+

WikampFb

 
 

Zakład Technologii Spirytusu i Drożdży

A+ / A-

Kierownik zakładu

dr hab. inż. Maria Balcerek

Pracownicy

dr hab. inż. Sebastian Borowski
dr inż. Krzysztof Ziemiński
dr Monika Solecka
dr inż. Piotr Patelski
dr inż. Katarzyna Pielech-Przybylska
dr inż. Urszula Dziekońska-Kubczak
dr Jarosław Domański
dr inż. Alicja Wołoszyn
dr inż. Włodzimierz Kopycki
mgr inż. Mirosława Księżopolska
Elżbieta Komorowska
Dariusz Walenciak

prof. dr hab. Józef Szopa, prof. emerytowany

Działalność badawcza

Optymalizacja procesów produkcji drożdży piekarskich i paszowych. Sterowanie procesami technologicznymi w drożdżownictwie. Akumulacja węglowodanów w komórkach drożdży. Biotynoniezależne szczepy drożdży piekarskich. Surowce gorzelnicze oraz technologie ich przerobu na etanol. Wykorzystanie owoców w produkcji wódek. Produkty uboczne fermentacji etanolowej. Uzdatnianie spirytusów surowych.

Tlenowe i beztlenowe metody degradacji zanieczyszczeń. Oczyszczanie ścieków za pomocą osadu czynnego. Stabilizacja nadmiernych osadów ściekowych. Ocena mikroflory w procesach biodegradacji zanieczyszczeń. Technologia i kontrola oczyszczania ścieków. Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych.


Jednostki