+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Instytut Technologii i Analizy Żywności

A+ / A-

ul. B. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
tel. (42) 631-34-66
tel./fax (42) 631-32-43
e-mail i-30@adm.p.lodz.pl

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Grażyna Budryn, prof. PŁ - tel. 27-87

Z-ca dyr. ds. nauki

dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz, prof. PŁ – tel. 34-61

Z-ca dyr. ds. dydaktycznych

dr hab. inż. Robert Klewicki, prof. PŁ

Zespół administracyjno-gospodarczy

Katarzyna Ochnio, Specjalista kierujący zespołem, katarzyna.ochnio@p.lodz.pl
mgr Gabriela Dróbkowska, Specjalista, gabriela.drobkowska@p.lodz.pl


Zakład Cukrownictwa

Zakład Technologii Skrobi i Cukiernictwa

Zakład Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności

Zakład Analizy i Technologii Żywności

Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej SLAC 

Koło Stowarzyszenia Techników Cukrowników przy Politechnice Łódzkiej


Jednostki