+

WikampFb

 
 

Prof. dr hab. inż. Józef Kula

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • synteza związków zapachowych identycznych z naturalnymi oraz analogów  związków  naturalnych
 • otrzymywanie związków (nowych), niekoniecznie zapachowych, o wysokim stopniu czystości optycznej
 • naturalne związki biologicznie aktywne z grupy lipidów
 • zagadnienia dotyczące teorii zapachu, wpływu podłoża na emanację zapachu
 • Synteza pochodnych kwasów tłuszczowych i pochodnych terpenoidowych o potencjalnej aktywności biologicznej
Obrazek użytkownika Józef Kula
Prof. dr hab. inż.
Józef
Kula

Stanowisko

profesor nadzw.

E-mail

jozef.kula@p.lodz.pl


Działalność dydaktyczna

Wykłady:

 • Chemia organiczna (Biotechnologia I-st.)
 • Technologia substancji zapachowych i aromatów (II st.)
 • Chemia substancji smakowych i zapachowych (fakultet)
 • Inżynieria materiałowa (Towaroznawstwo)
 • Substancje zapachowe (I-st.)

Ćwiczenia, laboratoria:

 • Analiza substancji zapachowych (II-st.)
 • Podstawy perfumerii i analizy sensorycznej (II-st.)
 • Seminarium prac dyplomowych (II-st.)
 • Seminarium specjalizacyjne (I-st.)
 • Seminarium specjalizacyjne (II-st.)
Patenty i zgłoszenia patentowe
 1. J. Kula, M. Sikora, H. Sadowska, Sposób wytwarzania (R)-gamma-dekalaktonu, Nr 183364 (2002).
 2. J. Nowicki, J. Góra, J. Kula; Nowy związek – pochodna furanu, Nr 188627 (2005).
 3. J. Nowicki, J. Góra, J. Kula, D. Hammad, Nowy związek – pochodna furanu, Nr 188286 (2005).
 4. J. Kula, K. Śmigielski, J. Góra, Sposób wytwarzania (R)-1,3-nonandiolu, Nr 194386 (2007).
 5. J. Kula, R. Bonikowski, J. Góra, Nowy związek, pochodna indanu, Nr194455 (2007)
 6. J. Kula, Thuat Bui Quang, Nowy związek, pochodna (R)-3-hydroksynonanalu, Nr 195484 (2007).
 7. R. Obara, A. Wzorek, J. Kula, J. Gibka, C. Wawrzeńczyk, Nowy nienasycony γ-lakton oraz sposób jego otrzymywania, Nr 196389 (2007).
 8. J. Kula, M. Sikora, T. Majda, E. Ulatowska-Wdowiak, A. Tichek, Nowy związek, analog geraniolu, Nr 197716 (2008).
 9. J. Kula, M. Sikora, T. Majda, E. Ulatowska-Wdowiak, A. Tichek, Nowy związek, analog geraniolu, Nr 197717 (2008).
 10. J. Kula, M. Sikora, T. Majda, E. Ulatowska-Wdowiak, A. Tichek, Nowy związek, analog cytronellolu, Nr 197718 (2008).
 11.  J. Kula, M. Sikora, T. Majda, E. Ulatowska-Wdowiak, A. Tichek, Nowy związek, analog geraniolu, Nr 197719 (2008).
 12. A. Wzorek, J. Gibka, J. Kula, Cz. Wawrzeńczyk, Nowy zapachowy lakton i sposób  jego otrzymywania, Nr 197581 (2008).
 13. J. Kula, M. Sikora, M. Balawejder, T. Majda, Nowy związek, furyloanalog nerolidolu, Nr 198495 (2008).
 14. J. Kula, M. Sikora, M. Balawejder, T. Majda, Nowy związek, metylofuryloanalog farnezolu, Nr 198496 (2008).
 15. J. Kula, M. Sikora, M. Balawejder, T. Majda, Nowy związek, metylofuryloanalog nerolidolu, Nr 198497 (2008).
 16. J. Kula, M. Sikora, M. Balawejder, T. Majda, Nowy związek, furyloanalog farnezolu, Nr 198498 (2008).
 17. R. Obara, A. Wzorek, J. Gibka, Cz. Wawrzeńczyk, Nowy cis dialkilowy γ-lakton i sposób jego otrzymywania, Nr 197583 (2008).
 18. R. Obara, A. Wzorek, J. Kula, C. Wawrzeńczyk, Nowy trans dialkilowy γ-lakton i sposób jego wytwarzania, Nr 197582 (2008).
 19. I. Dams, J. Kula, C. Wawrzeńczyk, Nowe nienasycone γ-spirolaktony oraz sposób ich wytwarzania, Nr 197223 (2008).
 20.  I. Dams, J. Kula, C. Wawrzeńczyk, Nowe estry etylowe kwasu (2’-izopropenylo-5’-metylo-1’-cykloheksylideno)-octowego i sposób ich otrzymywania, Nr 202855 (31.07.2009).
 21. K. Wińska, Cz. Wawrzeńczyk, J. Kula, Nowy S-(+) ester etylowy kwasu (1,5,5-trimetylocykloheks-2en-1-ylo)octowego oraz sposób jego otrzymywania, Nr 205496 (30.04.2010).
 22. K. Wińska, Cz. Wawrzeńczyk, J. Kula, Nowy zapachowy ester S-(+)-2-(1,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylowy kwasu octowego i sposób jego otrzymywania,  Nr 205499 (30.04.2010).
 23. K. Wińska, Cz. Wawrzeńczyk, J. Kula, Nowy zapachowy ester S-(+)-2-(1,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylowy kwasu propionowego i sposób jego otrzymywania, Nr 205502 (30.04.2010).
 24. K. Wińska, Cz. Wawrzeńczyk, J. Kula, Nowy propionian S-(-)-3,5,5-trimetylocykloheks-2-enylu i sposób jego otrzymywania, Nr 205505 (30.04.2010).
 25. K. Wińska, C. Wawrzeńczyk, J. Kula; Nowy nienasycony alkohol zapachowy S-(+)-2-(1,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etanol i sposób jego otrzymywania, Nr 209581, 20.09.2011
 26. Kula J., Sikora M., Bonikowski R., Metylotienylo analog linalolu oraz sposób jego otrzymywania,  Nr 210978 (13.10. 2011).
 27. Kula J., Sikora M., Bonikowski R., Metylotienylo analog linalolu oraz sposób jego otrzymywania,  Nr 211069 (13.10. 2011).
 28. Wińska K, Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowe optycznie czynne octany 4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylu i sposób ich otrzymywania, Nr 210083 (30.12.2011).
 29. Wińska K, Wawrzeńczyk C., Kula. J., Nowe octany 5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylu i sposób ich otrzymywania, Nr 210081 (30.12.2011).
 30. Wińska K, Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowe octany 6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-ylu i sposób ich otrzymywania, Nr 210082 (30.12.2011).
 31. Iwona Dams, Maryla Szczepanik, Józef Kula, Czesław Wawrzeńczyk,   Nienasycone bicykliczne δ-laktony o właściwościach antyfidantnych i zapachowych oraz sposób ich otrzymywania, Nr 212519 (12-04-2012).
 32. Anna Gliszczyńska  Czesław Wawrzeńczyk, Józef Kula, Radosław Bonikowski, Nowy (S)-(+)-5-metylo-2-(prop-1-en-2-ylo)-heksan-1,5-diol i nowy (R)-(-)-5-metylo-2-(prop-1-en-2-ylo)heksan-1,5-diol oraz sposób ich wytwarzania, Nr 212559 (25.04.2012).
 33. Katarzyna Wińska, Czesław Wawrzeńczyk, Józef Kula, Nowy aldehyd (±)-(6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-yl)octowy i sposób jego otrzymywania, Nr 212511 (13-03-2012).
 34. Katarzyna Wińska, Czesław Wawrzeńczyk, Józef Kula, Nowe aldehydy (4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowe i sposób ich otrzymywania, Nr 212512 (13-03-2012).
 35.  Katarzyna Wińska, Czesław Wawrzeńczyk, Józef Kula, Nowy aldehyd S-(+)-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowy i sposób jego otrzymywania, Nr 212513 (13-03-2012).
 36. Katarzyna Wińska, Czesław Wawrzeńczyk, Józef Kula, Nowy aldehyd R-(−)-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowy i sposób jego otrzymywania, Nr 212514 (13-03-2012).
 37. Katarzyna Wińska, Czesław Wawrzeńczyk, Józef Kula, Nowe estry etylowe kwasu (4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowego i sposób ich otrzymywania, Nr 213529 (25-09-2012).
 38. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J.,Nowe propioniany 4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylu i sposób ich otrzymywania, Nr 210936 (30.03.2012).
 39. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J.,Nowe propioniany 5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylu i sposób ich otrzymywania, Nr 210943 (30.03.2012).
 40. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowe propioniany 6,6--dimetylocykloheks-2-en-1-ylu i sposób ich otrzymywania, Nr 210942 (30.03.2012).
 41.   Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J.,Nowy propionian (±)-2-(cykloheksa-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania, Nr 212689 (3011.2012).
 42. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowy octan (±)-2-(cykloheksa-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania, Nr 212690 (3011.2012).
 43. Kula J., Sikora M, Bonikowski R. Metylotienylo analog linalolu oraz sposób jego otrzymywania, Nr 210978 (30.03.2012).
 44. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J. „Nowe estry etylowe kwasu (4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)-octowego i sposób ich otrzymywania, Nr 213529 (29.03.2013).
 45. Kula J., Jabłońska A., Nowa pochodna (+)-3-karenu, Nr 213085 (31.01.2013). Sikora M., Bonikowski R., Kula J., 3-Metylotienyloanalog cytronellolu, Nr 213676 (30.04.2013).
 46. Bonikowski R., Sikora M., Kula J., 5-Metylotienyloanalog cytronellolu, Nr 213677  (30.04.2013).
 47. Bonikowski R., Sikora M. Kula J., 2-Tienyloanalog nerolidolu, Nr 213678 (30.04.2013).
 48. Sikora M., Bonikowski R., Kula J., 3-Tienyloanalog nerolidolu, Nr 213679 (30.04.2013).
 49. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowy ester etylowy kwasu (6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)-octowego i sposób jego otrzymywania, Nr 213613 (30.04.2013).
 50. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J.,   Nowe 2-(4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etanole i sposób ich otrzymywania,  NR  214467 (30.08.2013.
 51. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowy 2-(6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etanol i sposób jego otrzymywania, PAT.214466 (30.08.2013).
 52. Bonikowski R., Sikora M., Kula J., 3-Metylotienyloanalog geranyloacetonu, PAT.214375 (31.07.2013).
 53. Kula J, Bonikowski R., Sikora M., 5-Metylotienyloanalog geranyloacetonu, PAT.214374 (31.07.2013).
 54. Sikora M., Bonikowski R., Kula J.,  Tienyloanalog geranyloacetonu oraz sposób jego otrzymywania, PAT.214331 ((31.07.2013.
 55. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowy octan (±)-2-(6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania, PAT.214894 (30.09.2013).
 56. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowy propionian (±)-2-(6,6-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania, PAT.214895 (30.09.2013.
 57. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowy ester etylowy kwasu S-(+)-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)octowego i sposób jego otrzymywania, PAT.214909  (30.09.2013).
 58. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowe octany 2-(4,4-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób ich otrzymywania, PAT.214900 (30.09.2013).
 59. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowy octan R-(-)-2-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób jego otrzymywania, PAT.214896 (30.09.2013).
 60. Wińska K., Wawrzeńczyk C., Kula J., Nowe octany 2-(5,5-dimetylocykloheks-2-en-1-ylo)etylu i sposób ich otrzymywania, PAT.214897 (30.09.2013).
 61. Bonikowski R., Janecka K., Kula J., Analog geranyloacetonu, PAT.216557 (30.04.2014)
 62. Bonikowski R., Świtakowska P.,  Kula J., Wajs-Bonikowska A., Analog geranyloacetonu, PAT.216558 (30.04.2014).
 63. P. Świtakowska, R. Bonikowski, J. Kula, A. Wajs-Bonikowska; Acykliczny alkohol, analog nootkatonu, PAT.220687 (23.06.2014).
 64. A. Leśniak, C. Wawrzeńczyk, J. Kula, M. Sikora, Optycznie czysty (+)-trans-4-metylo-5-(3,3-dimetylobutylo)-tetrahydrofuran-2-on i sposób wytwarzania optycznie czystego(+)-trans-4-metylo-5-(3,3-dimetylobutylo)-tetrahydrofuran-2-onu, PAT.219969 (23.06.2014).
 65. A. Leśniak, C. Wawrzeńczyk, J. Kula, M. Sikora, Optycznie czysty (+)-trans-4(S)-metylo-5(R)-(3-metylobutylo)-tetrahydrofuran-2-on i sposób wytwarzania optycznie czystego(+)-trans-4(S)-metylo-5(R)-(3-metylobutylo)-tetrahydrofuran-2-onu,  PAT.219961 (23.06.2014)

        Zgłoszenia patentowe

1. A. Leśniak, C. Wawrzeńczyk, J. Kula, M. Sikora, Sposób wytwarzania (-)-cis-5-(1-hydroksy-3-metylobutylo)-4-metylotetrahydrofuran-2-onu, P.404753 (18.07.2013).

2.   A. Leśniak, C. Wawrzeńczyk, J. Kula, M. Sikora, Sposób wytwarzania (-)-trans-5-(1-hydroksy-3-metylobutylo)-4-metylotetrahydrofuran-2-onu, P.404755 (18.07.2013).

3.   A. Leśniak, C. Wawrzeńczyk, J. Kula, M. Sikora, Sposób wytwarzania (+)-5-(1-hydroksy-3-metylobutylo)-4,4-dimetylotetrahydrofuran-2-onu, P.404758 (18.07.2013).

4. J. Kula, A. Jabłońska, Pochodna karenowo-tetrahydrofuranowa, P.405975  (8.11.2013)

5.  J. Kula, A. Jabłońska, Pochodna karenowo-tetrahydropiranowa, P.405976  (8.11.2013)

6. M. Sikora, A. Maciąg, J. Kula, R. Bonikowski, A. Wajs-Bonikowska, A. Stobiecka, Naturalny krem pielęgnacyjny do skóry suchej, starzejącej się, P.408476 (9.06.2014).

7. M. Sikora,  J. Kula, A. Maciąg, R. Bonikowski, A. Wajs-Bonikowska, A. Stobiecka, Naturalny balsam pielęgnacyjny, P.408771 (7.07.2014).

8. M. Sikora,  J. Kula, A. Maciąg, R. Bonikowski, A. Wajs-Bonikowska, A. Stobiecka, Naturalny balsam pielęgnacyjny, P.408908 (18.07.2014).

9. M. Sikora, J. Kula,  A. Maciąg, R. Bonikowski, A. Wajs-Bonikowska, A. Stobiecka, Naturalny balsam pielęgnacyjny, P.408909 (18.07.2014).

10. J. Kula, A. Wojciechowska, Tetrahydrofuranylopochodna cytronellolu, P.408712 (30.06.2014).

11. Alicja Wzorek, Mariusz Urbaniak, Józef Kula i Barbara Gawdzik - Nowy ester o zapachu ziołowym z nutą dojrzałej gruszki i sposób jego otrzymywania, P.409728 (7.10.2014).

12. Alicja Wzorek, Mariusz Urbaniak, Józef Kula i Barbara Gawdzik - Nowy ester o zapachu owocowym z nutą anyżową i sposób jego otrzymywania, P.408590 (17.06.2014).

13. Alicja Wzorek, Magdalena Marcinkowska, Józef Kula i Barbara Gawdzik  - Nowy y,δ-nienasycony ester o zapachu jabłkowym i sposób jego otrzymywania, P.408592 (17.06.2014)

14. Alicja Wzorek, Magdalena Marcinkowska, Józef Kula i Barbara Gawdzik  - Nowy y,δ-nienasycony ester o zapachu malinowym i sposób jego otrzymywania, P.408591 (17.06.2014)

15. J. Kula, R. Bonikowski, E. Zub, A. Forkiewicz, Pochodna tiofenu oraz sposób jej otrzymywania, P.412803 (22.06.2015)

 

 

 

 

 

 

Publikacje po 2000 roku

Radosław Bonikowski, Paulina Świtakowska, Józef Kula, Synthesis, odour evaluation and antimicrobial activity of some geranyl acetone and nerolidol analogues,  Flavour Fragr. J. 2015, 30, 238-244.

Agnieszka Stobiecka, Radosław Bonikowski, Józef Kula, Free radical scavending properties of thienyl and fury linalol analogues: an experimental and DFT/B3LYP study, Flavour Fragr. J. 2014, 29, 325-333.

Radosław Bonikowski, Paulina Świtakowska, Aneta Jabłońska, Józef Kula, Monika Sienkiewicz, Justyna Gabrysiak, Krzysztof Kajrukszto Characteristics of some synthetic terpenoids with a grapefruit odour discovered by serendipity,   Flavour Fragr. J. 2014, 29, 380-387.

Daniel Jan Strub, Lucyna Balcerzak, Maria Niewiadomska, Józef Kula, Magdalena Sikora, Julia Gibka, Stanisław Lochyński, Stereochemistry of terpene derivatives. Part 8: synthesis of novel terpenoids from (1S,4R)- and (1R,4S)-fenchone and their comparative odour characteristics, Tetrahedron: Asymmetry 2014, 25, 1038-1045.

Józef Kula, Radoslaw Bonikowski, Malgorzata Szewczyk, Kornelia Ciolak, Synthesis of (S)-ricinoleic acid and its methyl ester with the participation of ionic liquid, Chem. Phys. Lipids 2014, 183, 137-141.

Agnieszka Leśniak, Małgorzata Smuga, Agata Białońska, Józef Kula, Czesław Wawrzeńczyk, Lactones 44. Microbial lactonization of y-ketoacids, J. Mol.  Catal. B: Enzymatic 2014, 106, 32–39

Radosław Bonikowski, Józef Kula, Anna Bujacz, Anna Wajs-Bonikowska, Małgorzata Zakłos--Szyda, Stanisław Wysocki, Hydroindene-derived chiral synthons from carotol and their cytotoxicity, Tetrahedron: Asymmetry 2012, 23, 1038-1045.

Anna Gliszczyńska, Radosław Bonikowski, Józef Kula, Czesław Wawrzeńczyk, Kornelia Ciołak; Chemomicrobial synthesis of (R)-and (S)-lavandulol, Tetrahedron Lett. 2011, 52, 4461-4463.

Katarzyna Wińska, Józef Kula and Czesław Wawrzeńczyk; Synthesis and odour characteristics of racemic and optically active oxy-derivatives of gem-dimethylcyclohexene, Flavour Fragr. J. 2011, 26, 329-335.

Grażyna Budryn, Ewa Nebesny, Józef Kula, Teresa Majda, Wiesława Krysiak; HS-SPME/GC/MS Profiles of Convectively and Microwave Roasted Ivory Coast Robusta Coffee Brews, Czech J. Food Sci. 2011, 29, 151-160.

 • K. Wińska, J. Kula, C. Wawrzeńczyk; "Synthesis and odor charakteristics of esters of dimethylsubstituted cyclohexanols";  Przemysł Chemiczny,  2010, 89(4), 577-581
 • Bonikowski R., Kula J., Bujacz A., Wajs A., Majzner W.; "Natural (+)-carotol as donor of chirality in the synthesis of optically pure hydroindene building-blocks"; Tetrahedron: Asymmetry,  Tetrahedron: Asymmetry, 20(22),  2009, 2583–2588
 • Bonikowski R., Sikora M., Kula J., Kunicka A.; "Thienyl analogues of acyclic monoterpene alcohols and their biological activity";  J Sci Food Agr. ,  2009, 89(12), 2088-2095
 • Kula J., Balawejder M., Bonikowski R., Sikora M.; 7,8-Dihydro-4H-cyclohepta[b]furan (thiophene) skeleton from furyl(thiophene)-derived tertiary allylic alcohols,  J. Heterocycl. Chem. ,  2009, 46(6), 1404-1407
 • E. Nebesny, G. Budryn, J. Kula, T. Majda; The effect of roasting metod on headspace composition of robusta coffee bean aroma,  Eur. Food Res. Technol.   2007, 225(1), 9-19.
 • J. Kula, T. Majda, A. Stoyanova, E. Georgiev; Chemical Composition of  Origanum vulgare L. Essential Oil from Bulgaria,  J. Essent. Oil-bearing Plant  2007, 10, 215-220.
 • J. Kula, K. Izydorczyk, A. Czajkowska, R. Bonikowski; Chemical composition of carrot umbel oils from  Daucus carota L. ssp.  sativus cultivated in Poland,  Flavour Fragr. J.  2006, 21, 667-669.
 • J. Kula, M. Sikora, D. Hammad, R. Bonikowski, M. Balawejder, N. Nowicki; Synthesis of furyl analogues of acyclic monoterpenes,  Flavour Fragr. J.  2005, 20, 487 – 491.
 • M. Staniszewska, J. Kula; Essential Oils of Wild and Cultivated Carrots – the Chemical Composition and Antimicrobial Activity,   J. Essent. Oil Res.  2005, 17, 579 – 583.
 • A. Stoyanova, E. Georgiev, J. Kula, T. Majda; Chemical Composition of the Essential Oil of Mentha pulegium L. from Bulgaria,  J. Essent. Oil Res.   2005, 17, 475 – 476.
 • M. Kiełkiewicz, E. Pachulska, T. Majda, B. Czajkowska, J. Kula; The volatile compounds of ornamental dwarf white spruce ( Picea glauca ‘Conica’) induced by spruce spider mite ( Oligonychus ununguis Jacobi, Acari: Tetranychidae),  Phytophaga  2004, XIV, 585 – 591.
 • J. Kula, M. Sikora, K. Śmigielski, M. Gąsior; Synteza enancjomerycznie czystych związków z oleju rycynowego,  Przemysł Chemiczny  2003, 82, 617 – 619.
 • J. Kula, R. Bonikowski, M. Staniszewska, A. Krakowiak, M.W. Wieczorek, W.R. Majzner, G.D. Bujacz; Transformation of Carotol into the Hydroindane-Derived Musk Odorant,  Eur. J. Org. Chem.  2002, 1826 – 1829.
 • J. Nowicki, J. Kula, D. Hammad; Synthesis of new furan-type terpenoids,  Flavour Fragr. J.  2002, 17, 203 – 206.
 • J. Góra, A. Lis, J. Kula, M. Staniszewska, A. Wołoszyn; Chemical composition variability of essential oils in the ontogenesis of some plants;  Flavour Fragr. J.   2002, 17, 445 – 451.
 • J. Kula, Thuat Bui Quang, K. Śmigielski; Convenient synthesis of (R)-1,3-nonanediol,  Synthetic Commun.  2001, 31, 463-467.
 • M. Staniszewska, J. Kula; Composition of the Essential Oil from Wild Carrot Umbels ( Daucus carota L. ssp.  carota) Growing in Poland.   J. Essent. Oil Res.  2001, 13, 439-441.
 • J. Kula, J. Wilczyńska, I. Chmielecka; Reconstruction of lavandulol carbon skeleton based on limonene. Synthesis of isotetrahydrolavandulol,  Flav. Fragr. J.   2001, 16, 207 – 208.
 • J. Kula, Thuat B. Quang, M. Sikora; Synthesis of enantiomerically pure volatile compounds derived from (R)-3-hydroxynonanal,  Tetrahedron: Asymmetry  2000, 11, 943-950.
 • J. Kula, D. Kusewicz, T. B. Quang; Antimicrobial activity of some (R)-3-hydroxynonanal derivatives,  Polish J. Cosmet.   2000, 132-135
Otrzymane nagrody

Nagroda zespołowa II st. (1991) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody JM Rektora PŁ

Staże naukowe
 • The Pennsylvania State University, USA (1989-1990)
 • Firmenich, Genewa (4 dni, 1999)
Przebieg kariery naukowej
 • Magister : 1970, Wydział  Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka
 • Doktor: 1979, Wydział  Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka
 • Dr hab.: 1991, Wydział  Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka
 • Profesor 2007, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Hobby

Jazda na rowerze

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki