+

WikampFb

 
 

Dr hab. inż. Joanna Leszczyńska

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Nowoczesne metody analizy żywności, szczególnie metody immunometryczne i zastosowanie ich do badania żywności, składniki szkodliwe w żywności (naturalnie w niej obecne oraz zanieczyszczenia), immunoreaktywność składników żywności i jej zmiany w przebiegu procesów technologicznych, alergeny w żywności. Stres roślin i jego wpływ na jakość zywności. Żywność funkcjonalna, żywienie człowieka.

Obrazek użytkownika Joanna Leszczyńska
Dr hab. inż.
Joanna
Leszczyńska

Stanowisko

Adiunkt, Kierownik Zespołu Analityki i Środowiska

E-mail

joanna.leszczynska@p.lodz.pl

Adres

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

Konsultacje dla studentów

wtorek , środa - godzina 12.15-13.00Działalność dydaktyczna

Wykłady:

Chemia ogólna i nieorganiczna
Metody instrumentalne w analizie chemicznej
Toksykologia środowiska

Toksykologia żywności

Mikro- i makroelementy

Alergie i nietolerancje pokarmowe

Alergeny pokarmowe

Metody immunoenzymatyczne w analizie żywności

Podstawy żywnienia człowieka

Żywienie człowieka i dietetyka

 

Publikacje po 2000 roku
 • Leszczyńska J., Kucharska U., Żegota H., The aflatoxin determination by immunological methods, Eur. Food Res. Technol., 210(3), 213 (2000)
 • Kucharska U., Leszczyńska J., The use of ELISA method for the determination of streptomycine in food products of animal origin, Chem Listy, 94, 190-194 (2000)
 • Masłowska J., Leszczyńska J., Owczarek A., Wojtysiak K., Duda J., Swat B., Nowe metody oznaczania składników śladowych w surowcach i produktach spożywczych, Zeszyty Naukowe PŁ, Technol. i Chem. Spoż., 64, 5-33 (2000)
 • Leszczyńska J., Zastosowanie metod immunoenzymatycznych do oznaczania aflatoksyn, pestycydów i glutenu, Przem. Spoż., 4, 44-46 (2001)
 • Leszczynska J., Masłowska J., Owczarek A., Kucharska U., Determination of aflatoxins in food products by the ELISA method, Czech Journal of Food Sciences, 19(1), 8 (2001)
 • Leszczyńska J., Więdłocha M., The immunoenzymatic method of gluten determination with biotinylated antibodies, Fleischwirtschaft, 1, 49-50 (2002)
 • A. Łącka, J. Leszczyńska, Metody oznaczania karnityny w żywności, Wiad. Chem., 56(3-4), 341-360 (2002)
 • Leszczyńska J., Grabska A., Zastosowanie metod immunoenzymatycznych w analizie wybranych związków pochodnych fenolu, Zeszyty Naukowe PŁ , Technol. Chem. Spoż., 66 (893), 69, (2002)
 • Leszczyńska J., Łącka A., Pytasz U., Lukomowicz J., Szemraj J., Lewiński A., Influence of proteolysis on gliadin immunoreactivity, Pol. J. Food Nutr. Sci., 11/52, 512, 145-148, (2002)
 • Leszczyńska J., Łącka A., Szemraj J., Lukomowicz J., Żegota H., The influence of gamma irradiation on the immunoreactivity of gliadin and wheat flour, Eur. Food Res. Technol., 217(2), 143-147, (2003)
 • Leszczyńska J., Łącka A., Szemraj J., Lukomowicz J., Żegota H., The effect of microwave treatment on the immunoreactivity of gliadin and wheat flour, Eur. Food Res. Technol., 217(5), 387-391, (2003)
 • Leszczyńska J., Więdłocha M., Pytasz U., The histamine content in some samples of food products, Czech. J. Food Sci., 22(3), 81-86 (2004)
 • Leszczynska J., Łącka A., Metody immunoenzymatyczne w analizie żywności, LAB, 3, 11- 16 (2004)
 • Kucharska U., Leszczyńska J., Use of ELISA method to determination of chloramphenicol in food products of animal origin, Zeszyty Naukowe PŁ, Technol. i Chem. Spoż., 68, 5-13 (2004)
 • Łącka A., Leszczyńska J., Metody obniżenia immunoreaktywności alergenów zawartych w żywności, Zeszyty Naukowe PŁ, Technol. i Chem. Spoż., 69, 91-103 (2005)
 • Łącka A., Leszczyńska J., Białka glutenu a alergenność mąki pszennej, Zeszyty Naukowe PŁ, Technol. i Chem. Spoż., 69, 77-90 (2005)
 • Leszczynska J., Łącka A., Bryszewska M., The use of transglutaminase in the  reduction of immunoreactivity of wheat flour, Food Agric. Immunol. 17 (2): 105-113 (2006)
 • Leszczyńska J., Łącka A., Carnitine content in thermally treated meat, Fleischwirtschaft, 1, 59-61 (2007)
 • Leszczyńska J., Łącka A., Majak I., ELISA for the determination of carnitine in meat, Fleischwirtschaft, 2, 68-70 (2008)
 • Leszczyńska J., Bryszewska M., Łącka A., Wolska K., Żegota H., Immunoreactivity reduction of wheat flour proteins modified by the treatment  with subtilisin, Pol J. Food Nutr. Sci., 58(3), 335-340 (2008)
 • Leszczyńska J., Łącka A., Bryszewska M., Brzezińska-Błaszczyk E., The usefulness of rabbit anti- QQQPP peptide anitbodies to wheat flour antigenicity studies, Czech. J. Food Sci., 26(1), 24-30 (2008)
 • Leszczyńska J., Diowksz A., Łącka A., Bryszewska M., Wolska K., Ambroziak W., Decrease of wheat flour allergenicity via lactic acid fermentation, Food Agric. Immunol. 20 (2), 139-145 (2009)
 • Leszczynska J., Nowe technologie w badaniach żywności. ELISA., Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 2, 30-34 (2009)
 • Leszczyńska J., Rozdział pt. “Wheat allergens” w książce “Chemical and Biological Properties of Food Allergens” Taylor and Francis Group (2009)
 • Bartos, J. Leszczyńska. Immobilized antibodies for biosensoric detection of protein ford allergens in grocery products.  Zeszyty Naukowe PŁ, Technol. i Chem. Spoż. 74, 75-87 (2010)
 • U. Pytasz, J. Leszczyńska, J. Przysławski, M. Szałapska, A. Lewiński. Evaluation of elimination diets, applied in allergy and food intolerance treatment in children. Zeszyty Naukowe PŁ, Technol. i Chem. Spoż. 74, 13-27
 • M. Słowianek, J. Leszczyńska. Alergeny przypraw. Żywność. Nauka. Technologia . Jakość. 3(76), 15-28 (2011)
 • M. Słowianek, J. Leszczyńska. Metody oznaczania alergenów w żywności. Przem. Spoż., 65, 30-32 (2011)
 • Majak I., Leszczyńska J., Łącka A. Immunoreativity of chemically cross-linked gluten and hydrolysates of wheat flour. Biotechnology and Food Sciences, 75(2), 27-34 (2011)
 • Leszczynska J., Diowksz A., Łącka A., Wolska K., Bartos A. Evaluation on immunoreactivity of wheat bread made from fermented wheat flour. Czech. J. Food Sci., 30(4), 336–342, (2012)
 • Leszczyńska J., Waga J., Łącka A., Wolska K., Majak I., Bartos A. The effect of enzymatic modification and genetic background on wheat gliadin immunological properties. Food Agric. Immunol., 24(2), 217-230,  (2013)
 • Skrypt Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności J. Jabłońska, A. Bartos, T. Jędrzejczyk, A. Łącka, I. Majak, M. Słowianek, E. Sobiecka, B. Smolińska, K. Wolska, J. Leszczyńska (2013)
 • Diowksz A., Leszczyńska J. Hypoallergenic wheat bread – a response to an emerging issue. Food Agric. Immunol, 25, 535-544, (2014)
 • Leszczyńska J. Majak I., Bartos A. Gluten Testing in Foods, Drugs, Pharmaceuticals and Cosmetics. Rozdział w Food Allergens Testing: Molecular, Immunochemical and Chromatographic Techniques. Red. Siragakis G., Kizis D. Wyd. Willey-Blacwell (2014)
 • Bartos A., Majak I., Leszczyńska J. Uptake and assimlability of nickel in the course of systemic allergy: Implications for elimination diet. Food Res Int 55, 412-417, (2014)
 • Smolińska B., Leszczyńska J. Influence of combined use of iodide and compost on Hg accumulation by Lepidium sativum L. Journal of Environmental Management 150(1), 499-507, (2015)
 • Skóra J., Otlewska A., Gutarowska B., Leszczyńska J., Majak I., Stępień Ł. Production of Allergenic Protein Alt a 1 by Alternaria Isolates from Working Environments. Int. J. Environ. Res. Public Health 12, 2164-2183; doi:10.3390/ijerph120202164, (2015)
 • Bartos A., Majak I., Leszczyńska J. Fluctuations in foodborne nickel as an outcome of industrial processing. Journal of Food Processing and Preservation, 10.1111/jfpp.12525 (2015)
 • Słowianek M., Leszczyńska J. WWA w żywności – aspekty prawne i analityczne.  Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 1, 97-105 (2015)
 • Majak I., Szczodrowska A., Bartos A., Leszczyńska. Ocena sposobu żywienia osób chorych na cukrzycę typu 2. Bromatologia i Chemia toksykologiczna, 1, 32-39 (2015)
 • Czajkowska-Mysłek A., Leszczyńska J. Zawartość histaminy w produktach spożywczych zawierających ryby przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Bromatologia i Chemia toksykologiczna 3, 289-293 (2015)
 • Kulbat K., Leszczyńska J. Roślinne białka obronne jako alergeny. Kosmos, 64, 271-280 (2015)
 • Sobiecka E., Sroczyński W., Leszczyńska J. Repetytorium cz1. Zastosowanie obliczeń chemicznych w analizie ilościowej. Wyd. PŁ (2015)
 • Bartos A., Majak I., Diowksz A., Leszczyńska J. Omega-3 fatty acids used as cross-linkers to reduce antigenicity of wheat flour. Journal of Food Processing and Preservation, 10.1111/jfpp.12638 (2015)
 • Słowianek M., Skorupa M, Hallmann E., Rembiałkowska E., Leszczyńska J. Allergenicity of tomatoes cultivated in organic and conventional systems. Plant Food for Human Nutrition 10.1007/s11130-015-0520-7 (2015)
Otrzymane nagrody

Nagrody dydaktyczne i naukowe Rektora i Dyrektora Instytutu

Przebieg kariery naukowej

Magister: 1979, Wydział Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka 
Doktor: 1994, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii, Politechnika Łódzka

Doktor habilitowany: 2011, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Głóna Gospodarstwa Wiejskiego

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - prezes Oddziału Łódzkiego

Hobby

Muzyka klasyczna, balet, pantomima

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki