+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Zespół Chemii Bionieorganicznej

A+ / A-

Koordynator zespołu:

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Łodyga-Chruścińska

Lider grupy badawczej:

Dr hab. inż. Małgorzata Bryszewska

Członkowie zespołu/Współpracownicy:

Dr inż. Urszula Kucharska
Dr inż. Agata Łącka
Dr Anna Sykuła

Tematyka badawcza:

  1. Właściwości związków biologicznie aktywnych występujących w mikroorganizmach, roślinach i organizmie człowieka (peptydy, białka, kwasy nukleinowe, flawonoidy oraz mikroelementy i ich chelaty z biomolekułami).
  2. Określenie kryteriów wyboru naturalnych bioaktywnych związków chemicznych oraz ich syntetycznych pochodnych, jako nowych potencjalnych środków farmakologicznych, umożliwiających celowe i bardziej skuteczne przezwyciężanie lekoodporności nowotworów i odporności antybiotykowej drobnoustrojów.
  3. Wykorzystanie techniki mikrokapsułkowania do otrzymywania preparatów (żywności funkcjonalnej) i dodatków do żywności
  4. Badanie biodostępności i bioprzyswajalności mikroelementów z produktów wzbogaconych.
  5. Analiza specjacyjna mikroelementów.

Jednostki