+

WikampFb

 
 

Działalność usługowa (ITFiM)

A+ / A-

Działalność usługowa

 • Identyfikacja i diagnostyka mikroorganizmów (bakterie, drożdże, grzyby strzępkowe). 
  Analiza mikrobiologiczna żywności, linii produkcyjnych, opakowań, środowiska.
 • Ulepszanie szczepów przemysłowych. 
  Przechowalnictwo szczepów przemysłowych (kolekcja czystych kultur mikroorganizmów) LOCK 105.
 • Doradztwo i ekspertyzy w zakresie technologii drożdżownictwa, winiarstwa, piwowarstwa, piekarnictwa i gorzelnictwa.
 • Opracowywanie receptur wyrobów winiarskich.
 • Analiza chemiczna piwa, wina, surowców gorzelniczych i spirytusu.
 • Ekspertyzy rozjemcze z zakresu technologii fermentacji.
 • Laboratoryjna ocena procesów oczyszczania ścieków, projektowanie oczyszczalni ścieków.
 • Seminaria szkoleniowe dla pracowników przemysłu, studia podyplomowe

Jednostki