+

WikampFb

 
 

Instytut Technologii i Analizy Żywności

A+ / A-

Instytut Technologii i Analizy Żywności

ul. B. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
tel. (42) 631-34-66
e-mail: i-54@adm.p.lodz.pl

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Grażyna Budryn - tel. 42 631-27-87

Z-ca dyr. ds. kształcenia

prof. dr hab. inż. Dorota Żyżelewicz – tel. 42 631-34-61

Biuro Instytutu

Katarzyna Ochnio, Specjalista kierujący zespołem, katarzyna.ochnio@p.lodz.pl
mgr Gabriela Dróbkowska, Specjalista, gabriela.drobkowska@p.lodz.pl


Zespół CukrownictwaSpecjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej SLAC

Zespół Technologii Skrobi i Cukiernictwa

Zespół Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności

Zespół Analizy i Technologii Żywności


Jednostki