+

WikampFb

 
 

Zakład Technologii Fermentacji

A+ / A-

Kierownik zakładu

dr hab. inż. Anna Diowksz

Pracownicy

dr hab. inż. Edyta Kordialik-Bogacka
dr inż. Agnieszka Wilkowska
dr hab. inż. Piotr Dziugan
dr inż. Berłowska Joanna
Barbara Pietruszewska
Krzysztof Rudzki
Helena Steglińska

prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak, prof. emerytowany

Działalność badawcza

Koegzystencja wspólnot Lactobacillus i Saccharomyces - biocenozy zakwasów chlebowych. Optymalizacja technologii produkcji i utrwalania piekarskich kultur starterowych. Pieczywo dietetyczne specjalnego przeznaczenia. Żywność funkcjonalna.
Wzbogacanie biomasy bakteryjno-drożdżowej i roślinnej w organiczne formy selenu. Suplementacja żywności fermentowanej w organiczne formy selenu. Składniki antyżywieniowe w żywności pochodzenia roślinnego.

Właściwości przeciwutleniające moszczów i win owocowych, synergizm właściwości przeciwutleniających polifenoli i wybranych witamin. Bezodpadowa produkcja win. Produkty niepożądane w winie (aminy biogenne i uretany). Stabilność koncentratów soków owocowych.

Drożdże piwowarskie nietworzące piany. Aminy biogenne w piwie i surowcach piwowarskich. Immobilizacja mikroorganizmów o potencjalnym zastosowaniu w procesach fermentacyjnych. Fizjologiczna rola dehydrogenazy aldehydowej w metabolizmie amin biogennych i w biologicznym utlenianiu etanolu u ssaków.


Jednostki