+

WikampFb

 
 

Dr Jakub Milczarek

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Problemy kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem badania mikrośladów.
 • Zastosowanie pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją mas do badania materiałów polimerów i naturalnych.
 • Badania analityczne dla celów konserwacji zabytków.
 • Popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

Strona naukowa: http://milczarek.eu

Obrazek użytkownika Jakub Milczarek
Dr
Jakub
Milczarek

Stanowisko

Adiunkt, Opiekun Koła Naukowego "Ferment", Pełnomocniki Dziekana ds. Promocji internetowej, Pełnomocniki Dziekana ds. Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików

E-mail

jakub.milczarek@p.lodz.pl

Adres

Politechnika Łódzka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Instytut Biochemii Technicznej
ul. B. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź

Konsultacje dla studentów

Wtorek 14.00-16.00 pok. 448Działalność dydaktyczna
 • Analiza chemiczna w kryminalistyce
 • Chromatograficzne rozdzielanie racematów
 • Naukowiec w sieci
 • Sztuka prezentacji
 • BHP
Publikacje po 2000 roku

Artykuły w czasopismach naukowych:

Beata Gutarowska, Katarzyna Pietrzak, Waldemar Machnowski, Jakub M. Milczarek
Historical textiles – a review of microbial deterioration analysis and desinfection methods
Textile Research Journal (in press)

Monika A. Koperska, Dominika Pawcenis, Jakub M. Milczarek, Andrzej Blachecki, Tomasz Łojewski, Joanna Łojewska
Fibroin degradation – Critical evaluation of conventional analytical methods
Polymer Degradation and Stability, 2015, Vol. 120, 357-367

Dominika Pawcenis, Jacob L. Thomas, Tomasz Łojewski, Jakub M. Milczarek, Joanna Łojewska
Towards determination of absolute molar mass of cellulose polymer by Size Exclusion Chromatography with Mulitple Angle Laser Light Scattering detection
Journal of Chromatography A, 2015, Vol. 1409, 53-59

Dominika Pawcenis, Monika A. Koperska, Jakub M. Milczarek, Tomasz Łojewski, Joanna Łojewska
Size exclusion chromatography for analyses of fibroin in silk: optimization of sampling and separation conditions
Applied Physics A: Materials Science and Processing, 2014, Vol. 114 (2), 301-308

Jakub M. Milczarek, Janina Zięba-Palus
Examination of spray paints on plasters by the use of pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry for forensic purposes
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2009, Vol. 86(2), 252-259

Jakub M. Milczarek, Marek Dziadosz, Janina Zięba-Palus
Way to distinguish car paint traces based on epoxy layers analysis by pyrolysis – gas chromatography – mass spectrometry (Py-GC/MS)
Chemical Analysis, 2009, Vol. 54, 173-185

Janina Zięba-Palus, Jakub M. Milczarek, Paweł Kościelniak
Application of Infrared Spectroscopy and Pyrolysis-Gas Chromatography-Mass Spectrometry to the Analysis of Automobile Paint Samples
Chemical Analysis, 2008, Vol. 53, 109-121

Janina Zięba-Palus, Grzegorz Zadora, Jakub M. Milczarek
Differentiation and evaluation of evidence value of styrene acrylic urethane topcoat car paints analysed by pyrolysis-gas chromatography
Journal of Chromatography A, 2008, Vol. 1179, 47-58

Janina Zięba-Palus, Grzegorz Zadora, Jakub M. Milczarek, Paweł Kościelniak
Pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry analysis as a useful tool in forensic examination of automotive paint traces
Journal of Chromatography A, 2008, Vol. 1179, 41-46

Jakub M. Milczarek, Iwona Maciejowska, Stanisław Walas
’…A pharmacist comes to a chemist…’- an example of context based learning
Annals of Polish Chemical Society, 2007, 370-373

Janina Zięba-Palus, Jakub M. Milczarek, Paweł Kościelniak
Working out conditions of identification and comparative analysis of car paints by pyrolytic gas chromatography coupled with mass spectrometry (Py-GC-MS)
Problems of Forensic Sciences 2006 Vol. 67 (LXVII) 235-248

Jakub M. Milczarek, Janina Zięba-Palus, Paweł Kościelniak
Application of pyrolysis-gas chromatography to car paint analysis for forensic purposes
Problems of Forensic Sciences 2005 Vol. 61 (LXI) 7-18

Rozdziały w książkach:

Jakub M. Milczarek
Kontrola stężenia jodu w jodynie (preparacie farmaceutycznym) za pomocą miareczkowania z potencjometryczną i amperometryczną detekcją punktu końcowego
Rozdział w podręczniku Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego, Kraków 2008

Jakub M. Milczarek
Studenci aktywni naukowo poza zajęciami obowiązkowymi – to jest to!
Rozdział w podręczniku Jak kształcić studentów chemii i kierunków pokrewnych? Podręcznik nauczyciela akademickiego, Kraków 2008

Jakub M. Milczarek, Bartłomiej Jóźwiak
Dynamicznie generowane testy internetowe – propozycja nowoczesnej formy egzaminowania
Rozdział w książce „Wykorzystanie technologii informatycznych w akademickiej dydaktyce chemii”, Kraków 2007, 66-72

Otrzymane nagrody
 • 2014 (Team) Gold Medal at The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation, Brussels
 • 2009 Wyróżnienie Pracy Doktorskiej – Uniwersytet Jagielloński
 • 2006 Stypendium dla najlepszych doktorantów – Wydział Chemii UJ
 • 2004 „Medal za chlubne studia” – Uniwersytet Łódzki
 • 2004 Wyróżnienie Pracy Magisterskiej – Uniwersytet Łódzki
 • 2003 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 • 2002 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 • 2000 - 2003 4 x Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
Staże naukowe

Urząd Policji Kryminalnej, Berlin (D)
Staż badawczy
06.2005

University of Groningen (NL)
Program Erasmus i staż w laboratorium – Bioanalityka
01-08.2002

Przebieg kariery naukowej

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Instytut Biochemii Technicznej
Adiunkt
od 10.2016

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Instytut Podstaw Chemii Żywności
Adiunkt
10.2015 - 09.2016

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Pracownia Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru
Badacz, Wykładowca
01.2012 – 05.2015

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Doktor nauk chemicznych (z wyróżnieniem) – chemia analityczna (sądowa)
10.2004-10.2009 (studia doktoranckie)

Instytut Ekspertyz Sądowych im. J. Sehna, Zakład Kryminalistyki
Badacz (stażysta-doktorant)
10.2004 – 06.2009

Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Licencjat – Fizyka, spec. fizyczno-informatyczna
01.2003-07.2006 (studia licencjackie)

University of Groningen (NL)
Program Erasmus i staż w laboratorium – Bioanalityka
01-08.2002

Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii
Magister (z wyróżnieniem) – Chemia analityczna
10.1999-06.2004 (studia magisterskie)

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

International Biodeterioration Biodegradation Society
Member
09.2016 -

IUGS Initiative on Forensic Geology
Committee Member
12.2013 -

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Członek
2002 -

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
Członek
2005 –

Hobby
 • Turystyka górska
 • Niestandardowe wyprawy
 • Krótkofalarstwo
 • Opencaching/Geocaching
 • Filatelistyka
 • Genealogia

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki