+

WikampFb

 
 

Zakład Mikrobiologii Technicznej

A+ / A-

Kierownik zakładu

dr hab. Beata Gutarowska prof. nadzw.

Pracownicy

dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska                            
dr inż. Krystyna Kowal                             
dr hab. inż. Elżbieta Klewicka                        
dr hab. inż. Piotr Walczak                                   
dr inż. Agata Czyżowska                    
dr hab. inż. Dorota Kręgiel                           .    
dr inż. Ilona Motyl    
dr hab. inż. Agnieszka Nowak        
dr  Elżbieta Ołtuszak-Walczak        
dr hab. inż Małgorzata Piotrowska    
dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska    
dr Katarzyna Rajkowska
dr inż. Anna Koziróg
dr inż. Anna Otlewska
dr hab. Adriana Nowak
dr inż. Justyna Skóra

Pracownicy inż. techniczni

mgr Tomasz Olejniczak
mgr inż. Jadwiga Moneta
mgr inż. Anna Rygała
mgr inż. Tomasz Goździecki
inż. Janina Gradowska
Magdalena Ogińska
inż. Marzena Michalak
Dorota Stępień

prof. dr hab. Zofia Żakowska prof. emerytowany
prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz  prof. emerytowany

Działalność badawcza

Bakterie fermentacji mlekowej – fizjologia, metabolizm, wymagania pokarmowe, zmienność szczepowa, szczepionki do produkcji żywności fermentowanej. Bakterie probiotyczne z rodzajów Lactobacillus, Bifidobacterium. Prebiotyki, synbiotyki.

Ruchome elementy genetyczne bakterii mlekowych (plazmidy, sekwencje insercyjne i transpozony) ich rola w metabolizmie i zmienności szczepowej. Mikrobiologia żywności fermentowanej, biokonserwacja żywności, bakteriocyny. Mikrobiologia żywności, nowoczesne metody analizy mikrobiologicznej żywności. Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności i środowisku.

Fizjologia i metabolizm grzybów strzępkowych. Biosynteza kwasów organicznych, metody powierzchniowe i wgłębne. Mikrobiologia w przemyśle cukrowniczym. Mikrobiologia żywności przechowywanej w warunkach chłodniczych.

Mikrobiologiczny rozkład i korozja materiałów technicznych wzbudzona przez mikroorganizmy. Mykologia budowlana. Dezynfektanty i dezynfekcja w przemyśle. Drożdże winiarskie, metabolizm związków siarki u drożdży winiarskich, profil temperaturowy drożdży. Metabolizm kwasu L-jabłkowego. Drożdże osmotolerancyjne. ?- glukozydaza drożdży i jej wpływ na związki polifenolowe w winach. Stabilność biotechnologiczna szczepionek drożdży dla przemysłu winiarskiego. Mikrobiologia produktów kosmetycznych i zielarskich. Aktywność bakteriobójcza i bakteriostatyczna olejków i ekstraktów roślinnych. Naturalne stabilizatory żywności. Mikroflora opakowań stosowanych do produktów żywnościowych.

Monitorowanie i sterowanie hodowlami drobnoustrojów przemysłowych. Ulepszanie szczepów drobnoustrojów przemysłowych metodami tradycyjnymi i za pomocą technik inżynierii genetycznej. Optymalizacja warunków fizykochemicznych procesów biosyntez przemysłowych. Prowadzenie kolekcji czystych kultur LOCK 105, opracowanie i prowadzenie komputerowej bazy danych kolekcji szczepów, ocena wartości metod przechowalnych dla różnych drobnoustrojów.


Jednostki