelowania molekularnego. Prace badawcze Zespołu koncentrują się nad:

  1. Otrzymywaniem i badaniem właściwości nowoczesnych fluoroforów – nietoksycznych kropek kwantowych dotowanych wybranymi metalami przejściowymi oraz pochodnych kwasu boronowego, w celu zastosowania w biosensorach fluorescencyjnych.
  2. Poznaniem struktury elektronowej i właściwości fotofizycznych skonjugowanych oligoelektrolitów pod kątem ich użyteczności do roli molekularnych sond fluorescencyjnych i materiałów dla optoelektroniki molekularnej.
  3. Analizą dynamiki molekularnej biopolimerów, np. peptydów w warunkach zbliżonych do panujących w komórce oraz ich interakcji z ligandami, w tym oddziaływań kompleksów metali biologicznie istotnych z aminokwasami.
  4. Zastosowaniem technik eksperymentalnych oraz obliczeniowych w ocenie potencjału antyoksydacyjnego surowców i produktów przemysłu kosmetycznego.
  5. Poznaniem oddziaływań pomiędzy wybranymi związkami bioaktywnymi i białkami modelowymi.

Jednostki