+

WikampFb

 
 

Prof. dr hab. inż. Janina Ewa Kamińska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Biokataliza w rozpuszczalnikach niewodnych

Synteza organicznych związków chiralnych

Enzymatyczny i chromatograficzny rozdział enancjomerów

Chiralne bloki budulcowe

Substancje czynne biologicznie

Nietypowe aminokwasy

Chemia żywności

Enzymatyczne modyfikacje tłuszczów

Obrazek użytkownika Janina Ewa Kamińska
Prof. dr hab. inż.
Janina Ewa
Kamińska

Stanowisko

Profesor nadzwyczajny

E-mail

janina.kaminska@p.lodz.pl

Adres

Instytut Podstaw Chemii Żywności

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Politechnika Łódzka

ul. Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

pokój 209

Konsultacje dla studentów

Środa 14:00 - 15:00

Piątek 15:00 - 16:00Działalność dydaktyczna

Wykłady: Organic Chemistry dla kier. Biotechnology IFE, chemia żywności dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Seminaria dla specjalności "Chemia żywności"
Promotor prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich

Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Śmigielski Krzysztof, Góra Józef. Kula Józef, Sikora Magdalena, Kamińska Janina, "Manufacturing of optically active (R)- and/or (S)-1-(2,5-dihydro-2,5-dimethoxy-2-furyl)ethanol", Patent PL 178023 B1, 2000
 • Kamińska Janina, Góra Józef, Sikora Magdalena, Achmatowicz Osman, Szechner Barbara, "Manufacturing of (R)- and (S)-1-(2-furyl)ethanol", Patent PL 183014 B1, 2002
 • Kolesińska Beata, Kamiński Zbigniew J., Kamińska Janina E. "Manufacturing of intermediates useful in paclitaxel synthesis", Patent PL 357881, 2003
 • Kamińska Janina, Góra Józef, Łobodzińska Danuta: "Manufacturing of (R)- and (S)-1-(2-furyl)-1,2-ethandiol", Patent PL 191830, 2006
 • Kolesińska Beata, Kamiński Zbigniew J., Kamińska Janina E.: "The method for production of semi-finished products useful in synthesis of Paclitaxel", European Patent EP 1575929, 2006
 • Kamińska Janina E., Muszyńska Martyna, Łobodzińska Danuta, "Chemoenzymatic preparation of (2R,3S)- and (2S,3R)-N-acyl-3-phenyloisoserine", Patent PL -208845, 2011
 • Kaminska Janina E., Maciejewski Maciej, Półtorak Krzysztof, Grynkiewicz Grzegorz "Sposób enzymatycznego rozdziału enancjomerów 7-oksabicyklo[3.2.1]okt-2-en-6-onu", zgłoszenie patentowe P-387297, 2009
Publikacje po 2000 roku
 • J. E. Kamińska*, K. Śmigielski, D. Łobodzińska, J. Góra, "Kinetic resolution of racemic 2-(2-furyl)-2-hydroxyethyl acetate in the presence of PS lipase", Tetrahedron: Asymmetry, 2000, 11, 1211-1215
 • J. E. Kamińska, J. Góra, "Enzymatic resolution of some racemic alcohols and diols using commercial lipases", Progress in Biotechnology vol. 17, "Food Biotechnology" Ed. S. Bielecki, J. Tramper, J. Polak, Elsevier 2000, 215-220
 • J. E. Kamińska, J. Góra, "Enzymatic synthesis of macrocyclic diesters with musk odour", Flavour 2000, Proceedings of the 6th Wartburg Aroma Symposium, Eisenach, April 10-13, 2000 Ed. M. Rothe, Eigenverlag Bergholz-Rehbruecke 2001, 223-232
 • Z. J. Kamiński, B. Kolesińska, J. E. Kamińska, J. Góra, "A novel generation of coupling reagents. Enantiodifferentiating coupling reagents prepared in situ from 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine (CDMT) and chiral tertiary amines", J. Org. Chem., 2001, 66, 6276-6281
 • J. E. Kamińska "Biokatalityczne i katalityczne metody syntezy związków chiralnych i bioaktywnych", Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 909, Rozprawy Naukowe, z. 312, Łódź 2002, 1-77
 • K. Śmigielski, J.E. Kamińska "Synthesis of 1-(2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)ethanol from 2-Acetylfuran", Polish J. Chem. 2003, 77, 369-371
 • K. Śmigielski, J.E. Kamińska "Electrochemical synthesis of (1R)- and (1S)-(2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran-2-yl)ethane-1,2-diols", Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 947, Chemia Spożywcza i Biotechnologia, z. 68, 2004, 15-22
 • S. Olczyk, J.E. Kamińska, Z.J. Kamiński, "Resolution of Chimeric alpha-Hydroxymethyl-alpha-Amino Acid Derivatives by HPLC on Chiral Stationary Phase", 9th International Congress on Amino Acids and Proteins, Vienna, August 8-12, 2005; Amino Acids 2005, vol.29, str. 69
 • B. Kolesińska, J.E. Kamińska, T. Miyazawa, Z.J. Kamiński "Activation of N-benzoyl-2-substituted-2-hydroxymethyl-2-amino Acids with Chiral Coupling Reagents Prepared in situ from 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine", Polish J. Chem. 2006, 80, 1817-1824
 • B. Kolesińska, T. Miyazawa, J.E. Kamińska, S. Olczyk, Z.J. Kamiński "An Approach to Enantioselective Activation of N-Benzoyl-±-methylserine with Chiral N-Triazinylammonium Chloride", Acta Pol. Pharm. 2006, 62, 426-429
 • M. Maciejewski, J.E. Kamińska "Enzyme-catalyzed Resolution of 2,3-O-cyclohexylidene-1-propanol", Annals of Polish Chemical Society 2007, s.337-340
 • S. Olczyk, J.E. Kamińska, B. Kolesińska, Z.J. Kamiński: "A New General and Facile Metod of Synthesis of 4-Alkyl-1,3-oxazoline-4-carboxylic Acids from N-acyl-2-alkylserines", Synthesis 2007, 1807-1810
 • J. E. Kamińska, S. Olczyk, B. Kolesińska, Z. J. Kamiński "The New Rearrangement of N-Acylated 2-Hydroxymethyl-2-amino Acids to 4,5-Dihydro-1,3-oxazole-4-carboxylic Acids" Peptides 2006, Proceedings of the 29th European Peptide Symposium, September3-8, 2006, Gdansk, Poland, Edited by K. Rolka, P. Rekowski, J. Silberring, Kenes International, Geneva 2007, 598-599
 • M. Maciejewski, K. Półtorak, J.E. Kamińska "Regioselective Cleavage of 2-Aryloxymethyloxiranes to 3-Aryloxy-1-halogenopropan-2-ols" Polish J. Chem. 2009, 83, 595-604
 • M.L. Główka, M. Błaszczyk, A. Olczak, J.E. Kamińska, Z.J. Kamiński "Asymmetric p(O)-?(Triazine) Conjugation in the Formally Symmetric Bis(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazinyl) Ether in Its Crystal Structure" Polish J. Chem. 2009, 83, 2163-2172
 • M. Maciejewski, K. Półtorak, J.E. Kamińska "Lipase resolution of new 3-Aryloxy-1-halogenopropan-2-ols: versatile building blocks for beta-adrenergic receptors antagonists” J. Mol. Catal. B: Enzymatic 2010, 62, 248-256
 • B. Koźniewski, J.E. Kamińska "Resolution of alfa-methylserine derivatives via lipase mediated acetylation" Biotechnol. Food Sci. 2011, 75, 3-14
 • B. Koźniewski, J.E. Kamińska „Enzymatyczny rozdział enancjomerów α-izopropyloseryny”, Strona internetowa projektu „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii”, finansowanego przez EFS w ramach POKL: 2013, dokument elektroniczny  http://www.najlepsidoktoranci.p.lodz.pl/images/docs/kozniewski_art.1.pdf 
 • B. Koźniewski, J.E. Kamińska „Biokatalityczne syntezy enancjomerów analogów seryny”, Strona internetowa projektu „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii”, finansowanego przez EFS w ramach POKL: 2013, dokument elektroniczny http://www.najlepsidoktoranci.p.lodz.pl/images/docs/kozniewski_art.2.pdf 
 • M. Szczęsna-Antczak, J.E. Kamińska, T. Florczak, M. Turkiewicz  “Cold-Active Yeast Lipases: Recent Issues and Future Prospects”, str. 353-375, Chapter 16 w Cold-Adapted Yeasts; Biodiversity, Adaptation Strategies and Biotechnological Significance, P.Buzzini and R. Margesin (eds.); Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

 

Otrzymane nagrody

2007 - srebrny Krzyż Zasługi

2008 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

2011 - Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej

2013 - Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Kilkanaście nagród Rektora za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną

Staże naukowe

1980-1982, 15 miesięcy, Holandia, Uniwersytet Techniczny w Delft, Laboratorium Chemii Organicznej, Kataliza stosowana
1989-1990, 6 miesięcy Holandia,  Uniwersytet Techniczny w Delft, Laboratorium Chemii Organicznej, Kataliza
1999, 12 dni, Holland, Nijmegen, NATO Międzynarodowe Seminarium "Enzymy w Chemii Związków Heteroorganicznych" ("Green Solutions for Chemical Problems")

Przebieg kariery naukowej

mgr inż. - 1971, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, Technologia lekkiej syntezy organicznej
dr - 1979, Wydział Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka, nauki chemiczne, technologia związków zapachowych
dr hab. - 2003, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, nauki techniczne, technologia chemiczna

prof. nauk technicznych - 2015

 

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Polskie Towarzystwo Chemiczne od 1976

Hobby

Podróże, działka

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki